Hírlevél
BEMUTATKOZÁS SZERVEZETEINK AKTUALITÁSOK ESEMÉNYEK TAGSZERVEZETEINKTŐL GALÉRIA LINKEK ELÉRHETŐSÉG DÍJAZOTTAK GÁLÁK
TAGSZERVEZETEINKTŐL

 

Aki dalol sosem fárad el

Ádánd kulturális kincse a Népdalkör

Ádánd a Kelet-balatoni régió közel 2100 fős települése Siófok szomszédságában.

A 750 éves település joggal büszke a múltjára és arra, hogy a hagyományőrzés egyik fontos letéteményese a 30 éves jubileumát 2015. november 14.-én ünneplő Népdalkör.

Zsúfolásig megtelt a település Művelődési Háza, hogy részesei lehessünk a nagyszerű évfordulónak. „ Ha ünnepelsz, akkor ünnepelj egészen” idézte Neisz Péter elnök a megnyitó gondolataiban Márai Sándort, ezért aztán meghívták határon túli testvérszervezeteik népdal és néptánccsoportjait is. Itt voltak az erdélyi Hargita megyéből Csíkmadaras, a Vajdaságból Doroszló, Kupuszina, Csóka és itthonról Látrány képviselői.

Az egyesület elnöke méltatta a 30 éves kórus munkáját, akik 30-35 fővel a kezdetektől sikert-sikerre halmozva őrzik és ápolják a magyar népdalkincset. A meghívott vendégek ízelítőt adtak az Erdélyben, a Vajdaságban és a Felvidéken élő magyarság hagyományápolásából. Megelevenedtek a színes népviseletbe öltözött asszonyok, lányok és a férfinép által ízes magyarsággal megőrzött népdalok és táncok a publikum nagy örömére.

A határon túliak hozták a fúvósaikat és cigányzenekarukat, akik a talpalávalót húzták.

A jubiláló dalkört méltatta a település polgármestere Szatmári Kornélia, aki szerint a három évtized során a település kulturális kincse lett az egyesület, amely valóságos missziót végez, közösséget teremt. Beszéde végén a képviselő testület nevében egy csinos kis summát nyújtott át át munkájuk elismeréseként. Stikel János a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöke méltató gondolataiban kiemelte, hogy a Szövetség nagyom büszke a Dalkör eredményeire és örül, hogy a megyei szervezet tagjai. A Szövetség logóját ábrázoló emlékplakettel ajándékozta meg a dalkört.

A Somogy Megyei Kulturális Központ elismerését vehette át Házi Ferencné művészeti vezető, aki a kezdetektől a sikerek kovácsa.

Elhozták ajándékaikat a testvérszervezetek is. Díszes erdélyi faragványok, vajdasági majolikák és visszaemlékezések gazdagítják ezen túl az Ádándiak gyűjteményét, amelyeknek mára már egy önálló kiállítási helységet megtöltenének.

A háromórás gálát közös vacsora és jóízű beszélgetés, közös nótázás és tánc követte.

Kívánjuk, hogy a 30 éves Ádándi Dalkör szaporítsa a jubileumok sorát, szerepléseikkel járuljanak hozzá a magyar népdalkincs megőrzéséhez széles e hazában és határon túl. Tárja ki kapuit a követő generációk előtt, hiszen a maiak már szépkorúakká „ cseperedtek”.

Elnökség

Képek a galériában láthatóak

 

Nemzeti gyásznap Újvárfalván névadónk szülőházánál

Együtt emlékeztünk a köztársasági elnökkel

Kossuth őt nevezte a XIX. század legbátrabb emberének, helye ott van 1848-as forradalmunk legnagyobb alakjainak panteonjában. Noszlopy Gáspár honvédőrnagy, kormánybiztosról, az 1848–49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vezetőjéről, vértanújáról mondta ezt Áder János köztársasági elnök október 6., nemzeti gyásznapunk alkalmából tartott emlékező beszédében kedden Újvárfalván, a Noszlopy Kúriánál, majd hozzátette: boldog az a nemzet, amelynek legkisebb falvai is olyan nagyszerű fiakat adnak a hazának, mint Noszlopy Gáspár, Újvárfalva szülötte.

Egyesületünk – a településsel kialakított jó együttmüködésnek köszönhetően - mintegy 50 fővel képviseltette magát a megemlékezésen. Obsitos dalárdánk a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesületének énekkarával közösen az alkalomhoz illő énekszámok előadásával járult hozzá a rendezvény ünnepélyességéhez.

A megemlékezést és a műsorszámokat követően a köztársasági elnök koszorút helyezett el a Noszlopy szülőházának falán lévő emléktáblánál Somogy és Újvárfalva vezetőinek társaságában.

Pető László Kaposvári Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja elnöke

( a megélkezésről fotók a galériában )


Rangos vendégekkel együtt ünnepelt a Marcali Bajtársi Egyesület

2015. szeptember 26-án, a Marcali Kulturális Korzóban közös ünnepség megrendezésére került sor a Marcali Bajtársi Egyesület megalakulása 25. és a Szlovén Tisztek Egyesülete Lendvai Tagozatával való együttműködésünk 20. évfordulója tiszteletére.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Alojz Szteiner vezérőrnagy a SzlovénTisztek Egyesületének elnöke, József Vaupotics ezredes elnökhelyettes, Robert Lenarcsics százados a Lendvai Tagozat elnöke, Bereczk Balázs Marcali város alpolgármestere, a Honvédelmi Miniszter képviseletében Hornyák Erika alezredes, a HM. Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály kiemelt főtisztje, a Honvéd Vezérkar Főnök képviseletében Sásik Csaba alezredes a HVK. Személyzeti Csoportfőnökség Humánpolitikai Osztály kiemelt főtisztje, Kelemen József ny. altábornagy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke, Vanyur Tibor ezredes, a HM. Hadkiegészítő és Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka, Pásztor István nyá. ezredes régióvezető, Stikel János nyá. ezredes a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének elnöke, Horváth Jenő őrnagy a kaposvári 4.sz. Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka.

Gombos János nyá. alezredes a Marcali Bajtársi Egyesület titkára köszöntő szavai után egy perces felállással és néma főhajtással tisztelegtünk az elhunyt bajtársaink emléke előtt. Ezután a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdájának ünnepi műsora következett, egy ez évben összeállított katonadal csokrot adtak elő.

Szentes István nyá. alezredes egyesületünk elnökének, rövid, az egyesület 25 éves fennállásának legfontosabb történéseit kiemelő beszéde következett, majd Robert Lenarcsics a Szlovén Tiszti Egyesület Lendvai Tagozata elnöke megemlékezett az elmúlt 20 év együttműködésének főbb eseményeiről.

A következőkben Sásik Csaba alezredes köszöntötte a jelenlévőket és elismeréssel szólt a 20 éves együttműködésről és a Marcali Bajtársi Egyesület 25 éves tevékenységéről.

A megemlékezések, köszöntők után Mészáros Károly százados ismertette a Magyarország Honvédelmi Miniszterének határozatát, a Honvéd Vezérkar Főnökének és a HM. Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának parancsait, elismerésekről.

A Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozatát hárman, III. fokozatát ketten kapták meg a Szlovén Tiszti Szövetségtől. Aranykor Kitüntető Cím bronz fokozatát 1 fő érdemelte ki a Marcali Bajtársi Egyesülettől.

A Honvéd Vezérkar Főnöke Emléktárgyat és Emlékplakettet 1 - 1 főnek, a HM. Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka Emléktáblát és Emléklapot szintén 1 - 1 főnek adományozott, a honvédelem és a magyar katonai hagyományok ápolása érdekében végzett áldozatos munkájuk elismeréseként. Dr. Alojz Szteiner vezérőrnagy a Szlovén Tisztek Egyesületének elnöke a két egyesület 20 éves együttműködésében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként, három főnek adott át Emlékplakettet.

A Bajtársi Dalárda ünnepi műsorának második része és a helyi egyesület Emléklapjainak kiosztása előtt, köszöntötte a 25. éves Marcali Bajtársi Egyesületet Kelemen József nyá. altábornagy a BEOSZ elnöke , Pető László nyá. alezredes a kaposvári Noszlopy Gáspár Nyugállományú Klub elnöke, Salamon Györgyné a Morgáskorlátozottak Marcali Csoportjának vezetője és Klujber Imréné a Szivárvány Nyugdíjas Klub elnöke.

A hivatalos rész befejezése után baráti beszélgetésen, állófogadáson vettek részt a meghívott vendégek, ahol Bereczk Balázs Marcali Város alpolgármestere mondott ünnepi köszöntőt. Azt est hátralévő részében a Honvéd Együttes művészei szórakoztatták vendégeinket a Kulturális Központban.

Szentes István nyugállományú alezredes elnök

( Az ünnepségről fotók a galériában láthatók )


Mozgalmas félév a 10 éves Mezőcsokonyai Nefelejcs Nyugdíjas Klubban.

2015 jeles dátum a klubunk életében, mivel kereken egy évtizede döntött úgy a mezőcsokonyai szépkorúak egy csoportja, hogy megalakítja a Nefelejcs Nyugdíjas Klubot.

A klub hagyományaihoz hűen az idén is sokszínű programot kínálunk tagjainknak. Az első félévben hat kiemelt rendezvényünk volt, ahol a széles jókedv mellett igyekeztünk bemutatni azt a gazdag kulturális munkát, amely tíz évvel történt megalakulásunk óta mindig is jellemezte klubunkat.

Február hónapban az Osztopáni Nyugdíjas Klub vendégei voltunk, ahol farsang lévén mivel is léphettünk volna fel, mint egy vidám hangulatú szamba tánccal, melyet a „lányok” saját készítésű jelmezben adtak elő.

Március 21-én ünnepeltük klubunk fennállásának 10 éves évfordulóját. Az évforduló alkalmából köszöntött bennünket Stikel János a Szövetség elnöke. Meghívást kaptak a környező települések nyugdíjas klubjai, a település vezetői és természetesen azok a régi klubtagok is, akik annak idején „bábáskodtak” a klub megalakulásánál, de egészségi állapotuknál fogva már nem aktív tagjaink.

Szép és vidám műsorral igyekeztünk megalapozni a jó hangulatot. A finom vacsora után a jubileumi rendezvényünk egy nagy össznépi táncmulatságba ment át. Másnap az önkormányzat vendégei voltunk a falú többi szépkorú lakosával az idősek napján.

Márciusban még nem ért véget a rendezvények sora. A hónap végén részt vettünk a Nagybajomi Ciklámen Fesztiválon. Népdalcsokorral, szóló énekkel, jelenettel, verssel gazdagítottuk a fesztivál programját. Műsorszámainkat a szakmai zsűri egy arany, négy ezüst és egy bronz fokozattal jutalmazta.

Ebben az évben is kiemelten készültünk a Szövetség október hónapban megrendezésre kerülő Idősek Hónapja gáláinak előselejtezőjére. Májusban  a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége Kaposvár Környéke Nyugdíjas Kistérségének művészeti bemutatóján egy népdalcsokorral és egy jelenettel igyekeztünk a zsűri kegyeibe férkőzni, remélve azt, hogy majd meghívást kapunk az őszi megyei gálára. Vidám jelenetünket a zsűri méltónak találta arra, hogy a megyei gálán is bemutassuk.

Május utolsó szombatján unokáinkkal és a település többi ifjú lakójával részt vettünk a gyermeknapon.

Ennyit dióhéjban! Szeretjük, ha pezseg a klubélet a Nefelejcs nyughatatlan nyugdíjasai körében!

Elnökség

A félév programjaiból néhány kép a GALÉRIA könyvtárban látható

 

Két évtized "Hölgykoszorúban"

A Lábodi Hölgykoszorú Klub 20. jubileumi ünnepségét tartotta március 21-én. A ma 23 főt számláló klubból 9 alapító ma is aktívan részt vesz a „hölgykoszorú” életében.  A születésnaposokat köszöntötte Stikel János a Szövetség elnöke, Fülep István a Nyugdíjasok Rinyamenti Kistérségi  Társulása elnöke. Az önkormányzat részéről Lassu István polgármester és Nagy Balázs jegyző tisztelete meg az évfordulót. Igazán szívhez szóló műsorral köszöntötték és ajándékozták meg a jubilánsokat és a vendégeket a lábodi római katolikus egyházközség énekkarának tagjai. A klubot a település több civil szervezete is köszöntötte. A két évtized történéseit megörökítő bőséges anyagból a közelmúlt eseményei összefoglalásaként filmvetítés gazdagította a programot. Ezt követően az ünnepeltek ízelítőt adtak abból a gazdag hagyományőrző repertoárból, melyet a két évtized során megtanultak. A népdalokból, táncokból és versekből álló csokor nagy elismerést és sikert aratott a vendégek körében. A műsort követően a jelenlévők megtekintették a közelgő húsvét jegyében készült és kiállított kézimunkákat. Nagyon sok fénykép és  emléktárgy mutatta be és idézte fel a két évtized eseményekben, sikerekben gazdag történetét. Természetesen nem maradt el az ilyenkor szokásos pezsgős koccintás. A település polgármestere jubileumi tortával kedveskedett a klub tagjainak. A tortán lévő „mini tűzijátékot”  a klub elnökével Fehér Györgynével nagy taps és ováció  kíséretében közösen gyújtották meg. Az ünnepség a múltat felidéző jóízű beszélgetésekkel és vidám tánccal folytatódott….."

Fehér Györgyné

Képek a Galériában

 

Fél évszázada „született” Szövetségünk legöregebb szervezete

Somogy megye legnagyobb múlttal rendelkező nyugdíjas szervezete, a kaposvári Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja október 04-ei díszközgyűlésen ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. A félévszázados szervezetet Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke köszöntötte. Az eseményen részt vettek a szervezetet támogató, civil és katonai szervezetek, valamint az önkormányzatok vezetői - köztük Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere és képviselői és természetesen Szövetségünk elnöke. Az ünnepi alkalom díszvendége volt a szervezet névadójának leszármazottja, a klub tiszteletbeli tagja, Dr. Nagyné Noszlopy Erzsébet.

A jubileum alkalmából az évfordulóról történt megemlékezés mellett számos olyan kapcsolódó rendezvényt is tartottunk, amely bemutatta azt a sokszínű munkát, amely a klubban folyik.

Az ünnepi esemény a már hagyományos eseménnyel az Aradi vértanúkról történő megemlékezéssel kezdődött. Sütő Tamás nyugállományú vezérőrnagy emlékező soraiban idézte meg a mártír miniszterelnök és a vértanú tábornokok életútját és az 1849. október 6-ai véres nap máig tartó hatását. A megjelentek a korábbi helyőrségi klub udvarán felállított kopjafa tövében elhelyezték az emlékezés koszorúit.

Ezt követte az ünnepi közgyűlést. Dr. Benkő Tibor vezérezredes a Honvéd Vezérkar főnöke méltatta a klub honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedő tevékenységét. Kiemelte, hogy a tagság mindig hű tudott maradni jelmondatához: „Együtt-egymásért”. Beszéde zárásaként a szervezet vezetőjének átnyújtotta az 50. évforduló alkalmából adományázott emléklapot.

Pető László nyugállományú alezredes ünnepi felszólalásában megidézte a klub megalakulásának körülményeit, a szervezet máig tartó történetét, a korok viszontagságait és a sok élményt, örömöt, mely erőt ad az utódoknak a sokrétű tevékenység folytatására.

Az együttműködő katonai szervezetek vezetői résztvevői köszöntő és gratuláló szavai utánkövetkezett a közgyűlés legfelemelőbb pillanata, a zászlószalagok felkötése a klub zászlajára.

Az egyesület munkájának elismeréseképpen zászlószalagot adományozott:

Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar Főnöke,

Szita Károly Kaposvár MJV polgármestere,

Kelemen József nyá. altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke,

Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezetei Somogy Megyei Szövetségének elnöke,

Lóki Ferenc őrnagy, a jutai rádiótechnikai század parancsnoka,

Dr. Nagyné Noszlopy Erzsébet, tiszteletbeli tag.

Ezt követően a honvédelem ügye érdekében, a honvéd nyugdíjasokért és családtagjaikért, a szépkorúakért hosszú idő óta végzett kiemelkedő munka elismeréseként honvédelmi miniszteri és honvéd vezérkar főnöki elismerések átadására került sor.

Magyarország honvédelmi minisztere az "Aranykor" kitüntető cím ezüst fokozatát adományozta Koppány Tamás nyugállományú alezredesnek. Szita Zoltán nyugállományú törzsőrmesternek pedig emléktárgyat adományozott. Míg Pintér József a Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatában részesült.

Dr. Benkő Tibor vezérezredes emléktárgyat adott át az ünneplő szervezet vezetőjének, Pető László nyugállományú alezredesnek, Farkas Béla nyugállományú főtörzszászlós pedig emlékplakettet vehetett át. Ezt követően többen emléklapot vehettek át a hosszú évek óta végzett kiemelkedő közösségi munkájukért.

Az ünnepi közgyűlés záró eseményeként a volt helyőrségi klubban a résztvevők megtekintették a szeptember 30-án megnyílt a klubhoz kötődő alkotók képzőművészeti kiállítását.

A programsorozat október 9-én az egykori Hunyadi János (Füredi II.) laktanya mára még megmaradt főkapujánál emléktáblák avatásával folytatódott. Ezzel  a megszünt és lebontott laktanya volt katonái és a kaposvári helyőrség honvéd nyugdíjasainak egy régóta dédelgetett vágya vált valóra

Az ünnepségen Pető László nyugdíjas alezredes, a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubjának elnöke elmondta: tagságuk és az itt szolgált katonák közösen emlékeznek meg fiatalság színteréről. Varga Sándor nyá. ezredes a laktanya egykori parancsnoka emlékezett a laktanya történetéről.

Szita Károly polgármester szerint az itt szolgáló katonák meghatározói voltak a város életének, bajtársiasság, hűség, rend és hazaszeretet jellemezte őket.

A jubileumi évforduló eseményeiről kélszült fotók a GALÉRIÁBAN láthatók

Elnökség


A rekord reményében

Minden horgász életében van egy pillanat, amit aztán elszalaszt. Ezért a pillanatért, a rekord halért hajították a vízbe csalijaikat a megalakulásának 50. évfordulóját ünneplő Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja „profi” horgászai. Immár hetedik alkalommal és az ötödik helyszínen zajlott a jó hangulatú horgászverseny. A Somogyi horgászvizek, Deseda, Hetes, Kaposújlak, Kardosfa után a csodálatos természeti környezetben elterülő Töröcskei horgásztó partja népesedett be a halra „vadászókkal”. Az optimisták komoly mérőszalaggal érkeztek, a realisták 30 centis vonalzóval. A  reggel 7-től déli 12-ig tartotó a verseny során aztán "bizonyítottak" horgászaink. A horgászszerencse nem nagyon fogadta kegyeibe a mindenre elszánt és jól felkészült versenyzőket. A leginkább nagy tapasztalattal rendelkező horgászok versenyében a legfiatalabb, Palka Lajos érte el a legjobb eredményt. Volt, aki teknőst is akasztott, de az nem kerülhetett sem az értékelésbe sem a bográcsba. Annyi halat azért sikerült horogra akasztani, ami elegendő volt a versenyzők és a drukkerek részére főzött halászlé alapanyagához. A csípős halászlé csak úgy „szólította” maga mellé a finom italokat, amelyek nemsokára nótázásra ingerelték a társaságot.

Pető László elnök

Képek a Galériában láthatók!

 

A harminc éves Borostyán

1984-ben néhány berzencei nyugdíjas a megyében elsők között alakította meg nyugdíjas klubját, mely az örökzöld, kitartóan növő, sok-sok helyre eljutó " Borostyán " nevet kapta.

A klub azóta is, folyamatosan működik. Ebben az évben ünnepeltük a harmincadik születésnapunkat. A május utolsó napján szervezett  szülinapi nosztalgiázó emlékeket idéző, délutánra a Drávamente Nyugdíjas Egyesület tagszervezeteiből közel 130 szépkorú társunkat láttuk vendégül.  Remek hangulatú délutánt-estét  töltöttünk el együtt. A köszöntések sorát Kovács Zoltán polgármesterünk nyitotta, aki háláját és tiszteletét fejezte ki azoknak, akik három évtizeddel ezelőtt  alapítói voltak e nagyszerű klubnak. Sajnos az alapítók nagy része már nem érhette meg ezt a szép évfordulót. A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége 147 tagszervezete nevében Stikel János elnök köszöntött.

Ő is a legnagyobb elismeréssel és tisztelettel emlékezett az alapítókra, akik olyan alapokat raktak le, amire a klub mostani tagjai is nagyon büszkék és erőt merítenek a klub építkezéséhez.

A Drávamenti Nyugdíjas Egyesület  - melynek a tagjai vagyunk - köszöntőinek sorát az egyesület vezetője Merőtey Katalin kezdte, aki egy nagyon szép idézettel csalt könnyeket a szemünkbe. Majd sorban következtek a tagszervezetek, akik hol vidám, hol kicsit könnycsalogató köszöntőik közepette adták át ajándékaikat.

Erre a szülinapra műsorral is készültünk, melyben igyekeztünk bemutatni a berzencei hagyományokat úgy az öltözetünkben, mint a táncainkban, énekeinkben, amit ma is örömmel gondozunk, ápolunk és adunk át a berzencei fiataloknak. A harminc év során sok helyen mutattuk már be a Berzencei üveges táncot és gyönyörű népviseletünket. Erre a szülinapi műsorban is volt lehetőségünk, és külön öröm volt, hogy a Hagyományőrző tánccsoport fiataljaival együtt tehettük. Kedves meglepetés volt a Színjátszó csoport műsora is. Egy pici ízelítőt adtunk abból a repertoárból, melyet a három évtized alatt felhalmoztunk. Igyekszünk, hogy a "Borostyán" valóban borostyán maradjon az elkövetkezendő évtizedekben is.

Hunyadi Magdolna klubvezető

Képek a Galériában!

 

Főhajtás a katonák előtt

A megalakulásának 50. évfordulóját ünneplő kaposvári Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja a „Magyar Honvédelem Napja” alkalmából 2014. május 20-án a Berzsenyi parkban lévő 44. gyalog ezred emlékművénél idén immár ötödik alkalommal ünnepi megemlékezést tartott. A Magyar Honvédelem Napját 1992 óta ünnepeljük május 21-én Budavár visszafoglalásának emléke előtt tisztelegve.   A megemlékezés szónoka Szita Károly Kaposvár polgármestere méltatta a Budavár visszafoglalásában részt  vett katonák hősiességét, haza szeretetét. Megemlékezett az I. világháborúban elesett somogyi katonák, elsősorban a 44. gyalog ezred ismertebb nevén ”somogyi rosseb bakák” helytállásáról is és tisztelegett emlékük előtt.

A rendezvényen részt vettek Kaposvár közgyűlésének képviselői, a megyei kormányhivatal képviselője, a városban állomásozó katonai szervezetek parancsnokai, civil szervezetek vezetői és tagjai, középiskolai tanulók, valamint  nyugállományú főtisztek, tisztek és tiszthelyettesek. Az ünnepségen közreműködött a Helyőrségi Honvéd Fúvószenekar, a Kaposvár Megyei Jogú Város Kulturális Kistérség összevont énekkara és Bózsa Sándorné versmondó. A megemlékezésen a honvédelem ügyéért átlagon felül dolgozók közül többen elismerésben részesültek.

A program a Helyőrségi Klubban baráti beszélgetéssel zárult.

Pető László, a Kaposvári Noszlopy Gáspár Nyugállományúak Klubja elnöke

Képek a Galériában tekinthetők meg

 

„A költészet, erőteljes érzelmek spontán kiáradása”

„A költészet, erőteljes érzelmek spontán kiáradása”. Ez a színpadon kifüggesztett idézet jelezte, hogy mit is gondolnak a résztvevők a költészetről, mi az a motiváció, amely évről évre összehozza a kistérség verseket kedvelő tagjait.

Hetedik alkalommal  rendeztük meg a Kaposvár Keleti Kistérség nyugdíjas szervezetei részvételével a Kistérségi Szavaló találkozót. Ebben az évben április 12.-én a Magyaregresi "Együtt Egymásért” Nyugdíjas Klub vállalta a rendezést. A verselőket és a nagyszámú érdeklődőt megtisztelte a település Polgármestere Bók László, aki köszöntőjét három versrészlettel ötvözte. A műsor nyitányaként Magyaregres fiataljai zenés verses összeállítással  kedveskedtek az időseknek. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is sokan ajándékoztak meg bennünket egy-egy szép költeménnyel. Harmincnégyen mondták el szívükhöz legközelebb álló versek  egyikét. Az ismert költők ismert versei mellett többen hoztak ritkábban hallott költeményeket. Volt, aki saját gondolatit formálta rímekbe.

A rendezők oklevéllel, apró ajándékokkal és virággal köszönték meg az élményt a versmondóknak.

Két klubvezetőnket születésnapi ajándékkal leptük meg. A „szellemi táplálék”  után, mivel elharangozták a delet, finom ebéddel és süteményekkel kínálták a résztvevőket.

Köszönet Nagy Istvánné Terikének magyaregresi klub vezetőjének és csapatának a nagyszerű szervezésért
A résztvevők azzal köszöntek el egymástól, hogy jövőre Kaposszerdahelyen verselnek ismét.


A szívekből szóltak a dalok


Kistérségünk másik hagyományos áprilisi rendezvénye a kilencedik alkalommal megrendezésre került Népdalos találkozónk volt, melynek ezúttal Mosdós volt a házigazdája. A közel kétszáz résztvevőt Keresztes József Mosdós település polgármestere köszöntötte, kiemelve a hagyomány ápolás, a népdaléneklés fontosságát, megköszönve, hogy kistérségünk ebben élenjár. A 14 énekkar és a 16 egyéni népdalosok műsora nagyon színvonalas volt. Az énekkaroknak egy Somogyi és egy szabadon választott, az egyéni fellépőknek pedig  szabadon választott népdalcsokrot kellett bemutatni.

Nekem mint kistérség vezetőnek nagy-nagy öröm volt látni, hogy a csoportok és egyéni fellépők mekkora szeretettel és tisztelettel vannak egymás és egymás műsorai iránt. Minden műsorszámot nagy taps követte. Természetesen is sem maradhatott el az emléklap, amely erre a napra emlékezteti majd a résztvevőket. Kovács Lászlóné Ica mint a házigazda Klub vezetője ajándék kaspóval kedveskedett a résztvevő kluboknak, egyesületeknek. Köszönjük neki és az általa vezetett mosdósi szervezetünk minden tagjának a nagyszerű szervezést és a vendéglátást.
A jövő évi találkozóra Zselickislaki Nyugdíjas Egyesület  hívta meg a résztvevőket.

 

Buzsáki Károlyné
Kaposvár Kelet Nyugdíjas Kistérségvezetője

Képek a galériában

 

Arany Fakanál 2014.

Ahol még a fa is arannyá változik. Pontosabban az aranykezű szakácsok keze alatt válik olyan varázspálcává a fakanál, melyet ha jól forgatnak, igazi gasztronómiai kincsekre lelnek a kondérból kanalazók!

2014-ben megalakulásának 50. évfordulóját ünneplő Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja tovább színesítette rendezvényeinek palettáját. Április 26-án első alkalommal megrendezett "Arany Fakanál" főzőversenynek nagy sikere volt. A siker oka leginkább a finom ételeknek és a még finomabb italoknak volt köszönhető. A kertészkedők a főzés és poharazgatás közben megbeszélték, hogyan kell gondozni, babusgatni a „szilvapálinka fát” a „barackpálinka fát”, hogy aztán abból igazi „ágyas” legyen. Hét bográcsban rotyogtak az ételek: pacalpörkölt, chilis bab, csirke pörkölt. Igazi nosztalgia kuriózum volt a kerékrépa füstölt oldalassal, melyet az ínyencek talán gyerekkorukban ettek utoljára. Persze a recepteket szigorú titok övezte. Otthoni konyhák mélyén készültek azok a titkos fűszerkeverékek, melyek egyedivé tették az ételeket. A szakértő zsűri Lali király szárnyaló fantáziájából testet öltött szárnyas pörköltjét értékelte a legmagasabb pontszámmal. Az igazi eredményt, azonban a több, mint 60 résztvevő - köztük a Kaposvári Magyar - Román Baráti Társaság képviselői- mondták ki, hiszen az utolsó falatig minden elfogyott.

Persze ilyenkor az irigyeknek eszükbe jut a régi hadtápos mondás: „ nincs rossz kaja, csak jóllakott ember”. Ez esetben azonban az étvágyat finom ételek szüntették meg.

Képek a Galériában

 

Tisztelgés a somogyi költőóriás előtt

( A Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete és a Szövetség közös rendezvénye )

Negyedik alkalommal rendezte meg a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesületével közösen a „Takács Gyula” versmondó találkozót a somogyi költőóriás szülőházában.

A költő születésének századik évfordulóján született meg a gondolat, hogy a Szövetség és az Egyeslet minden évben, a Költészet Napjára is emlékezve versmondó találkozóval gondol Takács Gyula költőre.

A mostani versmondó találkozóra elsősorban Kaposvárról és a környező településekről 18 szépkorú versmondó 41 költeménnyel ajándékozta meg a vers kedvelőket.

Ezúttal kizárólag magyar költemények hangzottak el olyan költőktől, mint Petőfi Sándor, József Attila, Ady Endre, vagy Babits Mihály. De kevésbé ismert költők megkapó versei is „gondolkodó csendet” varázsoltak a költő dolgozó szobájába. A korábbi évekhez képest többen választottak Takács Gyula versei közül.

A versmondó találkozó első felében inkább klasszikusnak számító versek hangzottak el. A második részben már jelen volt a humor, a könnyedebb hangvétel. E versek sorában még Csukás István  Sün Sámuel története is helyet kapott, nagy sikerrel.

A részvevők korelnöke 85 éves volt.

Imponáló volt az a magabiztos versmondás, mely kivétel nélkül minden résztvevőt jellemzett.

A hosszú, mély tartalmat hordozó költemények nagyszerű tolmácsolása is bizonyította, hogy a versmondás nem korfüggő és népszerű a nyugdíjasok körében is.

Érződött, hogy a hosszú évtizedek során érlelődött versek, az élettapasztalattal párosulva, bölcsebb gondolatiságot és hangsúlyt kaptak a költemények tolmácsolása során.

Kaposvár. 2014. április 22.

A versmondó találkozóról képek a galériában láthatók!

 


 

Letölthető anyagok
1% felajánlása
AKTUALITÁSOK
Civileket a Somogy Vármegyei Közgyűlkésbe    
Általános | 2024.05.10.
Civileket a Somogy Vármegyei KözgyűlkésbeMint mindenki előtt ismeretes, hogy egy hónap múlva június 09.-én az ország választásra jogosult polgárai, dönthetnek a településük új vezetéséről, a vármegyei közgyűlések tagjairól és képviselőket küldhetnek az Európai Parlamentbe.
PORGRAMOK 2024    
Általános | 2024.04.15.
Szövetségünk 2024 április 04.-én tartotta Küldöttgyűlését. A küldöttek az előírt napirendek között elfogadták az elnökség 2024 évre ajánlott munkaprogramját, benne a tagszervezetek felé javasolt pályázatokat és versenyeket.
Isten veled Elnök Úr! Isten Veled Gyenesei Pista!    
Általános | 2024.04.15.
Mint ismeretes előttetek, Dr. Gyenesei István a 30. éves SOMOGYÉRT Egyesület elnöke, türelemmel viselt súlyos betegség következtében március 21.-én elhunyt. Április 06.-án Kaposváron helyezték végső nyugalomba. A gyászszertartáson a SOMOGYÉRT Egyesület és a Szövetségünk nevében Stikel János mondott búcsúzó beszédet.
Nagy segítség számunkra a személyi jövedelemadó 1%.-nak felajánlása    
Általános | 2024.01.22.
Nagy segítség számunkra a személyi jövedelemadó 1%.-nak felajánlása
Legördült a függöny 2023-ban    
Általános | 2023.12.23.
Siófokon a Szépkorúak Hónapja rendezvény sorozat zárásaként megtartott vegyes műfajú gálával véget ért a Szövetség 2023. második féléves programja, amely hat vármegyei szintű rendezvényt foglalt magába. A sokszínű több programot is felsorakoztató rendezvények szövetségünk tagságának túlnyomó többségét aktivizálták. Közel kétezer szépkorú társunk volt tevékeny résztvevője a tartalmas, változatos és szórakoztató eseményeknek.
LEGÚJABB KÉPEK
Ulrich Róbert a csurgói Viktor Kft. igazgatója Díszoklevél 
 
Gál Istvánné Mezőcsokonya Díszoklevél 
 
 
 
Gyurik Attila Fiad polgármestere Díszoklevél 
 
Tóth Gergely a CE Plaza Hotel tulajdonosa Díszoklevél 
 
Tóth Lajosné Nágocs Szövetségben a Szépkorúakért Díj 
 
Székely Lászlóné Somogysárd Díszoklevél  
 
Pápa Erzsébet Csurgó Díszoklevél 
 
Márkus Ferencné Várda Díszoklevél 
 
Majzik Gyuláné Mezőcsokonya Díszoklevél 
 
László Vilmosné a Várda Díszoklevél 
 
Kovács Ferenc Szentgáloskér Díszoklevél 
 
Joós Ferencné Nagyatád Díszoklevél  
 
Horváth Győző Iharos polgármestere Díszoklevé 
 
Fülöp Magdolna Csombárd Díszoklevél 
 
Éder Erzsébet Kaposvár Díszoklevél 
 
Dékány Lászlóné Csombárd Diszoklevél 
 
Huszti Gábor Somogy Vármegye Közgyűlés alelnöke Szövetség Dísz Tagja 
 
 
 
Verb Józsefné Zselickislak Szövetségben a Szépkorúakért Díj