Hírlevél
BEMUTATKOZÁS SZERVEZETEINK AKTUALITÁSOK ESEMÉNYEK TAGSZERVEZETEINKTŐL GALÉRIA LINKEK ELÉRHETŐSÉG DÍJAZOTTAK GÁLÁK
ESEMÉNYNAPTÁR

A koronavírus járvány miatt

a Szövetség módosított

munkaprogramja

2020 évre

2019 a rendezvények szempontjából sikeres év volt. Sikerült megvalósítanunk célkitűzéseinket. A már hagyományos események mellett néhány új programot s megvalósítottunk. Rendezvényeink színvonala a korábbi évhez képest emelkedett. Minden betervezett program anyagi hátterét sikerült biztosítani. Örvendetes, hogy rendezvényeinken a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a résztvevők száma.

Aktívabbá vált az érdekvédelmi, érdek képviseleti munkánk ugyanakkor eredményességét tekintve sajnos nem sikerült az elképzeléseink terén érzékelhetően előre lépni.

2020 évben is a Szövetségünk a hármas célkitűzése közül tevékenységünk fókuszába helyeztük a szervezeti és tagépítő munkát.

Továbbra is három fő célkitűzésünk mentén végezzük munkánkat, szervezzük rendezvényeinket:

-    hatékonyabb és eredményesebb érdekvédelem, érdekképviselet;

-    sokszínűséget biztosító gazdag és színvonalas kulturális és

hagyományőrző tevékenység;

-    eredményes szervezet és tagépítő munka;

E hármas célkitűzés magvalósítása érdekében terveztük meg 2020 évi szervezeti és rendezvény programunkat.

A tervezett munkatervünk a KORONAVÍRUS JÁRVÁNY kapcsán bevezetett VESZÉLYHELYZET és az ennek kapcsán született kormányrendeletek alapján az alábbiak szerint módosult.

-  Éves beszámoló Küldöttgyűlés:

Az éves beszámoló küldöttgyűlés anyagait a 102/2020(IV.10.) Korm. rendelet könnyítéseivel élve az elnökség hagyja jóvá, írásos, elektronikus úton beküldött szavazással.

Az éves beszámoló anyagainak megvitatása és a szavazás időpontja: május 10 – 20 között

-  Alelnöki ülések:

01.23. ( csütörtök ) Kaposvár  Megtartásra került

11.19. ( csütörtök ) Kaposvár

Az Alelnöki Értekezlet a járványhelyzet alakulásának az erre reagáló kormányrendeletek függvényében szükségszerűen telefonos konzultáció formájában „ülésezik”

-  Elnökségi ülések:

02.19. ( szerda ) Kaposvár (Megtartásra került)

06.23. ( kedd ) A módosult napirendekről elektronikus úton történik a konzultáció,                            a szavazás és a döntés.

12.09. ( szerda ) Kaposvár

II. A Szövetség szervezésében megtartásra kerülő rendezvények:

1A Gálák helyett a tagszervezeti vezetők, meghívott vendégek és az                   elismerésben    részesültek jelenlétében a Szépkorúak Hónapja alkalmából       ÜNNEPI GYŰLÉST        tartunk.

Tervezett időpontja: október 2.-án  10.00-kor

Tervezett helyszíne: Somogy Megyei Önkormányzat nagyterme

( rendezvény helyszíne és időpontja a résztvevők köre a járványhelyzet kapcsán érvényben lévő kormányrendelet függvényében változhat, legrosszabb esetben el is maradhat)

2. Tagszervezeti vezetők találkozója: 09. 20 - 21  ( vasárnap-hétfő )

Helyszín: Nagyatád

( A járványhelyzet függvényében megtartására későbbi időpontban is sor kerülhet )

3. Somogyi Szépkorúak „Ezüst Nyár 2020” Tábora: 09.06 - 09.12.

Helyszín: Balatonszemes, Esély Alapítvány Üdülő

( A Tábor megtartására a járványhelyzet kapcsán érvényben lévő kormányrendeletek, a jelentkezők létszámának függvényében kerülhet sor )

4. Hangszeres szólisták és zenekarok találkozója: 11.28. ( szombat )  10.00

Helyszín: Kercseliget ( egyeztetés alatt )

5. „Szövetségben a szépkorúakért”  díj a Szövetség Dísz Tagja cím,  Díszoklevelek és a jubileumi elismerések átadása: a Szépkorúak Hónapja alkalmából megtartásra kerülő ÜNNEPI GYŰLÉSEN

6. „KÖZÖSSÉGBEN A SZÉPKORÚAK TESTI LELKI AKTIVITÁSÁÉRT „

Együtt az önkormányzatokkal a szépkorúakért. Szervezet és tagépítés. Találkozók   Somogy Megye polgármestereivel.

időpontok és helyszínek egyeztetés, szervezés folyamatában.

AZ EZZEL KAPCSOLATOS MUNKA A VESZÉLYHELYZET FELOLDÁSÁNAK VÉGÉIG FELFÜGGEZSTÉSRE KERÜLT

7Részvétel a Mesztegnyői Rétes Fesztiválon két csapattal

Időpont: 07.18

( A rétes fesztivál megtartásáról a Mesztegnyői önkormányzat dönt. )

III: A kistérségek és a tagszervezeteik által tervezett rendezvények:

- Koppány-völgye Kistérségi Nyugdíjas Társulás

Fiadi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub

Fiadi Arató Fesztivál

Helyszín: Fiad Faluház és környéke

Időpontja:  július 11. 08.00

( Megtartásáról a Fiadi önkormányzat dönt! )

Bábonymegyeri Nyugdíjas Egyesület

Bornap

Helyszín: Bábonymegyer Faluház

Időpontja: 09.19. 14.00

Tabi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub

Kistérségi Nőnap

Helyszín: Tab Zichy Mihály Művelődési Ház

Időpontja: 03.07. 14.00

( Megtartásra került )

-   Kaposvár Környéke Nyugdíjas Kistérség

Somogysárdi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub

13. Dalos találkozó

Helyszín: Somogysárdi általános iskola

Időpontja: 11.21. 10.00

( Megtartásáról a szervezők döntenek )


- Kelet – Balatoni Nyugdíjas Kistérség

Szóládi Kék ibolya Nyugdíjas Klub: ( Megtartásra került )

Tavasz Köszöntő Találkozó

Helyszín: Szólád Faluház

Időpontja:  március 07. ( megtartásra került )

-   Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi Társulása

Háromfai „Ezüst Évek” nyugdíjas Klub

„Reuma kúra 2020” Kistérségi Játékos Vetélkedő

Helyszín: Háromfa

Időpontja: 11.21. 10.00

( Megtartásáról a szervezők döntenek! )

Elnökség

Záradék:

A Szövetség , az elnökség február 19.-i  ülésén megtárgyalt és elfogadott 2020 évi munkatervét az Alelnöki Értekezlet 2020 március 24.-én és május 04.-én telefonos szavazással a fentiek szerint módosította.

 

 

Rendkívüli program módosítás 2.

Kedves Látogatóink

Szövetségünk elnöke és alelnökei szükségesnek tartották, hogy a 2020 március 13.-án megtartott Alelnöki Értekezletet követően az korona vírus okozta veszélyhelyzet kapcsán azóta történt események tükrében ismételten áttekintsék az aktuális helyzetet és a tagjaink egészségének mind teljesebb megóvása érdekében meghozzák a munkaprogramunkban már jóváhagyottak újabb módosításokat.

A veszélyhelyzet és az ebből fakadó korlátozások és egészségügyi ajánlások felülírnak Szövetségünk által tervezett minden programot. Az alábbi döntéseket nem csak a meghozott kormányzati intézkedések kötelező érvénye miatt, hanem a nyugdíjas társaink iránt érzett felelőségünk és aggódásunkból fakadóan is hoztuk meg.

Mint ahogy tapasztalhatjátok a járvány kapcsán a helyzet napról napra változik, így nekünk is folyamatosan reagálni kell az eseményekre, a prognosztizálható időpontokra.

Ebben a két hétben a vírus terjedésével és felszámolásával kapcsolatosan sok olyan információ jelent meg, amelyek azt támasszák alá, hogy a 2020 évi munkatervünkben az első félévre betervezett rendezvények megtartása nagy bizonyossággal nem lehetséges.

Ezért a Szövetség Alelnöki Értekezlete március 24.-én telefonos konzultáció formájában egyeztetett a kialakult helyzetről és az alábbi döntéseket hozta:

  1. Mivel a különböző rendezvényekre a veszélyhelyzet kapcsán kiadott korlátozó szabályok és ajánlások miatt nincs lehetőség felkészülni és a veszélyhelyzet feloldásának időpontja sem ismert a Szövetség Alelnöki Értekezlete a munkatervben szereplő első féléves összes programot, - beleértve az elnökségi üléseket és a Küldöttértekezletet is - TÖRLI!

Az Alelnöki Értekezlet kéri a tagszervezeteket, hogy a veszélyhelyzet korlátozó intézkedéseinek feloldásáig ne tartsanak összejöveteleket, rendezvényeket.

2. A második félévi rendezvények megtartásával kapcsolatosan az Alelnöki                Értekezlet az akkori információk és kiadott korlátozások függvényében június          hónap második felében dönt.

Kedves Tagjaink!

Az egészségünk megóvásánál fontosabb nincs. Ennek szellemében döntöttünk!

Kérünk benneteket, hogy azonosuljatok ezekkel  a döntéssekkel, melyek meghozatala számunkra sem volt könnyű.

VIGYÁZZATOK MAGATOKRA ÉS EGYMÁSRA!

MARADJATOK OTTHON VÉDVE EZZEL SAJÁT, CSALÁDOTOK ÉS EMBERTÁRSAINK EGÉSZSÉGÉT IS!

Kérjük, hogy a március 28.-án életbe lépett korlátozásokat fegyelmezetten tartsátok be!!!!

Kaposvár. 2020. március  26.-án

Az Alelnöki Értekezlet  nevében üdvözlettel:

Stikel János elnök sk.


Rendkívüli program módosítás

Tisztelt Látogatónk!

A Kormány a korona vírus magyarországi terjedése miatt 2020 március 11.-én 15.00 órától életbe léptette a Veszélyhelyzetet, amely sok állampolgári korlátozást tartalmaz. Ezek komolyan érintik a Szövetség 2020 évre jóváhagyott munkatervét is. A rendkívüli állapot bevezetése szükségessé tette, hogy Szövetségünk Alelnöki Értekezlete áttekintse a veszélyhelyzet nyomán kialakult helyzetet. Szövetségünk elnöksége számára jelen helyzetben tagjaink egészségének megóvása felül ír minden programot, rendezvényt.

A 2020 március 13.-án megtartott Alelnöki Értekezleten született döntések a Veszélyhelyzet korlátozásainak figyelembe vételéve módosították 2020 évi munkaterv, programjait. A döntések egyenlőre az első félévre tervezet programokat érintik.

A változások az alábbiak:

1.A „ Szeretet és a béke legyen mindnyájunk lelkében „ ökumenikus egyházi énekek találkozója

Változás

Egyházi énekek ökomenikus találkozója időpontjának felülvizsgálatára a veszélyhelyzet fenntartása, vagy feloldása függvényében május 05.-i elnökségi ülésen kerül sor. Ekkor döntünk a megtartás, az elhalasztás, vagy a rendezvény törlése mellett.

2.„KÖZÖSSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT, TESTI LELKI AKTIVITÁSÉRTcímet viselő kétéves tag és szervezet építő program

Változás

Az elnökség a Veszélyhelyet megszüntetéséig a Szervezetépítő munkát felfüggeszti. A folyamatban lévő ügyeket azonban lezárja.

3. A  Paksi Atomerőműbe május 06.-ra és június 11.-re tervezett autóbuszos kirándulás

Változás

Az Alelnöki Értekezlet a jelenlegi helyzetből kiindulva feltételezi, hogy az atomerőmű lefogja mondani a látogatást, de amíg erről nem érkezik tájékozató a Szövetség végzi a kirándulás előkészítését. Lemondás esetén az érintetteket azonnal értesítjük.

4. Takács Gyula és KORTÁRSAI versmondó találkozó

Változás

A rendezvényt határozatlan időpontra elhalasztottuk.

5. Elnökségi ülések, Küldöttgyűlés megtartása

Az üléseket a Szövetség megtartja. Amennyiben ezek időpontjában a Veszélyhelyzet korlátozó, tiltó intézkedései érvényben lesznek, az ülések megtartásának lehetséges módjait a törvények szellemében módosítjuk.

A Tavaszi Kulturális Zsongás kistérségi rendezvényei

A kilenc kistérségi rendezvény közül egy áprilisban, nyolc pedig májusban kerülne megrendezésre.

Az Alelnöki Értekezlet a veszélyhelyzet  ezen dátumokon túli fennmaradása miatt több lehetséges megoldással számol.

Változás

a,) Amennyiben április 15.-én a Veszélyhelyzet rendelkezései esetleges szigorításai érvényben lesznek akkor a Kaposvár Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szervezeteinek Kulturális Kistérsége  04.30. 14.00-ra tervezett rendezvényét május végére tervezzük át.

b,) Amennyiben a Veszélyhelyzet  intézkedései  május 01.-én érvényben maradnak, akkor a május 15.-ig tervezett kistérségi bemutatókat nem lehet megtartani. Ezeket vagy május utolsó hétvégéjére ( 30-31 ), vagy június 13-14 és 20-21 hétvégéjére tervezzük át.

c,) Amennyiben a Veszélyhelyzet május 15.-e után feloldásra kerül, akkor a május második felére tervezett   bemutatókat a tervezett időpontban meglehet tartani. Ha a 15.-i dátum után is fennállnak a tiltó rendelkezések, akkor  ezekez a bemutatókat szintén   június 13-14 és 20-21 hétvégéjére tervezzük át.

d,) Amennyiben június hónapban is érvényben lesznek még a Veszélyhelyzet  rendelkezései, akkor az összes kistérségi bemutatót töröljük a Szövetség programjából.

Ebben az esetben az októberi „Szépkorúak Hónapja” alkalmából csak két vegyes műfajú rendezvényt tartunk meghívásos alapon a kistérségi vezetők javaslata alapján.

A most hozott döntéseket  a május 05.-i elnökségi ülésen az akkori helyzetnek megfelelően újra megvizsgáljuk és ha lehetséges, vagy szükséges módosítjuk megváltoztatjuk.

Az egészségünk megóvásától fontosabb nincs. Ennek szellemében döntöttünk!

Kaposvár. 2020. március  13.-án

Az Alelnöki Értekezlet  nevében:

Stikel János elnök

 

Főbb tervezett rendezvények programja

2020 évre,

amely a

Szövetség szervezeti és tagépítésének,

éve

2019 a rendezvények szempontjából sikeres év volt. Sikerült megvalósítanunk célkitűzéseinket. A már hagyományos események mellett néhány új programot s megvalósítottunk. Rendezvényeink színvonala a korábbi évhez képest emelkedett. Minden betervezett program anyagi hátterét sikerült biztosítani. Örvendetes, hogy rendezvényeinken a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a résztvevők száma.

Aktívabbá vált az érdekvédelmi, érdek képviseleti munkánk ugyanakkor eredményességét tekintve sajnos nem sikerült az elképzeléseink terén érzékelhetően előre lépni.

 

2020 évben is a Szövetségünk a hármas célkitűzése közül tevékenységünk fókuszába helyezzük a szervezeti és tagépítő munkát.

Továbbra is három fő célkitűzésünk mentén végezzük munkánkat, szervezzük rendezvényeinket:

-    hatékonyabb és eredményesebb érdekvédelem, érdekképviselet;

-    sokszínűséget biztosító gazdag és színvonalas kulturális és hagyományőrző                     tevékenység;

-    eredményes szervezet és tagépítő munka;

E hármas célkitűzés magvalósítása érdekében terveztük meg 2020 évi szervezeti és rendezvény programunkat.

I.  Testületi ülések, rendezvények:

-  Éves beszámoló küldöttgyűlés: 05. 20. ( szerda ) 10.00  Kaposvár

-  Alelnöki ülések: 01.23. ( csütörtök ) Kaposvár

04.16. ( csütörtök ) Kaposvár

06.11. ( csütörtök ) Kaposvár

11.19. ( csütörtök ) Kaposvár

-  Elnökségi ülések: 02.19. ( szerda ) Kaposvár

05.05. ( kedd )   Kihelyezett ülés Hetes

06.23. ( kedd )   Kihelyezett ülés Nagyberki  Mosoly völgy

12.09. ( szerda ) Kaposvár

II. A Szövetség szervezésében megtartásra kerülő rendezvények:

- Megyei Szépkorúak Vegyes Műfajú Művészeti Gálái:

10.03,  ( szombat ), 09.30-kor, 

Tervezett helyszín: Csurgó ( egyeztetés alatt )

10.17,  ( szombat ), 09.30-kor

Tervezett helyszín: Kaposvár Együd Árpád Művelődési Központ

( egyezetés alatt )

- Somogyi Szépkorúak Hagyományőrző és Színjátszó Találkozója:

11.07 ( szombat ) 09.30-kor

Helyszín: Mesztegnyői  Művelődési Ház

Somogyi Szépkorúak Dalos Találkozója:

11.14 ( szombat ) 09.30-kor

Helyszín: Nagybajom Pálóczi Ádám Művelődési Központ

- Katonadalos  találkozó:

09.27 ( vasárnap ) 10.00

Helyszín: Taszár Művelődési Ház ( egyeztetés alatt )


Takács Gyula és KORTÁRSAI versmondó találkozó.

Tisztelgés a somogyi költőóriás előtt születésének 109. évfordulója alkalmából. Emlékezés a költészet napjára.

04. 23. ( csütörtök )10.30

Helyszín:  Kaposvár, Takács Gyula emlékház

( A rendezvény nyitott, szeretettel várják a versmondókat és az   érdeklődőket a szervezők )


- Tagszervezeti vezetők találkozója:

09. 20 - 21  ( vasárnap-hétfő )

Helyszín: Nagyatád

Somogyi Szépkorúak „Ezüst Nyár 2020” Tábora:

09.06 - 09.12. ( kedd - hétfő, hat nap )

Helyszín: Balatonszemes, Esély Alapítvány Üdülő

„Reuma kúra 2020” Jákos Ügyességi Vetélkedő:

08.08. ( szombat ) 10.00

Helyszín: Kaposmérő Sportcentrum

( A rendezvény nyitott, a Szövetséghez nem tartozó nyugdíjas   szervezetek is részt vehetnek rajta )

-  Hangszeres szólisták és zenekarok találkozója:

11.28. ( szombat )  10.00

Helyszín: Kercseliget ( egyeztetés alatt )

-  „ A szeretet és a béke legyen mindnyájunk lelkében ”

Egyházi énekek ökomenikus találkozója

05.28. ( csütörtök ) 10.00

Helyszín: Kaposvár Hősök temploma

( A rendezvény nyitott szeretettel várjuk a Szövetséghez nem tartozó szervezetek és szólisták részvételét és a hallgatóságot)

-  „Szövetségben a szépkorúakért”  díj a Szövetség Dísz Tagja cím, valamint Díszoklevelek átadása:  a Megyei Szépkorúak Vegyes Műfajú Művészeti Gáláin.


„KÖZÖSSÉGBEN A SZÉPKORÚAK TESTI LELKI AKTIVITÁSÁÉRT „

Együtt az önkormányzatokkal a szépkorúakért. Szervezet és tagépítés.                    Találkozók   Somogy Megye polgármestereivel.

időpontok és helyszínek egyeztetés, szervezés folyamatában.


-  Régió ( Baranya, Somogy, Tolna megye ) Nyugdíjas megyei vezetőinek találkozója.

Három Megye Kézfogása

június 13. 10.00

Helyszín: Kozármisleny Művelődési Ház


-  Kirándulás Paksra. A paksi atomerőmű megtekintése 2 x 40 fővel

Időpont: 05.06 ( Kaposvár és térsége ), 06.11 ( Nagyatád és környéke )

-  Részvétel a Mesztegnyői Rétes Fesztiválon két csapattal

Időpont: 07.18

-    Kistérségi Tavaszi Kulturális Zsongás : március – június hónapban:

Dráva-menti Nyugdíjas Klubok Köre: Berzence: 05.09. 10.00

Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi Társulása:                Nagyatád: 05.22. 14.00

Kelet-Balatoni Nyugdíjas Kistérségi Társulás: Balatonföldvár: 05.28.  10.00

Nyugat-Balatoni Nyugdíjas Kistérségi Társulás:                Balatonberény: 05.16. 09.30

Marcali és Környéke Nyugdíjas Kistérségi Társulás:         Mesztegnyő:   05.09. 10.00

Koppány-völgye Nyugdíjas Kistérségi Társulás:                Bábonymegyer:  05.16. 14.00

Pogányvölgye Nyugdíjas Kistérségi Társulás:                    Mesztegnyő: 05.09. 10.00

Kaposvár és Környéke Nyugdíjas Kistérségi Társulás:      Csombárd: 05.23. 10.00

Kaposvár Keleti Nyugdíjas Kistérség:                                 Nagyberki: 05.23. 09.30

Kaposvár Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szervezeteinek Kulturális Kistérsége:

Kaposvár:  04.30. 14.00

III: A kistérségek és a tagszervezeteik által tervezett rendezvények:

-  Kaposvár Kelet Nyugdíjas Kistérség:

XV. Kistérségi versmondó és V. Kistérségi dalos találkozó

Helyszín: Szentgáloskér Faluház

Időpontja:  március 14. 09.30

XIV. kistérségi népdalos találkozó

Helyszín: Magyaregres  Faluház

Időpontja: április 25. 10.00

-  Koppány-völgye Kistérségi Nyugdíjas Társulás

Fiadi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub

Fiadi Arató Fesztivál

Helyszín: Fiad Faluház és környéke

Időpontja:  július 11. 08.00

Bábonymegyeri Nyugdíjas Egyesület

Bornap

Helyszín: Bábonymegyer Faluház

Időpontja: 09.19. 14.00

Tabi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub

Kistérségi Nőnap

Helyszín: Tab Zichy Mihály Művelődési Ház

Időpontja: 03.07. 14.00

-  Kaposvár Környéke Nyugdíjas Kistérség

Somogysárdi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub

13. Dalos találkozó

Helyszín: Somogysárdi általános iskola

Időpontja: 11.21. 10.00

-  Kelet – Balatoni Nyugdíjas Kistérség

Szóládi Kék ibolya Nyugdíjas Klub

Tavasz Köszöntő Találkozó

Helyszín: Szólád Faluház

Időpontja:  március 07.

- Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi Társulása

Háromfai „Ezüst Évek” nyugdíjas Klub

„Reuma kúra 2020” Kistérségi Játékos Vetélkedő

Helyszín: Háromfa

Időpontja: 11.21. 10.00

- Csurgói Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Vidám JÚLIÁLIS

Helyszín: Csurgó

Időpont: 07. 25. 10.00

Elnökség

Záradék:

A Szövetség 2020 évi munkatervét az elnökség február 19.-i  ülésén megtárgyalta és elfogadta.

 

Letöltheto anyagok
1% felajánlása
AKTUALITÁSOK
Ezüst Nyár 2020 Somogyi Szépkorúak Tábora    
Általános | 2020.04.05.
Szövetségünk ebben az esztendőben is szeretné immár 37. alkalommal megrendezni az„Ezüst Nyár 2020” Somogyi Szépkorúak Táborát. A koronavírus miatt jelenleg kérdéses ennek lehetősége, de mi mégis bízunk abban, hogy a járvány addigra megszűnik és a veszélyhelyzetet is visszavonják.
KORONAVÍRUS 2020    
Általános | 2020.03.30.
A veszélyhelyzet és az ebből fakadó korlátozások és egészségügyi ajánlások felülírnak Szövetségünk által tervezett minden programot. Az alábbi döntést nem csak a meghozott kormányzati intézkedések kötelező érvénye miatt, hanem a nyugdíjas társaink iránt érzett felelősségünk és aggódásunkból fakadóan is hoztuk meg.
A pihenésben elfáradtak a Tábor lakók    
Általános | 2019.10.27.
36. alkalommal nyitotta meg kapuit a somogyi szépkorúak előtt az „Ezüst Nyár” Tábor szeptember elején Balatonszemesen. Az idén is teltházas tábor gazdag programmal várta a több mint 130 „pihenni vágyó” nyugdíjast.
Kikúrálták reumájukat a résztvevők a kaposmérői sportnapunkon    
Általános | 2019.09.08.
Hagyományosan a sportnapunkkal indult a második félév rendezvény folyama
A fehér gyászruhától a fekete menyasszonyi ruháig    
Általános | 2019.07.22.
A fehér gyászruhától a fekete menyasszonyi ruháigNépviseleti bemutató Zselickisfaludon. Negyedik alkalommal rendezte meg Szövetségünk a Somogy megyei Népviseleti Bemutatót, melynek másodízben adott otthont a zselici település.
LEGÚJABB KÉPEK
Hol is vannak a többiek? 
 
Beállítás felvételhez 
 
Az elnök és az alelnök köszöntik egymást 
 
Rázsits Veronika a rendezvény moderátora 
 
Iharosberényi Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület Énekkara  
 
Magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub Férfikar: Örökzöld dallamok 
 
Magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub Vegyeskórus 
 
Szatmári népdalok 
 
Szentgáloskéri Citerás és Hagyományőrző Egyesület 
 
Török Ferencné Balatonfenyvesi Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület 
 
Berzencei Borostyán Nyugdíjas Klub: Népdalcsokor 
 
Tüskevári Nyugdíjas Klub Dalkör: Népdalcsokor 
 
Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület: Somogyi népdalok 
 
Csurgói Őszirózsa Nyugdíjas Klub: Népdalcsokor 
 
Andocsi Nyugdíjas Klub: Andocsi népdalok 
 
Kocsonya Imréné Kőröshegyi Nyugdíjas Klub: Magyarnóták 
 
Magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub Férfikar 
 
Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja: Katonanóták 
 
Mezőcsokonyai Nefelejcs Nyugdíjas Klub: Tési dalok 
 
Ottó Erzsébet Lakosa Erika Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete