Hírlevél
BEMUTATKOZÁS SZERVEZETEINK AKTUALITÁSOK ESEMÉNYEK TAGSZERVEZETEINKTŐL GALÉRIA LINKEK ELÉRHETŐSÉG DÍJAZOTTAK GÁLÁK
GÁLÁK

109 műsorszám,   1022 fellépő,   755’ ( 12 óra 35 perc - fél nap - )

Imponáló adatok, amely mögött nagyon nagyon sok próba, szervezői munka van!

Szövetségünk 2019-ben is megrendezte a „ Szépkorúak Hónapja „ Somogyi Szépkorúak megyei szintű gáláit, melyek ezúttal is öt helyszínen zajlottak.

Az évek során „Szépkorúak Másfél Hónapjává” nőtte ki magát az a Somogyi Szépkorúak Megyei Gála programja, amely 2019-ben szeptember 29.-én Taszáron a VII. Katonadalos Találkozóval vette kezdetét és Mesztegnyőn november 16.-án a VI. Hagyományőrző és Színjátszó Találkozóval zárult. Közben Nagyatádon és Tabon a vegyes műfajokban léptek színpadra szépkorú társaink, Nagybajomban pedig dalos találkozó zajlott.

A 109 műsorszámot végignézve csak gratulálni lehet az év első felében lezajlott „Tavaszi Kulturális Zsongás„ kilenc helyszínén a fellépők produkcióit értékelő zsűrik kiváló munkájához.

A műsorszámok, műfajtól függetlenül és kivétel nélkül színpadképes produkciók voltak. Sok műsorszám átlépte a profizmus határát.

A taszári katonadalos találkozón 112 katonadal hangzott el. Közülük sokat most hallottunk először. Tapasztalható, hogy többen új eddig ismeretlen katonadalok felkutatását és bemutatását is célul tűzték ki.

A vegyes műfajú gáláink is nagyon magas színvonalúak voltak, melyekben emelkedett a táncos produkciók száma. Sokan nyitottak a könnyű műfaj irányába. Ezek a műsorszámok is magas színvonalúak és szórakoztatóak voltak.

A dalos találkozó sokszínűségével a résztvevők létszámával is bizonyította létjogosultságát. Helyes az az irány hogy műfaj megkötés nélkül bármilyen zenés műsorszámot be lehet mutatni.

A hagyományőrző és színjátszó találkozón első alkalommal túlsúlyban voltak a hagyományőrző műsorszámok. Ez annak is köszönhető volt, hogy az elnökség zöld utat adott néhány olyan  hagyományőrző produkciónak is amelyek az eddigiekben a vegyes műfajú gálákra kaptak meghívást. ( Népdal, néptánc, citera muzsika, népi költemény feldolgozás )

A Szövetség gáláinak történetében különleges pillanata és mérföldkőnek nevezhető volt Baranyai Éva produkciója, aki népi egyházi énekeket adott elő magas színvonalon.

A rendezvények mindenütt „telt házasak” voltak. A fellépők, a kísérők és az érdeklődők létszáma összességében meghaladta az 1600 főt.

A települések polgármesterei mindegyik helyszínen nagy örömmel befogadták a rendezvényeket és büszkék voltak arra, hogy házigazdák lehetnek. Térítés mentesen a gálák támogatásaként bocsátották a Szövetség rendelkezésére a kutúrális intézményeiket.

Öröm volt számunkra, hogy sok polgármester kísérte el nyugdíjasait a gálákra. Közülük többeket csoportjukkal a színpadon fellépők között is felfedezhettünk.

A helyi rendező tagszervezeteink, nagy szorgalommal, készségesen, magas színvonalon látták el rendezői feladataikat, melyek a következők voltak:

Taszári Rozmaring Kórus, Nagyberki Nyugdíjas Klub,

Somodori Hagyományőrző Egyesület,

Nagyatádi „Aranykör” Nyugdíjas Klub;

Tabi „Őszi Napfény” Nyugdíjas Klub;

Nagybajomi „Őszikék” Nyugdíjas Klub;

Mesztegnyői Honi Hagyományőrző Egyesület.

Köszönet mindnyájuk munkájáért.

Azt tapasztaltuk, hogy a Somogy Megyei Közgyűlés vezető tisztségviselői elismerik azt kulturális munkát, amely a Szövetségben folyik. Szívesen vettek részt a rendezvényeinken.

Huszti Gábor alelnök Mesztegnyőn az Idősek Hónapja zárásaként elmondta, hogy a megyei önkormányzat Somogy Megye nagy értékének tartja a Szövetségünk kulturális tevékenységét.

Elnökség

A Gálákról készült fotók megtekinthetők a"GALÉRIA" könyvtárban és onnét le is tölthetőek.

 

 

2017-ben már „Szépkorúak Másfél Hónapja” rendezvénysorozat volt

Öt megyei szintű művészeti gála két hónap alatt

Október és november „nagy menetelés” volt, mint az elnökség, mint az események helyi szervezői részére. Szeptember vége és november közepe között öt megyei szintű esemény került megrendezésre, melyek mindegyike nagy létszámot mozgatott meg.

A szokásokhoz híven szeptember utolsó szombatján Taszáron nyitottuk meg a Szépkorúak Hónapját a Somogyi Szépkorúak V. Katonadalos Találkozójával. A rendezvényen Huszti Gábor a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a találkozó résztvevői, rajtuk keresztül Szövetségünk minden tagját, méltatva a nyugdíjasok társadalomban betöltött szerepét. Köszöntőjében kiemelten szólt a szépkorúak megbecsülésének fontosságáról és arról az önzetlen munkáról, melyet a Szövetség több száz önkéntese a somogyi nyugdíjasokért tesz.

A taszári rendezvényt „két felvonásban” Kaposváron és Lengyeltótiban 21. alkalommal megtartott  Somogyi Szépkorúak Vegyes Műfajú Gálái követték.

Két rendezvény már átnyúlt novemberbe. Mesztegnyő volt a házigazdája a Somogyi Szépkorúak IV. Hagyományőrző és Színjátszó találkozójának. A rendezvény sorozat 2017 évben a Somogyi Szépkorúak I. Dalos Találkozójával bővült, melyet Nagybajomban rendeztünk meg. Ez volt egyben a mára már a Szépkorúak Másfél Hónapjává bővült rendezvény sorozat zárása.

A bemutatott műsorszámokból kiderült, hogy egyre több fiatal kapcsolódott be nyugdíjasaink kulturális tevékenységbe. Ez azért is fontos, mert ezáltal színesebbé váltak a bemutatók, ugyanakkor komoly esélyt nyílt a rendkívül gazdag  hagyományok továbbvitelére is. Nem mellesleg a közös tevékenység során a fiatalok belülről látják az idősebb korosztályt, így a mindennapi életben is sokkal megértőbbek lehetnek velük szemben.

Az öt helyszínen közel 130 műsorszámot láthattak a nézők és fellépők. A műsorok hossza összesen meghaladta a tizenkét és fél órát.

A rendezvényeinknek otthont adó települések az önkormányzatokkal karöltve méltó kereteket biztosítottak a megyei gáláknak, magukra vállalva a rendezés költségeit is. Az események mindenütt  telt ház előtt zajlottak, és ezek a sajtóban is megfelelő nyilvánosságot kaptak.

A megyei gálákról készült fotók megtekinthetőek a GALÉRIÁBAN!

Elnökség

Véget ért a 2017 évi Nagy Tavaszi Kulturális Zsongás

Május 10.-én Buzsákon a tízedik kistérségi kulturális bemutatóval véget ért a majdnem két hónapig zajló Nagy Tavaszi Kulrúrális Zsongásunk. Immáron 21. alkalommal rendezte meg Szövetségünk szinte az egész megyét átfogó kulturális bemutatók sorát. A tíz helyszínen közel 200 műsorszámot láthattak a nézők. Több mint kétezer szépkorú társunk lépett a világot jelentő deszkákra.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a bemutatóknak helyszínt adó települések polgármesterei képviselő testületei szívesen segítették a helyi szervező klubok munkáját és a lehetőségeikhez mérten mindent megtettek azért, hogy a rendezvényeknek színvonalas feltételeket biztosítsanak. Köszönjük ezt a segítséget.

Több mint két évtizede ezeken a kulturális bemutatókon lehet a „belépőt” megváltani azokra a megyei szintű művészeti bemutatókra, melyet Szövetségünk a Szépkorúak Hónapja alkalmából az idén már öt helyszínen szervez meg október és november hónapban.

Minden helyszínen a szakavatott zsűri nagyon nehéz helyzetben volt a javaslataik kialakítása során. Minden évben magasabb a bemutatott műsorszámok színvonala. Nem volt ez másképp az idén sem. Szinte kivétel nélkül minden produkció színpadképes, színvonalas és szórakoztató volt. A bemutatott műsorszámok alapvetően négy műfajt öleltek át. Legnagyobb számban a kórusok szerepeltek. A műsoraiban bemutatott dalok zömmel a magyar népdalkincs legismertebb és legszebb dalaiból adtak ízelítőt, de több kórusunk tett kirándulást a könnyűzene világába is.

Az elmúlt évhez képest örömünkre több volt a vers. Sokan kevésbé ismert, nehéz és hosszú verseket hoztak a bemutatókra, melyeket nagyon színvonalasan, értően és hibátlanul adtak elő. Sokszor csodáltuk meg a versmondók már már hihetetlennek tűnő memóriáját, mely bizonyította azt, hogy a versmondás nagyon jó agytorna.

A tánc produkciók vegyes képet mutattak. Több csoport igazi autentikus néptánccal lépett fel. Mások a modernebb, vagy más kultúrvilágból származó táncot mutattak be. Összességében a táncokra is igaz volt, hogy nagyon színvonalasak és látványosak voltak.

A rövidebb, hosszabb jelenetek kivétel nélkül vidám hangulatúak és szórakoztatóak voltak, melyek megnevettették  és tapsra ragadtatták a közönséget. Több jelenetben jelen volt az a pajzánság is, amely indokoltá tette volna a 18-as karika kihelyezését.

Voltak csoportok, akik tudatosan katonadalaikkal a már hagyományos idén V. alkalommal megrendezésre kerülő taszári katonadalos találkozón való részvételt célozták meg.

Köszönjük a kistérségi vezetőknek egyesületi és klub vezetőnek és minden fellépőnek azt a sok munkát amellyel a produkciókat színpadra vitték. Köszönjük a települési vezetőknek és rendező kluboknak, hogy nagyszerű feltételeket teremtettek a bemutatókhoz.

Sok emlékezetes műsorszámot láttunk, hallottunk, amelyet majd szívesen látunk újra az őszi megyei gálákon.

GRATULÁLUNK MINDEN FELLÉPŐNEK!

Elnökség

 


Véget ért Szövetségünk 2015 második félévi

programsorozata

Kinőttük a rendezvényeink helyszíneit!

 

A Niklán megrendezett Somogyi Szépkorúak II. Hagyományőrző és Színjátszó Találkozójával véget ért Szövetségünk 2015 második félévre tervezett programsorozata.

A hét helyszínen megtartott hét rendezvény több ezer szépkorú társunkat mozgatott meg, mozgósított.

A rendezvények évről évre növekvő népszerűsége 2015-ben elérte azt a szintet, amikor a fedett helyszíneink szűknek bizonyultak. Ahogy többen is fogalmaztak szinte „kidudorodtak” a kultúrházak oldalfalai annyian voltunk. Persze ez számunkra örömteli, kellemes gond, ugyanakkor a jövőre nézve feladat is a megfelelő helyszínek megtalálása.

A már kialakult hagyományoknak megfelelően ebben az évben is négy megyei szintű rendezvény szerepelt Szövetségünk Szépkorúak Hónapjának programjaiban.

2015. szeptember 27. 10.00 Taszár: Somogyi Szépkorúak III. Katonadalos Találkozója;

2013. október 3. 09.30 Berzence: Somogyi Szépkorúak Megyei Művészeti Gálája;

2014. október 17. 09.30 Balatonföldvár:Somogyi Szépkorúak Megyei Művészeti Gálája;

2014. november 07. 09.30. Nikla: Hagyományőrzők és Színjátszók Találkozója.


Joggal várhatjuk el, hogy odafigyeljenek ránk!

Szeptember 27.-én Taszáron a Somogyi Szépkorúak III. Katonadalos Találkozója volt a Szépkorúah Hónapja Hivatalos megnyitója.

A négyszáz fő résztvevő előtt Stikel János elnök a Szépkorúak megbecsülését nevezte az legfontosabb elvárásnak úgy a társadalom, mint a szűkebb környezet részétől. Hangsúlyozta, hogy joggal tartanak igényt arra, hogy a mindenkori hatalom odafigyeljen a véleményükre, javaslataikra.

Kiemelte, hogy a Szövetség lehetőségei szerint megtesz mindent, hogy nyugdíjas éveit senki ne egy fokozatosan romló életminőségben, a mellőzöttség magányában élje, hanem anyagi gondoktól mentes kellemes, szeretetteljes érzések határozzák meg mindennapjait. Ebben szeretnének minél hatékonyabban segíteni.

A Találkozón a Szövetség az Andocsi Nyugdíjas Klub megható műsorával emlékezett meg a II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából a világégés magyar áldozatairól.

A rendezvényt megelőzően a Magyar Honvédség Légierő Zenekara térzenével, majd a műsor megnyitójaként egy mini koncerttel kedveskedett a Találkozó résztvevőinek. Ez meg is alapozta a további jó hangulatot.

A 23 fellépő csoport programja a Rákóczi időktől a közel múltig keresztmetszetet adott a magyar katonadalok történetéről. A közönség nemegyszer bekapcsolódott a dalok éneklésébe.

Biztosak vagyunk abban, hogy a 2006-ban 25 éves Szövetség IV. alkalommal is megrendezi a Találkozót.

Ezúttal is köszönjük Pataki Sándornak Taszár polgármesterének rendezvény védnökének a nagyszerű feltételek biztosítását. Köszönet a szervezőknek, a rendezőknek, a több száz szendvics készítőinek!

Közbeszólt a történelem

Az eredeti elképzelés szerint versmondók, népdalkórusok, tánccsoportok és egyéb műsorszámok megyei szintű gáláját két helyszínre, Berzencére és Balatonföldvárra terveztük. A kistérségi kulturális gálák zsűrijei 75 műsorszámot javasoltak meghívni erre a két helyszínre.

Sajnos a szeptemberre kialakult migrációs helyzet nem tette lehetővé, hogy az egyik helyszínünk Berzence legyen. A váratlan helyzetben segítségünkre sietett Nagyatád polgármestere Ormai István, aki felvállalta a házigazda szerepét és lehetővé tette, hogy a kulturális központban megtarthassuk művészeti gálánk első felvonását.

Ezúton is a Szövetség és minden fellépő nevében köszönetünket fejezzük ki a polgármester úrnak és a kulturális intézmény minden dolgozójának a rendkívüli segítségért. Így esett meg, hogy 2014 után ebben az esztendőben is Nagyatád volt az első helyszíne a Szépkorúak Megyei Művészeti Gálájának.

A megyei gálákhoz méltó és nagyon színvonalas helyszín volt úgy a nagyatádi kulturális központ, mint a balatonföldvári Bajor Gizi Közösségi ház.

Jóleső érzés volt tapasztalni mindkét rendezvényen azt a vendégszeretetet, amely Ormai István Nagyatád és Holovits Huba Balatonföldvári polgármester részéről a Szövetségünk irányában megnyilvánult. Köszönjük!

Mindnyájunk megelégedésére a nagyszerű szervezés is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a műsorfolyam gördülékeny legyen. Elnökségünk köszönetét fejezi ki a precíz önkéntes munkához, melyet a nagyatádi tagszervezetek és a Balatonföldvári Nyugdíjas Egyesület Tagjai végeztek a gálák sikere érdekében. Ahogy mondani szokták nélkülük ez a produkció nem jöhetett volna létre. Külön köszönjük a földvári nyugdíjasainknak azt a sok száz finomabbnál finomabb pogácsát, amellyel megvendégelték a gála résztvevőit és közönségét.

Általános volt az a vélemény, hogy a gálák színvonala évről évre magasabb. Így volt ez ebben az esztendőben is. Mindkét helyszínen minden műfajban közel profi minőségű szórakoztató műsorszámokat láthatott, hallhatott a nézőtereket zsúfolásig megtöltő Szépkorú sokadalom.

Több produkció egyediségével, fantáziadús előadásával különleges élményt nyújtott.

Az elnökség nagyon büszke arra, hogy tagszervezetiben nagyon magas szintű hagyományőrző és kulturális munka folyik.

Az elnökség gratulál minden fellépőnek. Biztosítjuk tagságunkat hogy a jövőben is lehetőségei függvényében minden segítséget megadunk ehhez a nagyszerű és nagy értéket képviselő kulturális tevékenységhez, amely a szépkorúak nagy értéke.

Elnökség

A gálákról a fotók a GALÉRIÁBAN láthatóak.


A megye minden szegletéből!

Közel nyolcszáz fellépő a Szövetség megyei művészeti gáláin

 

Szakítva az elmúlt évek hagyományaival, elnökségünk ez évben úgy döntött, hogy a Szépkorúak Hónapja alkalmából a korábbi kettő helyett négy megyei szintű kiemelt kulturális rendezvényt tartunk. Ezzel az volt a célunk, hogy minél több csoport és egyéni fellépő kapjon lehetőséget a fellépésre. Ennek megfelelően valamelyest tematizáltuk a műsorszámokat. Ennek figyelembe vételével hívtuk meg a fellépőket a négy helyszínre.

A Somogyi Szépkorúak Hónapja Megyei Művészeti Gálái az alábbiak voltak:

2014. szeptember 27. 10.00 Taszár: Somogyi Szépkorúak II. Katonadalos Találkozója;

( ez egyben a Szépkorúak Hónapja ünnepélyes megnyitója )

2014. október 04. 09.30 Nagyatád: Somogyi Szépkorúak Megyei Művészeti Gálája;

2014. október 18. 09.30 Siófok: Somogyi Szépkorúak Megyei Művészeti Gálája;

2014. november 08. 09.30. Nikla: Hagyományőrzők és Színjátszók Találkozója.

E négy helyszínre kerülnek meghívásra azok a műsorszámok, melyeket a kistérségi bemutatókon a zsűrik bemutatásra javasoltak.

A niklai és taszári rendezvényünkről az „aktuális” rovatunkban olvashatnak.

Az 1991-ben alakult Szövetségünk 2014-ben tizenhetedik alkalommal rendezte meg a Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláját. A több mint másfél évtized során ezek a rendezvények igazi kulturális találkozókká nőtték ki magukat, amelyek több ezer nyugdíjas társunkat szólítanak, hívnak a színpadra, inspirálnak arra, hogy megmutassák azt a tehetséget, melyre eddig idő, vagy bátorság hiányában nem került sor.

Ebben az évben Nagyatádon a déli régiónk, Siófokon az északi régiónk daloló, táncoló és irodalmat kedvelő szépkorú társaink adtak találkozót egymásnak.

A két helyszínen összesen 70 műsorszámot láthatott a művelődési házakat zsúfolásig megtöltő fellépő és nézősereg. Siófokon meglepetés fellépőnk is volt! A Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének a Balaton déli fővárosában vendégeskedő testvérszervezete a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Ringó Balaton Tánccsoportja egy fergeteges szatmári tánccal örvendeztetett meg bennünket.

E két hagyományos gálánkat megelőzték a tavaszi kistérségi művészeti bemutatók. A tíz helyszínen 207 műsorszámot láthatott a zsűri, aki egyik helyszínen sem volt könnyű helyzetben a válogatást illetően. A több ezer fellépő által bemutatott színes műsor kavalkádból a nagyatádi gálára 34, a siófokira pedig 36 produkciót juttatott el.

Általános volt most is az a vélemény, hogy a műsorszámok színvonala évről évre emelkedik. Igaz ez egyaránt a magyar népdalkincset bemutató kórusokra, a tánccsoportokra, légyen az modern, vagy néptánc és igaz ez a versekre, humoros jelenetekre is.

Nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy Szövetségünk kulturális tevékenysége az évek során jelentős értékteremtő mozgalommá nőtte ki magát.

Tagszervezeteink, igazi „nagykövetei” a magyar, ezen belül a somogyi népdal kincs és a népi hagyományok ápolásának őrzésének.

Elnökségünk köszöni ezt a nagyszerű kulturális munkát és gratulál ehhez. Arra buzdítjuk továbbra is tagságunkat, hogy az eddig elért sikerek, adjanak új lendületet a szépkorúak e nagyszerű mozgalmána

Elnökség

A két gáláról készült fotók a galériánkban láthatóak!


„Az arcodon a ránc a mosolyod helyét mutatja”

Somogyi Szépkorúak Megyei Művészeti Gálái

2013. október 05 Buzsák

2013. október 26 Kaposmérő

Mint 16 éve minden esztendőben ebben az évben is októberben két helyszínen, ezúttal Buzsákon és Kaposmérőben rendezte meg Szövetségünk legnagyobb kulturális rendezvényét a Somogyi Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláját. A gálánkon 67 műsorszámot láthatott a mindkét helyszínen a nézőteret zsúfolásig megtöltő közönség. A közel hétszáz fellépő sokszínű műsorral szórakoztatta a nagyérdeműt. A hagyományőrző kórusok, szólisták, színjátszók és néptáncok mellett sokan ajándékozták meg a nézőket egy-egy szép verssel. Mint mindig a vidámság, a nevettetés most is jelen volt a színpadokon. Sokan adtak elő humoros jeleneteket, táncokat, nosztalgiáztak a több évtizeddel ezelőtti slágerek előadásával, közös éneklésre késztetve ezzel a közönséget. Slágerhangszer ezúttal is a citera volt, amely ha megszólal, mindig sikert arat.Ezúttal is voltak különleges produkciók, modern táncok. Többen merítettek más népek hagyományos táncaiból.Különleges hangulatot hoztak a színpadra azok a kórusok, amelyek, a történelem viharainak és békésebb időszakainak bakanótáit énekelték.

A tavaszi hónapokban megtartott 10 kistérségi gála több mint 220 műsorszáma közül válogatták ki a zsűrik az ez évi gála produkcióit. Egyöntetű volt az a vélemény, hogy a színpadra került műsorszámok magas színvonalúak voltak, az amatőr fellépők ellenére sok komoly művészi értéket képviselt.A 10 kistérségi gála több ezer szépkorú társunkat mozgatta meg, csalogatta ki a kertkapu mögül.

Mint ahogy a vendégek, a közönség, a fellépők is megfogalmazták, olyan varázsa van ezeknek a monumentális kulturális találkozóknak, amely varázslatra egyetlen korosztály sem képes. Sokan a magány feloldására, az idős kor értékeinek a felszínre hozására, a közösségi lét élményeinek átélésére fedezték fel maguknak és szépkorú társaiknak Somogy Megye legnagyobb nyugdíjas közösségét a Szövetségünket.

Ezekkel a nagyszerű kulturális rendezvényeinkkel is az a célunk, hogy minél több nyugdíjas társunkat csalogassunk Szövetségünkbe.

Ezek a megyei gálák kiemelt, de egyben szerves részei voltak a Szépkorúak Hónapja rendezvény sorozatának.

Buzsákon nyitottuk és Kaposmérőben zártuk az Szépkorúakra történő egész hónapos figyelem felhívást, akik idős koruk ellenére is komoly társadalmi értéket képviselnek és nagyon sok fiatal családnak biztos háttér támaszaik.

Stikel János mindkét helyszínen üzenetkén fogalmazta meg, hogy azok a szép és megtisztelő gondolatok, amelyek ilyenkor az idősek méltatására tartott különböző állami és egyéb rendezvényeken elhangzanak a hétköznapokban kapják meg azt a cselekvő tartalmat, amelyet a mondatok jelentenek és takarnak.

A mosolygó arcok láttán megjegyezte, hogy senki ne ijedjen meg a ráncaitól a belenéz a tükörbe és ezeket a ráncokat ne az öregség szántotta barázdáknak tekintse, mert ezek a ráncok mindenkinek az arcán a mosoly helyét mutatják!

Nagyon sokan vettek részt abban a szervezői és végrehajtó munkában, melynek eredménye volt a két sikeres gála. Az előkészítő és végrehajtó munkában résztvevők döntően hozzájárultak ahhoz, hogy a gálákhoz méltó körülményeket tudtunk teremteni. Mindenekelőtt a legnagyobb köszönet illeti a két védnököt, Kara Lajost Buzsák polgármesterét és Prukner Gábort Kaposmérő polgármesterét, akik befogadták a rendezvényünket és aktív részesei voltak az eseménynek.. Köszönet a két település képviselő testületének, akik egyetértésükkel biztosították a rendezvények lebonyolításához az ideális feltételeket. Kiemelten köszönjük a „házigazda” nyugdíjas szervezetek munkáját. Köszönjük a Nyugdíjasok Buzsáki Egyesülete és a Kaposmérői Nyugdíjas Klub tagjainak az önzetlen, odaadó és fáradságot, időt nem kímélő szervezői, rendezői tevékenységét. Hálásak vagyunk a két helyszín vezetőinek és minden dolgozójának, akik részt vettek az előkészítésben és a lebonyolításban. Köszönet mindkét helyszín műsorvezetőinek, akiknek nagy szerepe volt abban, hogy a gálák szervezetten és gördülékenyen zajlottak.

Gratulálunk a kistérségi, egyesületi és klub vezetőknek, a műsorok betanítóinak, a zsűriknek az önzetlen, önkéntes munkájához, melynek eredménye volt mindkét helyszínen a 67 színvonalas produkció.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a legkisebb mértékben is tettek valamit a két gála sikeres lebonyolításáért.

A gálákon résztvevők nevében köszönjük minden fellépőnek a szép, élmény gazdag műsort, amellyel megajándékoztak mindnyájunkat.

Elnökség

A Gálákról készült fotók a Galériában megtekinthetők!!!

Szépkorúak Megyei Művészeti Gálája

2012

október

Szépkorúak Hónapja

Ismét két nagyszerű megyei művészeti bemutatón vagyunk túl. Október 06.-án Kaposváron és Marcaliban október 27.-én zsúfolásig megteltek a kultúrházak és mintegy ezer résztvevő kísérte figyelemmel, a színvonalas műsorszámokat, jutalmazta vastapssal a fellépőket.

2012-ben március végével indult el a „ szépkorúak tavaszi nagy művészeti zsongása „ kistérségi művészeti gálák sora, mely május végén ért véget. A zsűrik véleménye megegyezett abban, hogy az előző évi  nívót is felülmúlva színvonalas műsorszámokat láthattunk.  A 10 helyszínen kitettek magukért a házigazda rendezők. A kistérségi vezetők és a rendezvénynek helyet adó helyi szervezők méltó körülményeket biztosítottak a rendezvények lebonyolításához.

A több mint kétszáz  műsorszám közel 2500 szépkorút csalogatott a színpadra.

Gratulálunk a kistérségi vezetőknek, a házigazdáknak, a művészeti gálák színvonalas megrendezéséhez. Ugyancsak nagy-nagy elismerés illeti az egyesületi és klubvezetőket, akik ilyen sok nagyszerű műsorszám létrejöttének voltak aktív segítői, kiötlői és résztvevői. Köszönet mindazon polgármestereknek, akik erkölcsileg és anyagilag is segítették ezeket a  rendezvényeket.

Köszönet a zsűri tagjainak a munkáért, akik önkéntes munkában térítés nélkül vállalták a feladatot, és  végezték felelős és magas szakmaiságot bizonyító munkájukat.

Természetesen a legnagyobb elismerés a fellépőket illeti, akik nagyszerű produkcióikkal ajándékozták meg a nézőket.

Az elnökség gratulál minden fellépőnek.

A Szövetség június 27-i elnökségi ülésén, a zsűri elnökök és a kistérségi vezetők javaslatai alapján kialakította azon műsorszámok listáját, melyeket az Idősek Hónapja alkalmából megrendezendő Megyei Nyugdíjas Művészeti Gálákra meghív.

Végül 72 műsorszám bemutatására tettek javaslatot. Ebből harminchetet Kaposváron, harmincötöt Marcaliban mutattak be. Az előzetes elképzeléseknek megfelelően a Megyei Szépkorúak Művészeti Gáláira október hónapban az Idősek Hónapja alkalmából került sor.

Összesen 57 csoportos és 15 egyéni műsorszámot láthattak a nézők. A csoportos műsorszámok esetében a Szövetségünk célkitűzésével összhangban, a hagyományok ápolása, bemutatása dominált. Hazánk és szűkebb hazánk Somogyország különböző tájegységeinek népdalait és táncait hozták el a csoportok. A műsorszámok között láthatóak voltak népi életképek, vidám jelenetek is. Az egyéni fellépők zöme verset nyújtott át, de gazdag operett és népdal kincsünkből is ízelítőt kaphattak a nézők.

Mindkét helyszínen vállalta a házigazda szerepét a település polgármestere. Szita Károly Kaposváron, Sütő László Marcaliban. Egyben a gálák védnökei is voltak.

Köszönet részükre a segítségért és támogatásért.

Köszönet Horváth Gábornénak a kaposvári Együd Árpád Művelődési Központ és Tornai Molnár Gertrúdnak a Marcali Művelődi Ház megbízott igazgatójának, akik méltó körülményeket biztosítottak a gálákhoz. Köszönet a helyszínek technikai személyzetének, a rendezőknek és a műsorvezetőknek.

E két helyszínen került átadásra a Szövetségben a Szépkorúakért Díj, melyet öt kiváló nyugdíjas társunk vehetett át. Az elismerésben részesültekről honlapunk „Díjazottak” oldalain olvashatnak részletesebben.

A két helyszínen megrendezett gáláról fotók a „Galéria” oldalunkon láthatók.

Elnökség

Szépkorúak Megyei Művészeti Gálája

2011

október

Szépkorúak Hónapja

2011-ben április elsejével indult el a „ szépkorúak tavaszi nagy művészeti zsongása „ kistérségi művészeti gálák sora, mely május végén ért véget. az előző évihez hasonlóan színvonalas műsorszámokat láthattunk. A zsűrik véleménye megegyezett abban, hogy a 12 helyszínen mind rendezésben, mind a műsorszámokat tekintve az előző évihez képest magasabb volt a színvonal. A kistérségi vezetők és a rendezvénynek helyet adó helyi szervezők méltó körülményeket biztosítottak a rendezvények lebonyolításához.

A 262  műsorszám közel 4000 szépkorút csalogatott a színpadra.

Gratulálunk a kistérségi vezetőknek, a házigazdáknak, a művészeti gálák színvonalas megrendezéséhez. Ugyancsak nagy-nagy elismerés illeti az egyesületi és klubvezetőket, akik ilyen sok nagyszerű műsorszám létrejöttének voltak aktív segítői, kiötlői és résztvevői. Köszönet mindazon polgármestereknek, akik erkölcsileg és anyagilag is segítették ezeket a nagyszerű rendezvényeket.

Külön köszönet Bankné Mezővári Mária alelnöknek, aki hét és Bánffy Lőrincné alelnöknek, aki négy és Varga Józsefné elnökségi tagnak, aki egy   kistérségi művészeti bemutató zsűrijének volt az elnöke. Köszönet a zsűri tagjainak is a munkáért, akik a zsűri  elnökökhöz hasonlóan önkéntes munkában térítés nélkül vállalták a feladatot, és  végezték magas szakmaiságot bizonyító munkájukat.

Természetesen a legnagyobb elismerés a fellépőket illeti, akik nagyszerű produkcióikkal ajándékozták meg a nézőket. Az elnökség gratulál minden fellépőnek.

Az elnökség júliusi ülésén a sok kiváló műsorszám láttán az eredetileg tervezett 70 produkció helyett októberben 79 bemutatása mellett döntött.

Rendhagyó módon került megrendezésre a 2011 évi Szépkorúak hónapjában hagyományosan megrendezésre kerülő „Szépkorúak Megyei Művészeti Gálája”. A korábbi években a Somogy Megyei Önkormányzattal közösen kerültek megrendezésre ezek a több helyszínes nyugdíjas amatőr művészeti bemutatók. Még az elmúlt esztendőben is jelentős anyagi segítséget kaptunk a megyei intézménytől.

2011-ben nem csak az anyagi támogatás maradt el, hanem a közös rendezésből is kivonult a „megye”. Sajnáljuk, hogy egy ilyen több ezer nyugdíjast mozgósító rendezvény az idén nem keltette fel a megyei vezetők érdeklődését. Így megyei segítség és együttműködés nélkül zajlottak a gálák.

Az elnökség eredeti elképzelése szerint Zsombok Lajost Lengyeltóti város polgármesterét és Lassu Istvánt Lábod község polgármesterét kérte fel házigazdának. Mindkét települési elöljáró örömmel vállalta a rendezést. Mivel azonban a Lábodi Művelődési Házba nem fért be a több mint négyszáz fellépő, így „beugróként” Karsai József Kadarkút város polgármesterét kértük fel „pót védnöknek”, aki szintén örömmel biztosított helyet rendezvényünknek.

A nagyszámú fellépő kellemes gondjának megoldása után a Szépkorúak Megyei Művészeti Gálája 2011-ben két időpontban három helyszínen került megtartásra.

Lengyeltótiban október 12-én, Lábodon és Kadarkúton pedig október 22-én léptek a világot jelentő deszkákra az értékteremtés, értékmegőrzés és a szereplés nagyszerű érzésével megfertőződött nyugdíjas társaink.

Mindhárom kultúrház nézőtere zsúfolásig megtelt. Nagyszerű rendezések mellett a három helyszínen 79 műsorszám került színpadra, közel 900 fellépővel. A közel 1500 néző a hagyományőrző népi játékokon, Somogy népdalkincsét bemutató műsorszámokon, a verseken, a néptáncokon, tréfás jeleneteken keresztül képet kaphatott arról a sokszínű és színvonalas amatőr művészeti tevékenységről, amely a nyugdíjas szervezetekben folyik.

A kistérségi gálákon dolgozó zsűrik nagyszerű munkát végeztek. A 79 kiválasztott műsorszám kivétel nélkül magas színvonalat képviselt és szórakoztató, élmény gazdag volt.

Sok polgármester kísérte el nyugdíjas csoportját, mely örömteli számunkra. Mindhárom település polgármestere megnyitó beszédében egyaránt a szépkorúakban meglévő fiatalos lendületet, a közösségeikben rejlő erőt a szervezettséget emelte ki, melyet a fiatalok figyelmébe ajánlottak.

Nagyszerű élményben volt része a nézőknek és fellépőknek egyaránt.

A Szövetség elnöksége köszönetét fejezi ki a három védnöknek, Zsombok Lajosnak, Lengyeltóti város polgármesterének, Lassu Istvánnak Lábod község polgármesterének és Karsai Józsefnek Kadarkút város polgármesterének. Nagyszerű és lelkes házigazdái voltak a gáláknak.

Köszönjük mindhárom művelődési ház vezetőjének Lengyeltótiban Peitlerné Takács Évának, Lábodon Róka Ottónénak, és Kadarkúton Keserű Valériának a magas színvonalú, lehetetlent nem ismerő szakmai munkájukat. Köszönjük a műsorvezetők gördülékeny és hangulatos munkát, mellyel megadták a gálák és egye műsorszámok alaphangulatát. Köszönet minden segítőnek, a települések nyugdíjas szervezeteinek.

Mindenekelőtt köszönet a fellépőknek a nézőknek átnyújtott művészeti ajándékért.

A Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláiról készült képek a galériában tekinthetők meg!!!

 

 

Letölthető anyagok
1% felajánlása
AKTUALITÁSOK
Civileket a Somogy Vármegyei Közgyűlkésbe    
Általános | 2024.05.10.
Civileket a Somogy Vármegyei KözgyűlkésbeMint mindenki előtt ismeretes, hogy egy hónap múlva június 09.-én az ország választásra jogosult polgárai, dönthetnek a településük új vezetéséről, a vármegyei közgyűlések tagjairól és képviselőket küldhetnek az Európai Parlamentbe.
PORGRAMOK 2024    
Általános | 2024.04.15.
Szövetségünk 2024 április 04.-én tartotta Küldöttgyűlését. A küldöttek az előírt napirendek között elfogadták az elnökség 2024 évre ajánlott munkaprogramját, benne a tagszervezetek felé javasolt pályázatokat és versenyeket.
Isten veled Elnök Úr! Isten Veled Gyenesei Pista!    
Általános | 2024.04.15.
Mint ismeretes előttetek, Dr. Gyenesei István a 30. éves SOMOGYÉRT Egyesület elnöke, türelemmel viselt súlyos betegség következtében március 21.-én elhunyt. Április 06.-án Kaposváron helyezték végső nyugalomba. A gyászszertartáson a SOMOGYÉRT Egyesület és a Szövetségünk nevében Stikel János mondott búcsúzó beszédet.
Nagy segítség számunkra a személyi jövedelemadó 1%.-nak felajánlása    
Általános | 2024.01.22.
Nagy segítség számunkra a személyi jövedelemadó 1%.-nak felajánlása
Legördült a függöny 2023-ban    
Általános | 2023.12.23.
Siófokon a Szépkorúak Hónapja rendezvény sorozat zárásaként megtartott vegyes műfajú gálával véget ért a Szövetség 2023. második féléves programja, amely hat vármegyei szintű rendezvényt foglalt magába. A sokszínű több programot is felsorakoztató rendezvények szövetségünk tagságának túlnyomó többségét aktivizálták. Közel kétezer szépkorú társunk volt tevékeny résztvevője a tartalmas, változatos és szórakoztató eseményeknek.
LEGÚJABB KÉPEK
Ulrich Róbert a csurgói Viktor Kft. igazgatója Díszoklevél 
 
Gál Istvánné Mezőcsokonya Díszoklevél 
 
 
 
Gyurik Attila Fiad polgármestere Díszoklevél 
 
Tóth Gergely a CE Plaza Hotel tulajdonosa Díszoklevél 
 
Tóth Lajosné Nágocs Szövetségben a Szépkorúakért Díj 
 
Székely Lászlóné Somogysárd Díszoklevél  
 
Pápa Erzsébet Csurgó Díszoklevél 
 
Márkus Ferencné Várda Díszoklevél 
 
Majzik Gyuláné Mezőcsokonya Díszoklevél 
 
László Vilmosné a Várda Díszoklevél 
 
Kovács Ferenc Szentgáloskér Díszoklevél 
 
Joós Ferencné Nagyatád Díszoklevél  
 
Horváth Győző Iharos polgármestere Díszoklevé 
 
Fülöp Magdolna Csombárd Díszoklevél 
 
Éder Erzsébet Kaposvár Díszoklevél 
 
Dékány Lászlóné Csombárd Diszoklevél 
 
Huszti Gábor Somogy Vármegye Közgyűlés alelnöke Szövetség Dísz Tagja 
 
 
 
Verb Józsefné Zselickislak Szövetségben a Szépkorúakért Díj