Hírlevél
BEMUTATKOZÁS SZERVEZETEINK AKTUALITÁSOK ESEMÉNYEK TAGSZERVEZETEINKTŐL GALÉRIA LINKEK ELÉRHETŐSÉG DÍJAZOTTAK GÁLÁK
DÍJAZOTTAK

 

DÍJAZOTTAK 2019

A díjak, elismerések 2019 évben a "Szépkorúak Hónapja"  alkalmából Taszáron a Somogyi Szépkorúak VII. Katonadalos Találkozóján, valamint a Nagyatádon és Tabon megrendezett XXVI. Somogyi Szépkorúak Vegyes Műfajú Megyei Művészeti Gáláján kerültek átadásra.

2019-ban "SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT" Díjban

részesültek:

Andorka Sándorné

a Balatonföldvári Szépkorúak Klubja tánccsoportja vezetője.

A balatonföldvári nyugdíjas szervezet tánccsoportjának 2002-ben történt megalakulása óta szakmai vezetője. Munkáját 17 év óta nagy szakmai hozzáértéssel, türelemmel végzi. Önkéntes, térítés nélküli tevékenységének szakmai színvonalát bizonyítja, hogy többnyire saját koreográfiájú táncaival a tánccsoport számos sikert ért el. A csoport rendszeres résztvevője a Szövetség megyei gáláinak. Meghatározó érdeme van abban, hogy a csoport országos arany minősítés birtokosa is.

Majd két évtizedes önzetlen szorgalmas munkája példaértékű.

Balogh Bálintné

a Szóládi „Kék ibolya” Nyugdíjas Klub alapító tagja.

Piroska néni 1995-től a megalakulása óta tagja a szóládi nyugdíjas klubnak. Kezdettől fogva nagy aktivitással, tevékenyen vett részt a szervezet közösségi életében és Szólád településsel kapcsolatos önkéntes munkákban. 87 éves kora ellenére még ma is aktív és oszlopos tagja a klub dalkörének. Önzetlen közösségi munkája, aktivitása példa értékű.

Horváth József

a  Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klub elnöke.

2008-tól elnöke klubjának. Több mint egy évtizedes vezetői munkája során nagy elismerést vívott ki magának nemcsak a klub tagjai sorában, hanem a szövetség elnökségének körében és Nagyatád város közéletében is. Kiváló szervező munkájának köszönhetően város egyik kiemelkedően működő nyugdíjas szervezetének vezetője. Eredményes munkája során klubja létszáma folyamatosan gyarapszik. Vezetésével Klubja aktívan részt vesz a város közéletében. Állandó a jelenlétük, segítő munkájuk a Nagyatád városi rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában. Emberi tisztessége, önkéntes, önzetlen munkája példaértékű. A Szövetség munkájának egyik megbízható és kiemelkedő segítője.

Kovács Lászlóné

a Szövetség Északi – régió alelnöke, négy nyugdíjas szervezet vezetője.

Kovás Lászlóné közel két évtizede aktív tagja a Szövetségnek. A Nagyberkiben és környékén működő négy nyugdíjas szervezet lelkes önkéntes vezetője. A Szövetség, a vezetése alatt álló klubok érdekében végzett munkájának döntő részét aktív dolgozóként, szabadidejének jelentős feláldozásával végezte. A közelmúltban történt nyugdíjba vonulását követően választották meg a Szövetség északi régiójának vezetőjévé. A tagszervezetek vezetői elismerik és értékeli a munkáját. A Szövetség elnökségének határozott, aktív tagja. Munkájára mindig lehet számítani, azt színvonalasan végzi.

A Szövetség vezetésében betöltött funkciójából fakadó tevékenysége, aktivitása nagy segítség az elnök számára.

Lelkesedése, szervező készsége, munkabírása példa értékű.

Takacné Schmidt Mária

a Kaposfői Nyugdíjas Klub alapító tagja.

A klub magalapításában elévülhetetlen érdemei vannak. Kezdetektől fogva kiemelkedő és példa értékű önkéntes munkát végez. Megszámlálhatatlan azon kulturális és egyéb rendezvények száma, melyen a több mint két évtized során részt vett és aktív sikeres szerepléseivel öregbítette települése és klubja jó hírnevét. 1998 - 2002 között a klub vezetője volt, de megromlott egészségi állapota miatt átadta a szervezet vezetését. A hagyományőrzés területén végzett munkája kiemelkedő, magas színvonalú. A rendezvénye szervezésében lebonyolításában a mai napig is aktívan részt vesz. A klubja, nyugdíjas társai érdekében hosszú időn keresztül végzett munkája példaértékű.

 

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2019 évben

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA”

címet adományozott

Kara Lajos Buzsák község polgármestere részére;

Karsai József Kadarkút város polgármestere részére.

Schmidt Jenő Tab város polgármester részére

Zsombok Lajos Lengyeltóti város polgármester részére.

Mindnyájuk esetében elmondható, hogy nem csak a megyei szintű művészeti gálák helyszínének önzetlen támogatásként nyújtott biztosításában, hanem ezen rendezvények körülményeinek színvonalas megszervezésében is nagy segítségére voltak a szövetségnek. Több alkalommal voltak házigazdái megyei és kistérségi szintű rendezvényeinknek. Minden alkalommal készségesen segítették a Szövetséget felvállalva a védnöki tisztséget és az ezzel járó kötelezettségeket is A  segítő, támogató munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Szövetség tevékenysége sikeres, eredményes legyen. Településükön fontosnak tartják a nyugdíjas szervezet támogatását és programjaik megvalósításához minden esetben megadják a szükséges segítséget.

A Szövetség köszöni az önzetlen támogatásukat és a jövőben is számítunk segítségükre.

Utasiné Kenderák Tímea a Taszári Napsugár Óvoda és bölcsőde intézmény vezetője a Taszári Rozmaring Kórus vezetője részére.

Taszár község egyik legaktívabb közéleti szereplője, aki szívesen segíti a civil szervezetek munkáját is. Hat éve rendszeresen helyi szervezője és műsorvezetője a katonadalos találkozónak. Igényes, precíz szervezői munkájának köszönhetően minden évben színvonalas körülmények között rendezhettük meg a katonadalos találkozókat. Ezen túlmenően szívesen vállal más szervezési feladatokat, így  Kodály Emlékév alkalmából megrendezett 12. Kaposvár Kelet Nyugdíjas Kistérség  népdalos találkozó megszervezését is. A Taszári Rozmaring Kórus művészeti vezetőjeként és szólistaként is számtalan kiemelkedő produkcióval ajándékozta meg hallgatóságát.

Önzetlen, önkéntes színvonalas segítő, szervezői munkája példa értékű.

 

Tagszervezetében hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2019-ban a Küldöttgyűlés és a Szépkorúak  Hónapja alkalmából

DÍSZOKLEVELET

adományozott:

Küldöttgyűlésen:

Erdélyi Lajosné a Bábonymegyeri Nyugdíjas Egyesület alapító tagja;

Nemes András a Taszári Turul Egyesület vezetője;

Molnár Andorné a Kaposfői Nyugdíjas Klub tagja;                                                                                                 

Bozsoki Ferencné a Jákói Búzavirág nyugdíjas Klub vezetője;

Gulyás Tiborné a Nagyatádi Cérnagyári és Őszi Napfény Nyugdíjas Klub tagja;

Csere Istvánné a Somogysárdi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub tagja

Az Szépkorúak hónapja alkalmából:

Deák Gyula Nagyberki polgármestere;

Jakab Gyuláné a Fiadi „Ezüstfenyő” nyugdíjas Klub vezetője;

Salamon Józsefné a Szövetség Kelet – Balatoni Nyugdíjas Kistérség vezetője és a Szóládi „Kék ibolya „ Nyugdíjas klub vezetője,

Sztányi Tibor Kaposfő polgármestere

részére.

 

Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2019 évben a Szépkorúak Hónapja alkalmából

„Kovács Lajos” emlékplakettet adományozott:

Patakfalvi  József Somodori vállalkozónak.

Patakfalvi  József hosszú évek óta önzetlenül segíti, anyagilag támogatja a Szövetség rendezvényeit, kiemelten a Somogyi Szépkorúak Katonadalos találkozóját. Rendszeresen segíti a Kaposvár Kelet Nyugdíjas Kistérség rendezvényei, valamint a somodori tagszervezeteinket is.

Támogatásának köszönhetően a Szövetség programjainak lehetőségei kibővülnek, színvonalasabbak lesznek.

Az elismerések átadásáról készült fotók a GALÉRIA könyvtárban láthatóak!

 

DÍJAZOTTAK 2018

A díjak, elismerések 2018 évben a "Szépkorúak Hónapja"  alkalmából Kadarkúton és Buzsákon megrendezett XXIII. Somogyi Szépkorúak Vegyes Műfajú Művészeti Gáláján kerültek átadásra.

2018-ban "SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉR" Díjban

részesültek

Hegedűs Jánosné

az Iharosi Hagyományőrző Hangulat Nyugdíjas Klub elnöke részére, a nyugdíjas közösségépítés a kultúra és a hagyományőrzés területén végzett kiemelkedő munkájáért.

Hegedűs Jánosné, több évtizede maghatározó személyisége Iharos község nyugdíjas közösség építő életének. Mint a megyei, mint az országos nyugdíjas kulturális élet és hagyományőrzés ismert és elismert résztvevője. Kiemelkedő szerepléseivel az ott kapott elismerésekkel országosan is ismerté tette , mint Iharos község, minta Szövetség nevét, öregbítette hírnevét. Elkötelezett híve a hagyományőrzésnek, a magyar és egyetemes költészetnek, a versmondásnak. Szívesen ír maga is verseket és azt nagy szenvedéllyel adja elő. Elsősorban a magyarság sorsát bemutató versek, irodalmi alkotások állnak szerepléseinek középpontjában. Elkötelezettsége példa értékű!

Koszpek Béla

a Hetesi Nyugdíjas Klub  tagja részére, a Szövetség érdekében és a klubjában hosszú ideje végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Koszpek Béla 22 éve tagja a Hetesi Nyugdíjas Klubnak Kezdettől fogva nagy aktivitással vesz részt szervezete életében rendezvényei szervezésében és lebonyolításában. Másfél évtizede felelőse a klub gazdálkodásának, mely munkát mindenki megelégedésére végzi. Közel egy évtizede önzetlenül és nagy szorgalommal segíti a Szövetség rendezvényeinek szervezését és konkrét lebonyolítását. Pontos, precíz munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az öt éven keresztül hetesen megrendezett Reuma kúra nyugdíjas sportverseny hagyománnyá váljon és hírnevet szerezzen magának. Szorgalma, önzetlenmunkája példa értékű!

Lakosa Ferenc

a Nagyatádi ÁFÉSZ Nyugdíjas Klub tagja, volt elnöke részére, a szervezete elnökeként végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Lakosa Ferenc egészségi állapota megromlásáig nagy szorgalommal, lelkesedéssel és önzetlenül vezette szervezetét. A Klub elnökeként sok tartalmas programot szervezett, igyekezett mindig hasznos és kellemes tartalommal megtölteni a szervezet életét. Kiemelkedő munkájának köszönhető,  utódjának a klubot jól szervezetten és jó kondíciókkal adta át. Megromlott egészségi állapota ellenére ma is aktív és megbecsült tagja a klubjának.

Károlyi Imréné

a Szóládi Kék ibolya Nyugdíjas Klub alapító tagja részére, a nyugdíjas közösségépítés a kultúra és a hagyományőrzés területén végzett kiemelkedő munkájáért.

Károlyi Imréné, Bözsi néni több évtizede maghatározó személyisége a Szólád nyugdíjas közösségének. 10 évig a Klub elnökhelyetteseként végezte önkéntes önzetlen munkáját. 87 éves kora ellenére a klub dalkörének ma is egyik meghatározó tagja. A település érdekében is mindig szívesen végzett társadalmi munkát és még erejéhez mérten ma is szívesen vesz részt a közös tevékenységekben. A Nyugdíjas közösségben végzett tevékenysége példa értékű.

Nagy Istvánné

a Magyaregresi Együtt - Egymásért Nyugdíjas Klub elnöke részére, a Szövetség érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért, valamint a több mint két évtizedes közösségépítő munkájáért, klubja vezetőjeként  végzett kimagasló teljesítményének elismeréseként.

Nagy Istvánné, Terike a magyaregresi nyugdíjas klub alapító tagja. kezdettől fogva vezetője az 1998-ban megalakult szervezetnek. Következetes vezető, aki a két évtized alatt igazi közösséggé kovácsolta a klub tagságát. A kultúra és a hagyományőrzés területén végzett munkája magas színvonalú. Számtalan nagyszerű műsorszám ötletgazdája és betanítója. Települése vezetése, minden esetben számíthat önzetlen munkájára. Aktivitása, szorgalma, önzetlen munkája példa értékű!

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2018 évben

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA”

címet adományozott

Szilágyi István

a Gyékényesi Mezőgazdasági Zrt. elnök igazgatója részére.

Szilágyi István, a gazdasági élet egyik vezetőjeként évek óta szimpátiával és elismeréssel figyeli a Szövetség tevékenységét, a szépkorúak érdekében kifejtett munkáját. Gyékényesen a helyi nyugdíjas klub munkáját is lehetőségeihez mérten önzetlenül segíti. De nem csak helyi szinten, hanem megyei szinten is állandó és készséges segítője a nyugdíjasoknak ezen belül is a Szövetségnek. Több éven keresztül és folyamatosan jelentős anyagi segítséggel járul hozzá a Szövetség működési feltételeinek biztosításához, rendezvényeinek megtartásához. Önzetlensége, az idősek segítése iránti elkötelezettsége példaértékű.

Trunkó Ferenc

borász részére.

Trunkó Ferenc Somogy megye egyik meghatározó, Somogy bora címmel többszörösen kitüntetett borásza, évek óta szimpátiával és elismeréssel figyeli a Szövetség tevékenységét, a szépkorúak érdekében kifejtett munkáját. Több éven keresztül és folyamatosan jelentős segítséggel járul hozzá a Szövetség rendezvényei ital gasztronómiai választékának bővítéséhez, kellemes hangulatához. Önzetlensége, az idősek segítése iránti elkötelezettsége példaértékű.

Czeferner Józsefné

Nagybajom város polgármester asszonya részére.

Czeferner Józsefné Nagybajom város vezetőjeként évek óta szimpátiával és elismeréssel figyeli a Szövetség tevékenységét, a szépkorúak érdekében kifejtett munkáját. A helyi nyugdíjas klub munkáját is lehetőségeihez mérten önzetlenül segíti. Készséges segítője a nyugdíjasoknak, Nagybajomi Őszikék Nyugdíjas Klubnak, a Kaposvár Környéke Nyugdíjas Kistérségnek és a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének is.

Több éven keresztül és folyamatosan jelentős természetbeni támogatással járul hozzá a Szövetség, a nyugdíjas kistérség rendezvényeinek megtartásához és a város nyugdíjas klubjának működéséhez. Önzetlensége, az idősek segítése iránti elkötelezettsége példaértékű.

 

Tagszervezetében hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2018-ban a Küldöttgyűlés és a Szépkorúak  Hónapja alkalmából

DÍSZOKLEVELET

adományozott:

A 2018 évi Küldöttgyűlésen:

Verb Józsefnének a Zselickislaki Nyugdíjasok Egyesülete elnökének;

Kovács Lászlónénak a Kercseligeti, Mosdósi, Nagyberki, Kaposkeresztúri tagszervezetein                                                    vezetőjének;

Bencs Józsefnének a Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület alelnökének;

Molnár Imrénének a Magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Egyesület vezetőségi tagjának;

Fajcsi Jánosnénak a Magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Egyesület vezetőségi tagjának;

Lőczi Jánosnénak a Nagyatádi Aranykör Nyugdíjas Klub tagjának

Tüttő Lajosnénak a Somogyvári Sárga Rózsa Dalkör vezetőjének

Kutor Sándornak a Csömendi Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetőjének és a Marcali és Környéke                                      Nyugdíjas Kistérség vezető helyettesének.

A „Szépkorúak Hónapja” alkalmából:

Cserenkó Jánosnénak, a Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klubtagjának, csoport                                           vezetőjének;

Ladomerszki Bélánénak a Kaposfői Nyugdíjas Klub alapító tagjának;

Szabó Lászlónak a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata                                                vezetőjének.

Jónás Zoltánnénak a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete tagjának;

Kanizsai Lászlónénak, a  nyugdíjasok Buzsáki Egyesülete alapító tagjának;

Kiss Tar Gyulánénak Nagyberki nyugdíjas pedagógusnak;

Mag Andrásnénak a Somodori Hagyományőrző Egyesület tagjának, az egyesület  művészeti                                            vezetőjének;

Molnár Zoltánnénak a Somodori Idősek Klubja vezetőjének.

Az elismerések átadásáról készül fotók

a GALÉRIA könyvtárban megtekinthetők.

 

 

SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díj

2017

A díjat 2017 évben a "Szépkorúak Hónapja"  alkalmából Kaposváron és Lengyeltótiban megrendzett 21. Somogyi Szépkorúak Vegyes Műfajú Művészeti Gáláján vehették át az elismerésben részesültek

2017-ben SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díjban részesültek:

Buzsáki Károlyné

a Somodori Hagyományőrző Egyesület elnöke, a Kaposvár Kelet Nyugdíjas Kistérség elnöke a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségi tagja, a Kulturális Bizottság elnöke.

2006 óta elnöke a Somodori Hagyományőrző Egyesületnek. A legnagyobb és egyik legaktívabb kistérség a Kaposvár Kelet Nyugdíjas Kistérség vezetője A Szövetség elnökségi tagja. Jogilag még nem tagja a szépkorúak családjának, ennek ellenére munkája mellett nagyon sok szabadidejét áldozza egyesülete, a kistérsége programjainak megszervezésére. Megszámlálhatatlanul  sok hagyományőrző és egyéb kulturális rendezvény megszervezése és megrendezése fűződik a nevéhez. A Szövetség elnökségi tagjaként is nagy lelkesedéssel dolgozik a szervezet tevékenységének sikeréért. A Kulturális Bizottság elnökeként kiemelkedő a szervező munkája. A feladatokhoz való hozzáállása, közösség formáló és összetartó munkája példaértékű.

Csicskó Józsefné

a Nagyatádi Aranykör Nyugdíjas Klub vezetője.

Tíz éve elnöke Nagyatádi Aranykör Nyugdíjas Klubnak. A Szövetség és a Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi Társulása által tartott rendezvények megszervezésének és lebonyolításának egyik legaktívabb és legmegbízhatóbb pillére. Munkájára mindig számíthat a kistérségi elnök és a Szövetség elnöksége. Nagyatád város rendezvényeinek egyik legaktívabb segítője a klub tagságával együtt. A Város Idősügyi Fórumának aktív tagja. Megfontolt és hasznos tanácsaival sokat tesz a szépkorúak körében jelentkező és megoldásra váró problémák megoldásáért.Aktivitása az idős ügy iránti elkötelezettsége példa értékű!

Szabó Tibor

a Hetesi Nyugdíjas Klub alapító tagja

A 21 éves Hetesi Nyugdíjas klub alapító tagja. 18 éven keresztül aktív és igényes munkájával jelentősen és sikeresen járult hozzá a klub által megtartott rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához. A klubja szerény és szorgalmas tagjaként mindig lehetett számítani segítségére aktivitására. Az elmúlt két évtizedben példaértékű önkéntes munkát végzett. 86 éves kora ellenére még mindig lehet számítani önzetlen munkájára. Ő annak a csendes, háttérben dolgozó embernek a megtestesítője, aki nélkül egyetlen civil szervezet sem működhetne eredményesen.

Bleier Sándorné

a Karádi Szivárvány Nyugdíjas Klub elnöke

Bleier Sándorné megalakulása óta 21 éve vezetője a Karádi Szivárvány Nyugdíjas Klubnak. Az elmúlt két évtizedben klubjában nagyon színvonalas és aktív kulturális munka folyik. Sok dalt, táncot és jelenetet tanított be klubtagjainak, melyek előadásait számos elismerés fémjelzi. Az Ő ötletére indult el Karádon 2011-ben a Kodály Dalos Találkozó, mely azt a kodályi örökséget hivatott ápolni, mely elsősorban Karádhoz és Somogy Megyéhez kötődik. Nevéhez fűződik a településén immáron 12. alkalommal megrendezésre került jótékonysági rendezvény. 2014-ben Joli ötletére alakult meg a Kelet-Balatoni Nyugdíjas Kistérség Közös Énekkara, amely a mai napon is fellép. A kistérség társelnökeként is nagy szorgalommal és lelkiismeretesen dolgozik. Szívesen áldozza szabadidejét a közösségi munkára. Aktivitása az idős ügy iránti elkötelezettsége példa értékű!

Kis Dörnyei Lajosné

a Táskai Nyugdíjas Egyesület és a Táskai Asszonykórus alapító tagja

Kis Dörnyei Lajosné, Mariska néni alapító tagja a határon túl is ismert Táskai Asszonykórusnak. Mintegy négy évtizede töretlen lelkesedéssel gyűjti és mutatja be a táskai és somogyi népdalkincset. Az Asszonykórus műsorán szereplő népdalok nagy része az ő emlékeiből került elő, ahogy azt a nagyszüleitől hallotta. Akár szólistaként, akár a kórus tagjaként is jelentősen hozzájárult a Táskai Asszonykórus sikeréhez, ahhoz a sok elismeréshez, melyet a kórus az évtizedek során kapott. A magyar népdal éneklés ikonikus alakja.

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2017 évben

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA” címet adományozott

Dr. Kerekesné Pytel Anna részére.

Dr. Kerekesné Pytel Anna Kaposvár, Somogy megye és Magyarország zenei kultúrájának kiemelkedő alakja. Ő az, aki fantasztikus szakmai szeretetével, tudásával, emberi tisztességével, energiától és lelkesedéstől duzzadó habitusával már életében fogalommá vált. Minden korosztályban jelen van a zene iránti szeretetét és alázatát árasztó lelkes tevékenységével. Hosszasan lehetne sorolni azon kórusok és zenei formációk nevét, akiknek átadta  a tudását és a zene szeretetét. Igényes és lelkes munkájával  sok nyugdíjas szervezettel ismertette és szerettette meg a közös éneklés örömét, varázsát. A Szövetség számos tagszervezetének kórusát segíti kiapadhatatlan energiájával. A szövetség kórusainak élén, karnagyaként példát mutat és lendületet ad az igényes közösségi éneklésnek. Kiemelkedő szerepe van abban, hogy a somogyi és országos népdalkincs ápolói, hordozói és tovább örökítői a nyugdíjas szervezeteink is.

Takács József Balatonszemes polgármestere részére.

Takács József Balatonszemes polgármestere, mint település vezetőként, mint magán emberként elkötelezett híve az idősek segítésének, tevékenységük támogatásának. A Szövetség öt éve tartja Balatonszemesen az Ezüst Nyár Somogyi Szépkorúak Táborát, melyet úgy erkölcsileg, mint anyagilag a kezdetektől fogva jelentős mértékben támogat. Az évek során a Tábor nagyon sok programjának megvalósításában tevékenyen részt vett. Javaslatára Balatonszemes képviselőtestülete minden esztendőben komoly anyagi segítséget nyújtott a hajókirándulások költségeihez. Igazi lokálpatriótaként mutatta be nekünk Balatonszemes turisztikai kincseit. A tábor megszervezésével és a programok megvalósításában mindig és mindenben számíthatunk rá.

Az elismerések átadásáról készült fotók a GALÉRIA könyvtárban tekinhetők meg!

 

SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díj

2016

A díjat ezúttal a hagyományoktól eltérően a Szövetség Jubileumi Ünnepi Küldöttgyűlésén november 23.-án Taszáron vehették át az elismerésben részesültek

2016-ban SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díjban részesültek:

Antal Józsefné

a Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület elnöke

Antal Józsefné Marika 1993 óta meghatározó tagja a Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület ének és tánc karának. Ez irányú elkötelezett és magas színvonalú munkája elismerésekét az egyesület tagsága 2000-ben a szervezet elnökhelyettesévé és művészeti vezetőjévé választotta.

Amióta bekapcsolódott az egyesület életébe, minden erejével azon van, hogy a népdal és néptánc örökséget fenntartsa, minél szélesebb körben népszerűsítse. Ezt nagyon sok fellépés szervezésével valósítja meg. Az elmúlt évtizedek során végzett aktív színvonalas szakmai és szervezői munkájának köszönhetően az egyesület tevékenysége nem csak Nagyatádon vált ismerté és népszerűvé, hanem ez átlépte a város, Somogy megye és az ország határát is. Vezetésével a énekkar és a tánccsoport számos nagysikerű fellépésével váltott ki elismerést és öregbítette az egyesület és Nagyatád hírnevét.

Az egyesület tagsága 2015-ben választotta meg a szervezet elnökének. A nyolcadik iksz felett is lendülete töretlen. Több évtizedes munkája példaértékű a Szövetség más szervezeti számára is.

Bányai Károlyné

a Mosdósi Integrált Szociális Központ keretén belül működő Mosdósi Népdalkör vezetője, Mosdós község DÍSZPOLGÁRA

Bányai Károlyné, Rózsika néni 1956-ban kezdte meg tanítói munkáját Mosdóson. Már ekkor szívén viselte települése kulturális életének segítését. Ez az elhivatottsága nyugdíjba vonulását követően is kitartott. A Mosdósi Dalkör megalapítója és vezetője a mai napig is. A Dalkört már 1974-ben a „Röpülj páva” vetélkedőig vezette, ahol „Arany Páva” díjjal jutalmazták a magas színvonalú munkát. 80 éves kora ellenére sem csökken a vezetői aktivitás, melyet mindvégig az elhivatottság, az igényes szakmai munka jellemezett és jellemes napjainkban is.  A népdalkör vezetésében, a nyugdíjas klubban és Mosdós község településért végzett önzetlen kimagasló közösségi munkáját a települése Díszpolgári címmel ismerte el.

Berkesné Hegedűs Márta

a Balatonföldvári Nyugdíjas Egyesület elnöke

1988-ban lett a Balatonföldvári Nyugdíjas Klub vezetője. 1993-ban javaslatára és kezdeményezésére a klub egyesületté alakult, melynek napjainkban is vezetője. A közművelődés területén megszerzett magas szintű szakmai ismeretének, gyakorlati tapasztalatainak  és a művelődés területén tanúsított elhivatottságának köszönhetően az általa vezetett nyugdíjas szervezetben az évtizedek során mindvégig színvonalas kulturális munka folyt és folyik napjainkban is. Szociális érzékenysége és az idősügy iránti elkötelezettsége következtében több a nyugdíjasok életminőségét javító kezdeményezést tett. A több mint két és fél évtizedes munkája során számos helyi, kistérségi és megyei szintű nyugdíjas kulturális rendezvény ötletgazdája, szervezője és házigazdája volt. A Balatonföldvári Bajor Gizi Közösségi Ház vezetőjeként is mindig kiemelt figyelmet fordított a szépkorúak támogatására, szabadidős programjaik szervezésére.

Fülep István

a Nagyatádi Bajtársi Egyesület elnöke, a Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi Társulásának vezetője és Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének alelnöke

Több mint másfél évtizede vezetője a Nagyatádi Bajtársi Egyesületnek. Korengedményes nyugdíjba vonulását követően nagy szorgalommal és aktivitással kapcsolódott be Nagyatád város, a környék és a Szövetség munkájába. Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi Társulásának vezetőjeként aktívan és eredményesen dolgozik a Szövetség második legnagyobb nyugdíjas tömörülése kulturális és érdekvédelmi munkájának összehangolásában, koordinálásában. A közel másfél évtizede a Szövetség elnökségi tagja. 2010-ben a Szövetség alelnökének, majd a strukturális átalakítást követően a Déli – régió vezetőjének választották. Úgy a kistérségi vezetői, mint az alelnöki munkája során sok hasznos javaslattal segítette és segíti a Szövetség életének irányítását. Önzetlen munkájára mindig lehet számítani.

Horváthné Borda Mária

a Tabi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub elnöke

Horváthné Marika, szinte nyugdíjba vonulását követően azonnal bekapcsolódott a szépkorúak közösségi életébe. A 41 éves Tabi Őszi Napfény Nyugdíjas Klubnak 15 éve vezetője, melyet nagy szorgalommal, töretlen lelkesedéssel vezet. Önzetlen, a nyugdíjasok ügye iránt elkötelezett vezetői munkája sokak számára példamutató. Tab város tiszteletben álló ismert személyisége. A Koppány-völgye Nyugdíjas Kistérség legnagyobb létszámmal rendelkező klubja vezetőjeként szívesen vállal fel kistérségi, vagy megyei szintű kulturális rendezvényeket, melyeket minden esetben nagyon magas szinten szervez meg klubtársaival együtt. A Szövetség mindig számíthat munkájára, segítő készségére. Sokat dolgozik a magyar és somogyi népdalkincs ápolásáért, a hagyományok folytatásáért. A szervezete vezetésében végzett munkája példa értékű.

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2016 évben

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA” címet adományozott

Ormai István Nagyatád város polgármestere részére

Ormai István Nagyatád város polgármestere az idősügy elkötelezett híve. A városban működő nyugdíjas szervezetekkel polgármesterré történt megválasztása óta folyamatosan, töretlen jó kapcsolatot ápol. Városvezetői munkájának egyik súlyozott területe a szervezetekben tömörült nyugdíjasok tevékenységének segítése.

A létrehozott Idősügyi Fórum által jelzett problémák megoldásában segítőkész, gyakran kezdeményező. Rendszeres erkölcsi és anyagi támogatója a nyugdíjas klubok, egyesületek programjainak, munkájának. Rendezvényeiken rendszeresen részt vesz.

A Szövetség önzetlen segítője. Az évek során számos megyei szintű rendezvény házigazdája, védnöke volt. Minden alkalommal személyes ügyének tekintette a Nagyatádon több alkalommal megrendezett Megyei Kulturális Gálák és Tagszervezetek Vezetői Találkozók megrendezésével kapcsolatos ideális feltételek megteremtését. Kezdeményezésére Nagyatád képviselő testülete a Szövetség rendezvényeinek támogatásaként minden esetben térítésmentesen biztosította a szükséges infrastuktúrát.

Személyen szervezett és vezetett programjaival nagy elismerést váltott ki tagszervezeti vezetőink körében.

Az évek során Szövetség vezetésével közvetlen, baráti kapcsolat alakult ki, melynek eredményeként segítségére a váratlan helyzetekben is számíthatunk.

A Nagyatádon működő nyugdíjas szervezetek és a Szövetség munkájának segítésében végzett kiemelkedő, tevékenységét a Szövetség Dísz Tagja cím adományozásával köszöni meg.

 

Pataki Sándor Taszár község polgármestere részére

A Szövetség az elmúlt évek során Pataki Sándor polgármester úrban igazi, önzetlen segítőkész partnerre talált. A maga nemében országosan is egyedülálló Somogyi Szépkorúak Katonadalos Találkozóinak kezdetektől fogva házigazdája lelkes támogatója és védnöke. A négy éves hagyományra visszatekintő találkozó megrendezésének támogatójaként kezdeményezésére a taszári önkormányzat képviselő testülete minden alkalommal támogatásként térítésmenetesen biztosított a művelődési házat, mint ahogy a jubileumi rendezvényre is.

A évek során a Szövetség és közte kialakult jó kapcsolat a jövőre nézve is biztató.

A Szövetségnek a katonadalok hagyománya ápolásában, megőrzésében eddig folytatott munkája segítésében végzett kiemelkedő, tevékenységét a Szövetség Dísz Tagja cím adományozásával köszöni meg.

 

A Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából elismerésben résesültek 2016. november 23.-án

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségének felterjesztésére a Szövetség magalakulásának 25. évfordulója alkalmából, mint alapító tagnak, a szövetség egyik meghatározó tagegyesületének az elmúlt negyed században végzett folyamatos magas színvonalú érdekvédelmi és kulturális, hagyományőrző munkájáért, a közéletben való aktív   tevékenységéért,

Balogh Zoltán Emberi Erőforrások minisztere

ELISMERŐ OKLEVELET

adományozott :

Andocsi Nyugdíjas Klubnak

elnöke: Piurkó Györgyné;

Csurgói Őszi Napfény Nyugdíjas Klubnak

elnöke: Balogh Csaba;

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesületének

elnöke: Kiss Jánosné

Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klubnak

elnöke : Horváth József

Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubnak

elnöke: Pető László

 

A Szövetség elnökségének kezdeményezésére és javaslatára a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége megalapításának 25. évfordulója alkalmából a Szövetséget 1991 október 28.-án megalapító 18 szervezet közül „Kovács Lajos” Emlékplakettet adományoz azon alapítóknak, melyek a 25 éves jubileum időpontjában is működnek és jelenleg is a Szövetség tagjai.

Andocsi Nyugdíjas Klub

jelenlegi vezetője: Piurkó Györgyné

Csurgói Őszirózsa Nyugdíjas Klub

jelenlegi vezetője: Balogh Csaba

Balatonlellei „Őszi Rózsa” Nyugdíjas Klub

jelenlegi vezetője: Bihari József

Kaposvári „Zselic” Természetjáró Nyugdíjas Klub

jelenlegi vezetője: Kiss Gali János

Marcali „Szivárvány” Városi Nyugdíjas Egyesület

jelenlegi vezetője: Klujber Imréné

Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klub

jelenlegi vezetője: Horváth József

Nagyatádi Cérnagyári Nyugdíjasok Klubja

jelenlegi vezetője: Horváth Sándorné

Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja

jelenlegi vezetője: Pető László

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete

jelenlegi vezetője: Kiss Jánosné

Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete

jelenlegi vezetője: Sipos Ferenc

Toponári „Frézia” Nyugdíjas Klub

jelenlegi vezetője: Németh Jánosné

A Szövetség elnöksége „Kovács Lajos” Emlékplakettet adományozott továbbá:

Kovács Lajosnénak

a Szövetség megalapítója özvegyének, ez alkalommal is megköszönve azt a hátteret, melyet férje számára biztosított

Borsos József alapítónak

az alapító Csurgói Őszirózsa Nyugdíjas Klub akkori elnökének

Bék Géza alapítónak

az alapító Vasutasok Szakszervezete Önálló Nyugdíjas Csoport akkori vezetőjének.

A Somogyi Hírlap szerkesztősége részére

azért a két és fél évtizedes munkáért, melynek során érdeklődésével végig kísérte a Szövetség tevékenységét és arról folyamatosan korrekt, tárgyilagos írásaival nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a lap olvasói megismerjék a munkánkat.

 

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége korábbi vezetésében hosszú ideig végzett kimagasló munkájának elismerésekén a Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából az elnökség emlékplakettet adományozott:

Antalicz Istvánné volt elnökségi tagnak

Bankné Mezővári Mária volt alelnöknek

Bánffy Lőrincné volt alelnöknek

Bene János festőművésznek Szövetség logója alkotójának

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének több alkalommal történt önzetlen támogatásáért:

Takács Józsefnek Balatonszemes polgármesterének

Schmidt Jenőnek Tab polgármesterének

Fülöpné Kesztyűs Ágotának Niklai polgármesterének

 

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének több alkalommal történt önzetlen segítéséért:

Domján Tamásnak a Domján Desing cégvezetőjének

Pünkösd Mártonnak a Nagyatádi Művelődési és Sportközpont igazgatójának

A Somodori Hagyományőrző Egyesületnek

Trunkó Ferenc borásznak

Vértes Zoltán fotós vállalkozónak

 

 

SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díj

2015

A  díjat a Szövetség hagyományainak megfelelően az Idősek Hónapja alkalmából megrendezett Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláin Nagyatádon október 03.-án, Balatonföldváron október 17.-én vették át az elismerésben részesültek.

2015-ben SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díjban részesültek:

Balhási Józsefné a Hetesi Nyugdíjas Klub alapító tagja.

A 19 éves Hetesi Nyugdíjas klub alapító tagja. Nagyon sokat tett azért, hogy a településen megalakuljon a nyugdíjas klub. Azóta is fáradhatatlanul dolgozik a szépkorúakért. A Klub történetének legaktívabb tagja. Kiemelkedő és példa értékű önkéntes munkát végez. Megszámlálhatatlan azon kulturális és egyéb rendezvények száma, melyen a közel két évtized során részt vett és aktív sikeres szerepléseivel öregbítette települése és klubja jó hírnevét.

Erdei Ferencné a  Taszári Rozmaring Kórus alapító tagja, vezetője.

A  közel tíz évvel ezelőtt alapított kórusnak kezdetektől fogva vezetője. Aktív igényes munkájával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kórusban folyamatos közösségi és kulturális élet alakuljon ki. Folyamatosan szervezi a kórus szerepléseit. Sokat dolgozott és dolgozik azért, hogy az utána jövő generációknak átadja tapasztalatait. 81 éves kora ellenére napjainkban is aktív szervezője és résztvevője települése rendezvényeinek. 2015-ben „Taszárért” elismerő díjban részesült.

Szentpáli Imréné a Nyugdíjasok Somogyjádi Egyesülete alapító tagja.

Az egyesület 1996-ban történt megalakulása óta folyamatosan tagja az elnökségnek. A klubhelység gondnoka. Nyolcvan éves kora ellenére az egyesületnek ma is az egyik legaktívabb tagja. Minden munkában lehet rá számítani. nagy szorgalommal vesz részt az egyesület rendezvényeinek előkészítésében és lebonyolításában. A település közéletében még ma is aktív résztvevő. A feladatokhoz való hozzáállása munkája példa értékű.

Vígh Magdolna a Balatonszárszói Nyugdíjas Klub vezetője.

Az 1995-ben alakult a Balatonszárszói Nyugdíjas Klubnak  2001 óta elnöke. Agilis, kreatív vezetője szervezetének. Színvonalas értékteremtő munkájával gazdagítja és színesíti a Szövetség kulturális tevékenységét.  Jelentős munkát végez a néptánc és népdalkincs ápolása megőrzése és bemutatása területén. A koreográfiákat, dalcsokrokat  Ő állítja össze és tanítja be. Munkája során igényes és precíz. Nagyon sok helyen lépett fel  tánc és ének csoportjával, többek között a Stefánia palotában is. 2007-ben a Dr. Gyenesei István által alapított „Somogyi Szépkorúakért” plakettet adományozta részére a megyei közgyűlés elnöke. Települése kulturális életének egyik meghatározó egyénisége. Munkája példaértékű.2010-ben a klub és személyes munkája elismeréseként Balatonszárszó önkormányzatától "Balatonszárszó Polgáraiért" kitüntető címet kapták.

Wolf Sándorné a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete alapító tagja.

Az 1992-ben alakult egyesületnek nyugdíjba menetelétől, 2000 óta tagja. 2002 – 2010 között az egyesület elnöke volt, mely idő alatt a szervezet töretlenül fejlődött. 2000-ben alapította meg az Egyesület népdalkörét, amelynek azóta is vezetője. Igényes és magas színvonalú szakmai munkájának köszönhetően az egyesület énekkara szinte állandó résztvevője a Szövetség gáláinak. Az általa vezetett énekkar rendszeres szereplője Lengyeltóti közéleti eseményeinek és a környékbeli településekre is gyakran hívják őket. A Népdalkör vezetése során végzett munkáját és az énekkar színvonalas szerepléseit a Lengyeltóti önkormányzat „Lengyeltóti Kultúrájáért” kitüntetéssel ismerte el.

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2015 évben

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA” címet adományozott

Török Tiborné

részére.

Török Tiborné Hetes község polgármestere. 2014-ben második alkalommal választották meg ismét a település vezetőjének. 2010-ben történt megválasztását követően hamar tapasztalható volt a szépkorúak iránti tisztelet, a szépkorú emberek élethelyzetével kapcsolatos empátiája. A Szövetséggel való kapcsolata öt évvel ezelőtt kezdődött, amikor a Reuma Kúra sport verseny megrendezéséhez lelkes és önzetlen támogatást nyújtott településén és elvállalta a házigazda szerepét. Ezt egy ötéves együttműködés követte. Támogatásának köszönhetően öt éven keresztül rendezhette meg a Szövetség  Hetesen a mára már hagyománnyá vált szépkorúak sporttalálkozóját. Az Ő támogatásával válhatott sikeres rendezvényünkké.

Nem csak színvonalas feltételeket biztosított a Szövetség által szervezett polgármesteri találkozónak, hanem maga is lelkes támogatója és szervezője volt a rendezvénynek.

A Szövetséget segítő, támogató munkájával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Szövetség tevékenysége sikeres, eredményes legyen.

A Szövetség köszöni az önzetlen támogatását és a jövőben is számít segítségére.

Fotók a GALÉRIÁBAN


SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díj

2014

A  díjat a Szövetség hagyományainak megfelelően az Idősek Hónapja alkalmából megrendezett Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláin Nagyatádon október 04.-én, Siófokon október 18.-án vették át az elismerésben részesültek.

2014-ben SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díjban részesültek:

Gábriel Fülöpné a Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete tagja.

20 éve tagja a Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének. Ez idő óta vezeti az Egyesület énekkarát. Munkájának sikerét számos elismerés fémjelzi. Irányításával a női énekkar több alkalommal kapott országos, megyei és kistérségi elismerést, különböző kulturális események alkalmával. Még betegsége idején sem hagyta cserben szeretett énekkarát. Az Egyesület irodalmi műhelyét is szívesen segíti szakmai tanácsaival. A vezetőség munkájában tanácsadóként vesz részt. Egész élete, az Egyesületben végzett kiemelkedő szakmai munkája, emberi kvalitásai tették méltóvá az elismerésre.

Kiss Ferencné a Kaposfői Nyugdíjas Klub alapító tagja.

A 18 éves Kaposfői Nyugdíjas Klub alapító tagja. Nagyon sokat tett azért, hogy a településen megalakuljon a nyugdíjas klub. Azóta is fáradhatatlanul dolgozik a szépkorúakért. A Klub 18 éves történetének legaktívabb tagja. Kiemelkedő és példa értékű önkéntes munkát végez. Megszámlálhatatlan azon kulturális és egyéb rendezvények száma, melyen a közel két évtized során részt vett és aktív sikeres szerepléseivel öregbítette települése és klubja jó hírnevét.

Hét gyermek édesanyja! 80 éves kora ellenére ma is a Kaposfői Nyugdíjas Klub egyik legaktívabb tagja.

Kisiván Ferencné a Várdai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub tagja.

Az 1997-ben alakult klub alapító tagja. Aktív igényes munkájával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a klubjában folyamatos közösségi és kulturális élet alakuljon ki. A kistérségi, megyei és egyéb kulturális rendezvények állandó szereplője, ahol számtalan sikert ért el és ajándékozta meg színvonalas előadásával hallgatóságát. Sokat dolgozott és dolgozik azért, hogy az utána jövő generációknak átadja tapasztalatait.

Tevékeny résztvevője a várdai alkotótáboroknak. Korát meghazuttoló aktívitással vesz részt ma is Várdai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub munkájában.

Varga Károly a Bélavári Pünkösdi Rózsa Nyugdíjas klub alapítója, volt elnöke. A Dráva-menti Nyugdíjas Egyesület volt alelnöke.

Az 1998-ban alakult Pünkösdi Rózsa Nyugdíjas klub elnökének 1999-ben választották meg. 2012-ig 13 éven keresztül volt vezetője a szervezetnek. Ez idő alatt aktivitásának köszönhetően nagyon gazdag és színvonalas kulturális élet folyt a klubban. Szinte állandó résztvevői voltak a különböző szintű kulturális találkozóknak.

Az 1999-ben megalapított Dráva-menti Nyugdíjas Egyesület alapító tagszervezeti elnöke volt. Az egyesület tagszervezetei alelnökké választották. E funkcióban dolgozott 2012-ben történt visszavonulásáig. Mind a klubja élén, mind az egyesület alelnökeként mindvégig nagy szorgalommal lelkesedéssel és precízen dolgozott. A nyugdíjas mozgalom iránti elkötelezettsége példa értékű!

Törőcsik Ferencné Andocs község polgármestere, az Andocsi Nyugdíjas klub tagja.

18 éve települése polgármestere. Ez idő alatt mindvégig nagy figyelmet fordított az Andocson élő szépkorúakra, a nyugdíjas klubra. Az elmúlt közel két évtizedben sokat tett azért, hogy a településen működő nyugdíjas klub kellemes időtöltést és sok programot tudjon kínálni tagjainak. Javaslataira, kezdeményezéseire a képviselő testület rendszeresen anyagilag és erkölcsileg támogatta és támogatja a nyugdíjas klub működését, programjait. Soha nem feledkezik meg az idősek köszöntéséről, akár az idősek világnapja, vagy más jeles évfordulók alkalmából. Kezdetben a nyugdíjas klub pártoló, majd később rendes tagja lett, melynek aktív tagja. Sokirányú elfoglaltsága mellett mindig figyelmet fordít arra, hogy a klub rendezvényein, különböző kulturális fellépésein cselekvően részt vegyen.

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2014 évben

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA” címet adományozott

Kovács Margit

részére.

Kovács Margit több mint két és fél évtizede segíti a Szövetség munkáját. Nevével egybeforrt a 31 éve Gyenesei István akkori tanács elnök által alapított „Őszi Napfény”, 2013-tól mint jogutód „Ezüst Nyár” tábor. A táborok vezetőjeként több ezer somogyi szépkorú kellemes pihenéséről élmény gazdag programjairól gondoskodott, nyújtott életre szóló emléket. Önzetlen emberszeretete, az idősek iránti elkötelezettsége a somogyi nyugdíjasok körében elismert és tisztelt személlyé emelte, tette nevét és személyét ismertté. Segítőivel együtt az Őszi Napfény táborok kiemelkedő vezetéséért Somogy Megye Közgyűlése korábban „Somogy Polgáraiért” elismerésben részesítette.

Fotók a galériában!


SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díj

2013

Harmadik alkalommal kelült átadásra a Szövetség által 2011-ben alapított

„ SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT „ díj. Az alapítók szándéka szerint minden évben ezt olyan személyek kapják, akik sok – sok év óta kiemelkedő önkéntes munkát végeztek, végeznek a Szövetségért és saját szervezetükért. A díj minden évben a Szépkorúak Hónapjában megtartásra kerülő Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláján öt főnek kerül átadásra.

2013-ban SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díjban részesültek:

Gál Istvánné a Mezőcsokonyai Nefelejcs Nyugdíjas Klub alapító tagja, a klub korábbi elnöke.

Gál Istvánné a 18 éve alakult Mezőcsokonyai Nefelejcs Nyugdíjas Klub alapító tagja. 2000-től 2005-ig a klub elnökeként dolgozott. Lelkes és önzetlen munkája eredményeként jelentősen emelkedett a klub taglétszáma. Gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki Mezőcsokonya civil szervezeteivel, az általános iskolával, és a társklubokkal. Megromlott egészsége miatt öt év után kénytelen volt a klub vezetését átadni, de klubtagként korlátozott mozgása ellenére továbbra is aktívan dolgozik. Öt éve a klub pénztárosa. A jó gazda módjára őrködik szervezete anyagi biztonsága felett. Aktív tagja a klub népdalkörének, de szívesen énekel szólóban is magyarnótákat, népdalokat.

Léber Gyuláné a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségi tagja, a Lábodi Hölgykoszorú Nyugdíjas Klub tiszteletbeli elnöke, megalapítója, korábbi elnöke.

18 éve Lábodon elsőként megalakult civil szervezet a  Hölgykoszorú Nyugdíjas Klub alapítója, majd 13 évig elnöke volt. Vezetésével a klub gyorsan kivívta a település vezetésének és lakosságának elismerését, tiszteletét. Tevékenységét a klub 10 éves évfordulóján Lábod Önkormányzata „ Lábod Község Közösségéért” kitüntetéssel ismerte el. Vezetésével a klub kulturális tevékenysége évről évre színvonalasabbá vált. Az általa megalapított énekkar és tánckör rendszeres szereplője volt korábban és jelenleg is a település, a térség és a megyei szövetség rendezvényeinek. A klubért és Lábodért végzett munkájáért Lábod Község Díszpolgára megtisztelő cím tulajdonosa.

Kiss Lajos a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy megyei Szövetsége volt elnökségi tagja,a Pogány – völgye Nyugdíjas Kistérség volt vezetője, a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete alapítója, volt elnöke

1991 őszén Ő alapította meg a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesületét, melynek 12 évig volt elnöke. A Pogányvölgyi Nyugdíjas Kistérség megalakulásakor annak vezetőjévé választották. A Szövetség elnökségének is tagja volt egészségének megromlásáig. Mindhárom funkciójában közmegelégedéssel dolgozott. Aktív tettre kész hozzáállásával  hasznos tagja volt a Szövetség elnökségének. Lengyeltótiért és az ott élő nyugdíjasokért végzett munkáját „ Lengyeltóti közéletéért” díjjal ismerték el. Noha egészségi állapota nehezíti közéleti tevékenységét a körülményeihez képest jelenleg is aktívan tevékenykedik a szépkorúakért.

Németh Jánosné a Toponári Frézia Nyugdíjas Klub elnöke.

A 21 éve megalakult szervezet alapító tagja. A megalakulás óta a klub, korábban egyesület elnöke. A 21 éves elnöki munkája alatt folyamatosan bizonyította rátermettségét. Odaadóan, nagy szakmai hozzáértéssel vezeti klubját. A kultúra iránti elkötelezettsége, különösen az irodalom területén kiemelkedő. Rendszeres résztvevője a szavaló versenyeknek, versmondó találkozóknak. Több kistérségi gála házigazdája volt, mindenki megelégedésére. Szívén viseli a szépkorúak gondjait és lehetőségeihez mérten igyekszik azok megoldásában segítséget nyújtani. Kaposvár - Toponár városrészének aktív közéleti résztvevője.

Szecsődi Sándorné a Ságvári Nyugdíjas Egyesület elnöke.

1997 óta elnöke az egyesületnek. Vezetése alatt mint létszámában, mint tevékenységében megerősödött az egyesület. Ságváron elismert vezetőként tisztelik. Vezetésével sok elismerést kaptak a kistérségi és megyei gálákon. Odaadó, önzetlen munkájának vezetői rátermettségének és szakszerűségének köszönhető, hogy egyesülete tagságának aktivitása évek óta töretlen.

2013 júniusi elnökségi ülésünkön megalapítottuk a „SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA” címet.

A címet minden esztendőben legfeljebb egy fő kaphatja meg a Szövetség tagságához nem tartozók közül, akik hosszú időn keresztül kimagaslóan támogatták, segítették a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége munkáját.

2013 - ban a Szövetség elnöksége SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA címet adományozott:

Dr Gyenesei Istvánnak

Gyenesei István aktív szerepet vállalt a Szövetség 22 évvel ezelőtti megalapításában. Az elmúlt több mint két évtizedben különböző közéleti funkcióiban mindig kiemelt figyelmet fordított a Szövetség tevékenységének segítésére, a somogyi szépkorúak életminőségének javítására. Támogatása jelentős szerepet játszott abban, hogy szövetségünk Somogy megye legnagyobb civil szervezetei közé tartozik és meghatározó szerepet tölt be a nyugdíjasok érdekeinek képviseletében.

Az elismerések átadásáról készült fotók a Galériában láthatók!

SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díj

2012

2012-ben is az alpító szabályzatnak megfelelően a Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláján öt nyugdíjas társunk vehette át a „SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT” díjat. Ebben az évben 14 személyre érkezett javaslat és több körös szavazás után született meg a döntés.

Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2012 évben  „SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT” díjat adományozott:

Antalicz Istvánné a Marcali Szivárvány Városi Nyugdíjas Egyesület, a Marcali és Környéke Nyugdíjas Kistérségi Társulás elnöke, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy megyei Szövetsége elnökségi tagja részére

Antalicz Istvánné, Marika 1994 óta tagja a Marcali Szivárvány Városi Nyugdíjas Egyesületnek. Belépését  követően egy évig titkárként, majd 1995-től az egyesület elnökeként dolgozik. A szépkorúakért végzett munkáját Nagyasszonyi címmel ismerték el. Vezetésével az egyesület 2004-ben Marcali Városért kitüntetést kapott. Egyesülete a Somogy polgáraiért kitüntető cím tulajdonosa is. Vezetésével alakult meg a Marcali és Környéke Nyugdíjas Kistérségi Társulás, melynek elnökévé választották. A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy megyei Szövetsége elnökségi tagjaként aktívan és alkotó módon vesz részt a Szövetség vezetésében.

Boór Miklósné a Balatonszemesi „Derűs Ősz” Nyugdíjas Egyesület elnöke, a Kelet-Balatoni Nyugdíjas
Kistérségi Társulás elnöke a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy megyei Szövetsége elnökségi tagja részére.

Boór Miklósné, Aranka 1997-ben alapítója volt a Balatonszemesi „Derűs Ősz” Nyugdíjas Egyesületnek. Kezdettől fogva az egyesület vezetője. Hatékonyan dolgozik az idősek érdekében. Nagy hozzáértéssel vezeti csoportját, melynek kulturális tevékenysége kiemelkedő. 2006 őszétől elnöke a 16 települést magába foglaló Kelet-Balatoni Nyugdíjas Kistérségnek. A Szövetség elnökségi tagja. Mindhárom minőségében nagy felelősségtudattal, és magas színvonalon végzi munkáját. Balatonszemes közéletének, kulturális életének kiemelkedő szervezője, segítője. Rátermett vezető, aki szívesen dolgozik önzetlenül másokért.

Borsos József a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége alapító tagjának részére.

Borsos József kezdettől foga aktív és meghatározó tagja volt a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének. Kezdeményezője és tevőleges résztvevője volt a Szövetség 1991-ben történt megalakításának. 13 évig volt elnöke a Csurgói Őszi Rózsa Nyugdíjas Klubnak. Országosan is példaértékűen elsőkén tömörítette egyesületi formába a Csurgó környéki klubokat egyesületeket, amely megkönnyítette az anyagi források megteremtését. 13 évig volt elnöke a Drávamenti Nyugdíjas Egyesületnek. A Szépkorúakért végzett munkájáért korábban Köztársasági Érdemrend ezüst fokozatával tüntették ki. A Szövetség elnökségének 2012 évben történt viszavonulásáig 21 éven keresztül volt tagja.

Geszti Györgyné az Osztopánért Kulturális Egyesület Rozmaring Nyugdíjas Klubja alapító tagja részére .

Geszti Györgyné, Mariska néni alapító tagja az 1988-ban magalakult Osztopáni Rozmaring Nyugdíjas Klubnak. A klub 24 éves történetének legaktívabb tagja. Megszámlálhatatlan azon főzőversenyek, kulturális rendezvények száma, melyeken a klub az ő aktív részvételével  sikert ért el. 84 éves kora ellenére napjainkban is egyik legaktívabb tagja klubjának. Főzőtudományával sok gasztronómiai élményt adott és ad ma is a klub rendezvényeken résztvevő tagoknak és vendégeknek.

Jekl Józsefné a Görgetegi Közéleti Nyugdíjas Klub és a Csokonyavisonta Borostyán Nyugdíjas Klub tagja részére

Jekl Józsefné nyugalmazott iskolaigazgató 1988 óta nyugdíjas. Ezt megelőzően pedagógusként is aktívan segítette a nyugdíjas klub munkáját. Több kitüntetés és dicsérő oklevél jelzi az oktatásban és a közéleti munkájában elért sikereit. Nyugdíjba vonulását követően aktívan bekapcsolódott a klubok munkájába és 15 éve  fáradhatatlanul és önzetlenül dolgozik az idősek napjainak szebbé tételéért.

Elhivatott munkával dolgozik a népi hagyományok megőrzéséért a fiatalabb nemzedéknek történő átadásáért. Hitvallása az együtt egymásért cselekedni, egymásnak segíteni örömöt szerezni. A nyugdíjas klubok sok sikert arattak az általa betanított népi hagyományok, népdalok bemutatásával.

A díjazottakról készült fotók a Galériában láthatóak

„ Gyermekkorom legszebb élménye”

novella pályázat

Értékelés

Szövetségünk 2011 évben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból sok más rendezvény mellett az elnökség novella pályázatot írt ki tagságunk részére. Azt szerettük volna, hogy a mi két évtizedes visszapillantásunk mellett tagságunk is visszatekintsen a sok évtizedekkel azelőtti időkre, a gyermekkorukra és akik bátorságot éreznek magukban vessék papírra élményeiket.

Ezért is adtuk novella pályázatunknak a „Gyermekkorom legszebb élménye” címet.

A felhívásra 15 pályamunka érkezett. A jeligével ellátott mini novellákat 5 fős szakértői zsűri értékelte és hozta meg a döntést.

Néhány összefoglaló és általánosítható értékelő gondolat:

-   A gyermekkor legszebb élménye finom emlékezéssé alakult át az évtizedek során és ez a  memoár felmagasztosította a sok évtizedes múltat. A szegénység, a háborús évek, az 1945 utáni  politikai rendszer alkotta korlátok ellenére az írásokból szinte kivétel nélkül a boldog gyermekkor emléke érződik.

-   Az írások központi témája a család, az összetartozás. A generációk együtt élése sok élmény forrása. A testvérek iránti szeretet, a szülők és nagyszülők tisztelete átszövi a történeteket.

-   A novellák jelentős része tisztelgés a nagymamák és az édesanyák emléke előtt. A nagymamák fáradhatatlan élete az unokák szent ereklyéje marad.  Egyik munkában az anyára való utalásban érdekes megfogalmazás szerepel. „ Az anya volt a TV és a rádió”. A mese, a történet mesélés helyettesítette akkor ezeket az eszközöket.

-   A apa személye kevésbé jelenik meg, inkább csak a háborús évekre való visszaemlékezésekben.

-  Több írásban nagyon hangulatosan és szemléletesen  jelennek meg a falusi élet múltba vesző szokásai, hagyományai, melyek tele vannak gondokkal és szívet melengető örömökkel.

-  Nagyon sok olyan kifejezést használnak, melyeket a mai fiatalok valószínűleg már nem ismernek. Mint például az árendás ház, kis ángyi, napszámos, svártlizsír, kismenyasszony, sparhelt.

-  Kevesebb volt a humor az írásokban. Talán inkább a felsejlő önirónia, irónia, amely néhány írásban, így a második és harmadik helyezett írásokban el van rejtve a sorok között.

DÍJAZOTTAK:

Harmadik helyezést ért el:

Boór Miklósné

a Balatonszemesi „Derűs Ősz”  Nyugdíjas Egyesület  Elnöke, a Kelet          Balatoni Nyugdíjas Kistérség vezetője, a Szövetség elnökségi tagja.

Írásának címe: Ez már történelem

Aranka élménye olyan korszakhoz fűződik, melyet történelmünkben nem a dicső korszakokhoz sorolunk. Ez az ötvenes évek. Gyermekként máskén érte meg, mint az akkori felnőttek. Ekkor volt általános iskolás. Több élményét fogta csokorba. Hazánk felszabadulásának 10 évfordulójának központi ünnepségén Budapesten való részvételét. Ekkor járt először a fővárosban. Kéthetes üdülésének élményeit Csillebércen. Az iskola csapatelnökké való megválasztását.

Második helyezést ért el:

Bánffy Lőrincné a Szövetség alelnöke

Írásának címe: Vizsga a konyhában

A konyhában való szakácsnői szárnybontogatásáról ír. Tíz évesen készítette el az első ebéd menü sorát, amely krumpli levesből és túrós tésztából állt.

Legjobbnak a „Az Isten veled, Isten hozott” című novellát tartotta a zsűri ezzel a verseny győztese lett

Miseta Lajosné

a Nyugdíjasok Buzsáki Egyesületének tagja.

Rátóti Zoltán a Csiky Gergely színház igazgatója a színház idősek iránti tiszteletének jeleként felajánlotta, hogy a társulat egyik művésze az eredmény hirdetés után felolvassa a művészeti gálán jelenlévőknek a győztes alkotást. Erre Grisnik Petra színművésznőt kérte fel. A fiatal színésznő nagyszerű előadásával az író élményeivel való teljes azonosulással „adta át” a győztesnek és a nézőknek a megható novellát.

Köszönet Rátóti Zoltán igazgató úrnak és Grisnik Petra színművésznőnek ezért a szép ajándékért.

A díjátadásról készült fotók a galériában láthatók

A győztes novella:

Miseta Lajosné:

Isten veled! Isten hozott!

Az 1940-es évek háborús idejét éltük. Édesapámat is, mint annyi más férfit, besorozták katonának és indulniuk kellett a háborúba.

Az egész kiterjedt nagy családunkra ráborult a szomorúság, az elkeseredettség. Szüleim házassága szerelemre, egymás tiszteletére épült, akik az egyszerű paraszti munkából megélő, vallásos emberek mindennapjait élték.

Édesapám volt testvérei közül a legfiatalabb gyermek és az ősi szokás szerint a legfiatalabb fiú maradt a szüleivel, haza házasodott, és így nagyszüleim is velünk együtt élhettek. A szomszédaink is apám testvérei, unokatestvéreiből kerültek ki, s így továbbra is egymás mellett élhetett a rokonság, a kiterjedt nagy család. Minket gyermekeket, de a felnőtteket is nagy-nagy szeretet vett körül, melyet napról-napra kézzelfoghatóan tapasztalhattunk. Ennek azt hiszem, és ma már biztosan tudom is, nem lehetett más alapja, mint az erős Istenhit és az ezen alapuló szeretet.

Az édesanyám és édesapám Isten áldásának vették a gyermekek születését a családokban. Így érkeztem én is. Nagy örömet szereztem családomnak, amikor 1930. decemberében az édesanyám a világra hozott. Sokáig, 12 éves koromig édestestvér nélkül éltem, de nem magányosan, hiszen ott voltak az unokatestvéreim körülöttem, akikkel naponta együtt élhettem a gyermekek akkori életét. Testvérhiányom nem volt. Ám amikor az édesapám „elment a katonáékhoz” – így beszélték otthon – valamilyen hiányérzet keletkezett bennem, ha nem is mindig, de előfordult. Azt hiszem azért, mert erős szállal kötődtem az édesapámhoz. A sok együtt végzett otthoni és mezei munka, az - az alatti beszélgetések kapcsoltak szorosan össze bennünket.

Elkövetkezett az a bizonyos szomorú nap, amikor édesapámnak be kellett vonulnia Kaposvárra, hogy induljanak a háborúba. Elbúcsúzott tőlem. Sírtam.... Édesanyám elkísérte őt Kaposvárra, és úgy emlékszem béreltek egy szobát, hogy az indulásig még együtt lehessenek, örülhessenek egymásnak, hiszen nem volt semmi biztosíték arra, hogy viszontláthatják valaha is egymást. Az édesanyám szomorúan érkezett haza egyedül. Aznap este együtt imádkoztunk édesapám viszontlátásáért, majd összebújva együtt aludtunk a kézzel szőtt lepedővel letakart szalmazsákon, de a reggeli imánk után kezdődtek a mindennapok az édesapám nélkül.

A gyermeki társaság, játék, felnőtti figyelmesség már-már feledtették édesapám hiányát, de az esték mindig felidézték őt. Egy kis idő múlva, véletlenül hallottam, hogy nagyanyám intő szavakkal beszél az édesanyámhoz, de ez az intés inkább vigasztalás, mint korholás volt. „Örülj Panni, majd a Jóisten megsegít bennünket és meglásd visszahozza nekünk az én drága Pistikámat. Te pedig vigyázz nagyon magadra, hogy épségben tudd világra hozni öled gyümölcsét!” Én akkor még nem tudtam, hogy minek örüljön az édesanyám. Nem is törődtem tovább a hallottakkal, de valahogy megmaradtak bennem továbbra is nagyanyám szavai. Egy kis idő elteltével ismét felfigyeltem arra, hogy kímélik az édesanyámat. Nem emel, többet hagyják pihenni, úgy kínálják az étkezésnél, mint a gyermekeket.... Furcsa volt, nagyon furcsa, de mint minden gyermeknek, nekem is csak pillanatnyi figyelmemet érintette, és játszottunk tovább.

Egyszer, egy nyári vasárnap délután a szokásos vasárnapi játékunk helyére, a mabuszinicai legelőn lévő futballpályára mentünk Grésli Rozikával a barátnőmmel és beszélgettünk. Ő elmondta, hogy várják testvére születését. Mivel közel volt a buzsáki búcsú napja, Nagyboldogasszony napja, amikor is új ruhát kaptak a buzsáki lányok, köztük mi is, és azon kesergett Rozika, ha megszületik a búcsú időpontjáig kistestvére, akkor ő bizony nem kap az új búcsúi szoknyája alá stráfos péntőt, de ha mégis később születik meg testvére, vagy egyáltalán nem születik meg – aminek úgy éreztem, tiszta szívből örülne a péntő miatt – akkor megkapja a szoknyája alá a stráfos péntőt. Én elgondolkodtam ezen és hangosan ki is mondtam az erről alkotott véleményemet: „Tudod Rozika, én szívesen lemondanék a stráfos péntőről, csak testvérem születne!” „Ó te butus – mondta ő – hiszen neked is lesz testvéred nemsokára. Hallottam, amikor otthon beszélték.”

Hát, én először nem akartam hinni a fülemnek, de aztán otthon megkérdeztem nyanyától (nagyanyám), aki elmondta, hogy hamarosan, még Karácsony előtt megérkezik hozzánk a gólya. Nagyon boldog voltam, szikrázó kedvemben futottam egy kört az udvaron. Ettől a naptól kezdve figyeltem édesanyámat. Minden olyan mozdulata, ami nem a megszokott volt, felkeltette az érdeklődésemet (pld. jobb kezével többször támasztotta derekát, mintha fájt volna a háta, dereka, stb.), és elgondolkodtam azon, hogy mit miért tesz úgy, ahogy teszi...

Aztán beköszöntött az ősz. Kezdődtek az őszi munkák a mezőn, édesapám nélkül. Édesanyám nagyon sokat dolgozott, fáradozott. A betakarítások és szüretelések után közeledett a Mindenszentek ünnepe, és nekünk az öreg és az új temetőben is rendbe kellett tenni sírjainkat. Az egyik reggelen, mielőtt iskolába mentem volna, észrevettem, hogy édesanyám arcán fájdalom ül és mozgása is nehézkes, nem olyan fürge, mint más napokon. Amint délután hazaértem az iskolából megtudtam, megkezdődtek édesanyám szülési fájdalmai. Édesanyám nővére Bazár nényém, a szomszédból a kisángyi, a körösztnyanya, Julcsa nénye a cselédünk, a nagyanyám, tetokám, mind azon sopánkodtak csendesen, hogy megkezdődött, megkezdődött... Kérdeztem is, hogy mi, és mi történik körülöttem, mire nagynényém a Bazár, megfogta kezem, és elindultunk a temetőbe, majd útközben elmesélte nekem, hogy édesanyám most szüli meg a testvéremet, aki egy kicsit korán érkezik. No én ezzel nem törődtem, bennem csak annak az öröme hatott, hogy testvérem születik. Mire a temetői munkálatokból hazaértünk, megérkezett a világra kisfiú testvérem, aki nem volt igazán szép, mert ahogy emlékszem inkább zöldes-szürke volt, mint fehér, és nagyon picike. Édesanyám saját kezűleg varrt kelengyéje nagy volt rá. Az én Lidi babám ruhácskáit adták rá. Körösztnyanya azonnal kapta a kisdedet és vitte a templomba az esperes úrhoz, hogy megkeresztelje, félve attól, hogy az újszülött meghalhat. A kistestvérem keresztelő paplanját gyönyörűnek láttam, de az alatta fekvő testvéremet nagyon féltettem, hogy a paplan alatt nem kap levegőt és megfullad. Most tudom csak , hogy ez a nagy-nagy féltés a mérhetetlen szeretetem volt testvérem iránt, ami azóta sem veszített erejéből. A paplan felirata a következő volt: „Téged látni régi vágyunk, Te vagy a mi boldogságunk”. (Sajnos édesapám ezt nem láthatta)

Itt be is fejezem, mert gyermekkorom legszebb élményét írtam le, amely számomra testvérem születése volt. Ettől szebbet, értékesebbet szülő nem adhat gyermekének, mint egy másik gyermeket, egy örökös testvért!

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Köszönet az évtizedes önzetlen munkáért.

„Szövetségben a Szépkorúakért”

2011 évi díjazottjai.

Szövetségünk 2011 évben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. E két évtized alatt a 18 alapító tagszervezetet még nagyon sokan követték. Az évforduló évében 178 tagszervezetet tömörítünk, fogunk szövetségbe. Számos egyesületünk, klubunk egyidős, némelyik idősebb Szövetségünknél. Ezek vezetői, vagy nem rég visszavonult elnökei 15, vagy még ennél is hosszabb ideig dolgoztat önzetlenül szépkorú társaikért településükért, Szövetségünkért. Elnökségünk a jubileum kapcsán elérkezettnek látta az időt arra, hogy díjat alapítson, mellyel elismeri ezeknek a vezetőknek a munkáját.

Elnökségünk 2010. november 09-i ülésén alapította meg a „Szövetségben a Szépkorúakért” díjat, melyet a létesítő okiratnak megfelelően első alkalommal 2011-ben adtunk át a Szépkorúak Hónapja alkalmából október 09-én Lengyeltótiban megrendezett Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláján négy kiváló szervezeti vezetőnk részére. Az ötödik díjazott a Gála „második felvonásán” Kadarkúton vette át a díjat.

Szövetségünk elnökségéhez 18 javaslat érkezett. Szeptember 13. Fonyódligeten kihelyezett elnökségi ülésünkön döntöttünk a díjazottak személyéről. A testület egyöntetű szavazással az alábbi aktív és volt vezetőink munkáját ismerte el első alkalommal a „Szövetségben a Szépkorúakért” díjjal.

Beke Pálné a Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub vezetője.

Beke Pálné Ida néni az 1987-ben megalakult jogelőd klub alapító tagja. Kezdetektől fogva aktívan részt vállalt a klub munkájában. Elsősorban kulturális téren végez kiemelkedő munkát. Színjátszó kört és országosan egyedülálló nyugdíjas bábjátszó kört vezet. 2000 óta vezetője a klubnak. Szakszerű kitartó munkájának köszönhetően nagyon eredményes a klubélet. Kiváló szervezőképességével, figyelmes vezetéssel, mindig jó irányt ad az „ŐSZI Napfény erős sugárzásához”

Fülöp Tiborné a Szóládi Kék Ibolya Nyugdíjas Klub elnökhelyettese.

A Nyugdíjasok Kelet-Balatoni Kistérségi Társulásának egyik legidősebb, egyben legrégebbi vezetője. Korához képest aktív részese minden megmozdulásunknak, egy összetartó személyiség. Példamutatóan végzi munkáját, irigylésre méltó dokumentummal rendelkezik a Megyei Szövetség megalakulásának pillanatától napjainkig. A klub alapító tagja, és megalakulásától 1996-tól 14 évig vezetője volt. Az elmúlt esztendőben adta át a stafétabotot. Helyettesként azonban továbbra is aktívan részt vállal a munkában.

Péter Lajosné a Somogyaszalói Nyugdíjas Klub volt elnöke.

Ő alapította meg 1990-ben Somogyaszalóban  a nyugdíjas klubot.  Húsz évig volt a szervezet vezetője. Ez idő alatt a klub megerősödött.  Nagyon sok programot szervezett. Többször volt házigazdája a kistérségi gáláknak. A település megbecsült embere. Az elsők között volt, aki felismerte, hogy meg kell alakítani a nyugdíjas kistérségeket.

Simon Ferencné a Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület alapítója és volt elnöke.

A Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület alapító tagja és az 1999-ben történt  megalakulástól 2010-ig töltötte be az egyesület elnöki posztját.  Megalakította a hagyományőrző énekkart, mellyel nagyon sok sikert értek el. Egészségi állapotának megromlásáig a település rendezvényeinek egyik legaktívabb szervezője és részvevője volt. Nagyon sokat tett a faluért, az itt élő nyugdíjasokért.

Szabó Tiborné a Hetesi Nyugdíjas Klub és a Kaposvár Környéki Nyugdíjas Kistérség elnöke, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségi tagja.

1996 óta vezeti a Hetesi nyugdíjas klubot. Két évvel később lett a Szövetség elnökségének tagja. Kistérségi vezető. Munkáját mindhárom szinten nagy odaadással, szorgalmasan, lelkiismeretesen és precízen végzi. Kistérségi vezetőként jól biztosítja az információ áramlást a Szövetség és a klubok között. A szövetségben végzett munkáját tisztelet övezi. Megalapozott javaslataival hatékonyan segíti a kitűzött célok megvalósítását. Mind a klubjában, mind a kistérségében elismerik tevékenységét és azt nagyra becsülik. Hetes település elismert és megbecsült lakosa.

A Szövetség elnöksége megköszöni a díjazottak önzetlen és színvonalas munkáját. jó egészséget, családja és a szépkorú társai  körében sok boldogságot kívánunk.

A díjátadásról és a díjazottakról készült fotók a honlap GALÉRIÁJÁBAN láthatók.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége

8/2010. (11. 09.) Eü.számú határozata

SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT

díj

létrehozásáról és adományozásáról

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége 2011. január 01.-i hatállyal

„SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT”

díjat alapít.

Az adományozás rendjére vonatkozó szabályok:

  1. Átadás időpontja: minden évben a „Szépkorúak Hónapja” ünnepélyes megnyitóján.
  2. Az egy esztendőben kiadható plakettek száma maximum: 5 darab, mely megosztottként és posztumuszként nem adható.
  3. A díjat kaphatják:

-          a szövetséghez tartozó egyesületi és klubvezetők,

-          a szövetséghez tartozó egyesületi és klubtagok,

-          a szövetség elnökségi tagjai,

-          az egyesületeket, klubokat támogató polgármestereka szövetséget, egyesületeket, klubokat támogató magánszemélyek, vállalkozásokakik hosszú időn keresztül:

-          kiemelkedő munkát végeztek a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségéhez tartozó szervezetek vezetésében, tevékenységük programjaik megvalósításában,

-          aktív tevékenységet folytatnak a szervezetük életében,

-          erkölcsileg anyagilag támogatják a szövetséget, vagy valamely tagszervezetét,

4. A díj adományozására történő javaslat tétel rendje:

A plakett odaítélésére javaslatot tehetnek:

-   a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségéhez tartozó egyesületi és klubvezetők,

-  egyesületi és klubtagok,

-  a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségének tagjai.

A javaslatok felterjesztésének határideje: minden év június 01, melyet a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségének a kiadott formanyomtatványon kell írásban eljuttatni.

5. A díj odaítélésének elbírálási rendje:

A beérkezett javaslatokat Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége  megtárgyalja és dönt a díj odaítéléséről.

A díj odaítéléséhez az elnökség 2/3-nak igen szavazata szükséges.

6. A díj leírása: szobor, ( plakett ), amely formájában kifejezi a díj gondolatiságát. A díjhoz adományozó oklevél jár.

Az elnökség felkéri a szövetség elnökét és ügyvezető elnökét, hogy a díj formájára 2011 áprilisáig tegyen javaslatot.

 

Kaposvár, 2010. november 09.

Elnökség

 

Letölthető anyagok
1% felajánlása
AKTUALITÁSOK
KORONAVÍRUS 2020    
Általános | 2020.03.30.
A veszélyhelyzet és az ebből fakadó korlátozások és egészségügyi ajánlások felülírnak Szövetségünk által tervezett minden programot. Az alábbi döntést nem csak a meghozott kormányzati intézkedések kötelező érvénye miatt, hanem a nyugdíjas társaink iránt érzett felelősségünk és aggódásunkból fakadóan is hoztuk meg.
A pihenésben elfáradtak a Tábor lakók    
Általános | 2019.10.27.
36. alkalommal nyitotta meg kapuit a somogyi szépkorúak előtt az „Ezüst Nyár” Tábor szeptember elején Balatonszemesen. Az idén is teltházas tábor gazdag programmal várta a több mint 130 „pihenni vágyó” nyugdíjast.
Kikúrálták reumájukat a résztvevők a kaposmérői sportnapunkon    
Általános | 2019.09.08.
Hagyományosan a sportnapunkkal indult a második félév rendezvény folyama
A fehér gyászruhától a fekete menyasszonyi ruháig    
Általános | 2019.07.22.
A fehér gyászruhától a fekete menyasszonyi ruháigNépviseleti bemutató Zselickisfaludon. Negyedik alkalommal rendezte meg Szövetségünk a Somogy megyei Népviseleti Bemutatót, melynek másodízben adott otthont a zselici település.
Ülésezett a III. Országos Nyugdíjas Parlament    
Általános | 2019.02.22.
2019. február 08.-án ülésezett III. Országos Nyugdíjas Parlament. Az ONyP-ben a megyék küldöttei, az idősek országos hatókörű szervezeteinek képviselői, a meghívott szakértők és vendégek vettek részt. A III. parlamenten az ország minden megyéjéből és Budapestről több mint négyszáz küldött volt jelen, akik „lefedték” az egész országot.
LEGÚJABB KÉPEK
Hol is vannak a többiek? 
 
Beállítás felvételhez 
 
Az elnök és az alelnök köszöntik egymást 
 
Rázsits Veronika a rendezvény moderátora 
 
Iharosberényi Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület Énekkara  
 
Magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub Férfikar: Örökzöld dallamok 
 
Magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub Vegyeskórus 
 
Szatmári népdalok 
 
Szentgáloskéri Citerás és Hagyományőrző Egyesület 
 
Török Ferencné Balatonfenyvesi Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület 
 
Berzencei Borostyán Nyugdíjas Klub: Népdalcsokor 
 
Tüskevári Nyugdíjas Klub Dalkör: Népdalcsokor 
 
Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület: Somogyi népdalok 
 
Csurgói Őszirózsa Nyugdíjas Klub: Népdalcsokor 
 
Andocsi Nyugdíjas Klub: Andocsi népdalok 
 
Kocsonya Imréné Kőröshegyi Nyugdíjas Klub: Magyarnóták 
 
Magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub Férfikar 
 
Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja: Katonanóták 
 
Mezőcsokonyai Nefelejcs Nyugdíjas Klub: Tési dalok 
 
Ottó Erzsébet Lakosa Erika Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete