Hírlevél
BEMUTATKOZÁS SZERVEZETEINK AKTUALITÁSOK ESEMÉNYEK TAGSZERVEZETEINKTŐL GALÉRIA LINKEK ELÉRHETŐSÉG DÍJAZOTTAK GÁLÁK
DÍJAZOTTAK

SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díj

2023.

Fischli Jánosné a Somogysárdi „Ezüstfenyő” Nyugdíjas Klub tagja.

A Klub megalakulását követően férjével együtt rövid időn belül a klub tagjai lettek. 25 évet meghaladó tagsága nagyon tartalmasan telt. Gyönyörű énekhangjával állandó résztvevője volta különböző kulturális rendezvényeknek, ahol szép sikereket ért el. Megszámlálhatatlan azon kulturális és egyéb rendezvények száma, melyen a több mint két évtized során részt vett és aktív sikeres szerepléseivel öregbítette települése és klubja jó hírnevét.  Idős kora ellenére jelenleg is tagja a klub kórusának.Főző tudományát is rendszeresen kamatoztatta a különböző események alkalmával. A klubja, nyugdíjas társai érdekében hosszú időn keresztül végzett munkája példaértékű!

Horváth Sándorné a  Nagyatádi Cérnagyári  Nyugdíjasok Klubja elnökének.

2007 novemberében lépett be a klubba. A cérnagyár dolgozójaként aktívan részt vett az üzem életében, mely aktív közösségi munkáját a klubba történ belépését követően is folytatta. Talpraesettsége, szervező képessége miatt az akkori klubvezető halálozását követően 2011.-ben a klub elnőkévé választották. Az elmúlt 12. évben sem csökkent az a lendület, ami mindig is jellemezte. Nagy aktivitással és odaadással végzi munkáját. Nagyatád város idősügyi fórumának egyik meghatározó tagja. Határozottan képviseli nyugdíjas társai érdekeit. Kiváló szervező munkájának köszönhetően város egyik kiemelkedően működő nyugdíjas szervezetének vezetője.Aktívan részt vesz Nagyatád rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában. Emberi tisztessége, önkéntes, önzetlen munkája példaértékű. A Szövetség munkájának egyik megbízható és kiemelkedő segítője.

László Istvánné a Balatonszentgyörgyi „Margaréta” Nyugdíjas Egyesület alapító tagja.

15 évig elnökhelyettesként dolgozott az egyesületben, ahol elsősorban a szervezet pénzügyi dolgaival foglalkozott. Nagy tapasztalatával, széleskörű tudásával egyik fontos szereplője volt az egyesület rendezvényeinek, kirándulásainak, egyéb eseményeinek a megszervezésében és lebonyolításában. 89 éves kora ellenére még mindig számíthatnak munkájára, segítségére. Még most is aktív tagja az egyesület énekkarának. Az egyesületben végzett több évtizedes munkája elismerést parancsoló és példa értékű.

Tóth Lajosné a Nágocsi Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub vezetője; a Koppány- völgye Nyugdíjas Kistérség vezetője; a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy megyei Szövetsége elnökségi tagja

17 év óta tagja a Nágocsi nyugdíjas klubnak, melynek tíz év óta vezetője. Öt éve a Koppány-völgye Nyugdíjas Kistérség vezetőjének választották és ezzel autómatikusan a Szövetség elnökségi tagjává is vált. Mindhárom feladat körében nagy felelősségtudattal és szorgalommal végzi munkáját, melyre a pontosság és precizitás a jellemző. Őszinte, véleményeivel, javaslataival sokat segít a Szövetség céljainak megfogalmazásában és megvalósításában. Klubjában nagy erőfeszítéseket tesz az addig létrehozott értékek megőrzéséért a klub jövőjéért. Mindhárom funkciójában tiszteletnek és megbecsülésnek örvend. Szorgalma, lelkes önkéntes munkája nagy értéke a Szövetségnek, mely példaértékű.

Verb Józsefné a Zselickislaki Nyugdíjas Egyesület vezetője.

Marika 17 éve vezeti a Zselickislaki Nyugdíjas Egyesületet. Talpraesettségével és odaadásával példamutató vezető. Személye nagymértékben befolyásolja, hogy a településen működik nyugdíjas szervezet. Sok munkája fekszik a falu kulturális életének folyamatában. Nyugdíjas munkájának megbecsülése, hogy Zselickislak alpolgármestere. Nagy munkabírása, kompromisszum készége az egyik sikere annak, hogy mindkét funkciójában eredményesen tud dolgozni. Tevékenysége példamutató.

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA”

2023

Huszti Gábor Somogy Vármegye Közgyűlésének alelnöke

Huszti Gábor alelnök kapcsolata a nyugdíjas Szövetséggel a megyei közgyűlés alelnökké történő megválasztásával egyidős. Eleget téve a különböző meghívásoknak, kerül szorosabb kapcsolatba a nyugdíjasokkal, az őket tömörítő Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségével. A Szövetségben folyó munka alaposabb megismerését követően, felismerve a szervezet értékteremtő, értékmegőrző szerepét és a nyugdíjas szervezetek fontosságát az évek során olyan kapcsolat alakult ki a Szövetséggel, amely jelentős anyagi és erkölcsi támaszt nyújt az idősüggyel kapcsolatos munka különböző területein. Nagy szerepe van abban, hogy Somogy Vármegye vezetése elismeri értékeli és támogatja azt a munkát, melyet a Szövetség végez a szépkorú társaik érdekében. A szövetség sok erőt merít az  idősek iránti tiszteletéből, elkötelezettségéből, és megbecsüléséből, amely példa értékű.

A „ Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége Díszoklevelét” vehette át

2023

Brudics József és Brudics Józsfné a Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub tagjai

Dékány Lászlóné a Csombárdi Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület tagja

Éder Erzsébet a Hörbsrosen Chor ( Őszirózsa )  Német nemzetiségű csoport vezetője

Gál Istvánné a Mezőcsokonyai Nefelejcs Nyugdíjas Klub alapító tagja

Fülöp Magdolna a Csombárdi Önkormányzat dolgozója

Horváth Győző Iharos község polgármestere

Joós Ferencné a Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klub csoport vezetője

Keceli Jánosné a Hetesi nyugdíjas klub vezetője

Kovács Ferenc a Szentgáloskéri Citerás és Hagyományőrző Egyesület elnöke

László Vilmosné a Várdai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub alapító tagja

Majzik Gyuláné a Mezőcsokonyai Nefelejcs Nyugdíjas Klub alapító tagja

Márkus Ferencné a Várdai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub alapító tagja

Ottó Erzsébet a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesületének tagja

Pápa Erzsébet a Csurgói Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezető helyettese

Szabó Éva a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesületének tagja

Székely Lászlóné a Somogysárdi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub tagja

Ulrich Róbert a csurgói Viktor Kft. igazgatója

Tóth Gergely CE Plaza Hotel tulajdonosa

Gyurik Attila Fiad község polgármestere

Elismerések 2023

Az elnökség „KOVÁCS LAJOS” EMLÉK PLAKETTET adományoz a

2023. május 17.- i  Beszámoló Küldöttgyűlés alkalmából az alábbi tagszervezeti vezetőknek:

15 éves vezetői munkájáért:

Széles Zoltánnénak a Kisgyaláni Nőegylet vezetőjének

Csicskó Józsefnének a Nagyatádi Nyugdíjas Klub vezetőjének

20 éves vezetői munkájáért:

Horváthné Szanyi Évának az Iharosberényi Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület elnökének

Bogdán Jenőnének a Somogyszentpáli Hagyományőrző Nyugdíjas Klub vezetőjének

25 éves vezetői munkájáért:

Fülep Istvánnak a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége Déli-régió alelnökének, a Szövetség elnökségi tagjának

Nagy Istvánnénak a Magyaregresi „Együtt – Egymásért” Nyugdíjas Klub elnökének

Berkesné Hegedűs Mártának a Balatonföldvári Szépkorúak Klubja vezetőjének

Emléklapot adományoz

10  éves vezetői munkájáért:

Táskai Jánosnénak a Bodrogi „Szivárvány” Nyugdíjas  Klub vezetőjének  

Bartos Lászlónénak a Kőröshegyi Nyugdíjas Klub vezetőjének 

Kovács Ferencnek a Szentgáloskéri Citerás és Hagyományőrző Egyesület vezetőjének

 

Az elnökség az alábbi tagszervezetek részére adományoz „Kovács Lajos” Emlékplakett:

Megalakulása 40. évfordulója alkalmából:

Balatonföldvári Szépkorúak Klubja részére

Megalakulása 30. évfordulója alkalmából:

Kőröshegyi Nyugdíjas Klub részére

Somogy Megyei Vasas Nyugdíjasok Alapszervezete részére

Megalakulása 25. évfordulója alkalmából:

„Darány”  Nyugdíjas Egyesület részére

Magyaregresi Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub részére

Nagyatádi  " Aranykör Nyugdíjas Klub részére

Az elnökség Emléklapot adományoz:

Megalakulása 10. évfordulója alkalmából:

Szentgáloskéri Citerás és Hagyományőrző Egyesület részére

Pogányszentpéteri Ciklámen Nyugdíjas Klub részére

Megalakulása 20. évfordulója alkalmából:

Somogyszentpáli Hagyományőrző Nyugdíjas Klub részére

Megalakulása 30. évfordulója alkalmából:

Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület részére

Megalakulása 50. évfordulója alkalmából:

Tabi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub részére

Emlékplakettet adományoz:

Polotár Jánosné a megszűnt Kaposfői Nyugdíjas Klub volt vezetője részére.

Az elnökség megköszöni a kaposfői nyugdíjasokért és a Szövetségért végzett több évtizedesönzetlen, színvonalas munkáját. Sajnáljuk, hogy a település vezetője nem tartotta fontosnak a klub fennmaradását és egy olyan megoldás elé állította a tagságot, amely a klub vezető tiltakozása és akarat ellenére a klub megszűnéséhez vezetett.

Boldog, tartalmas életet kívánunk családja körében, mely a lehető legjobb egészségben teljen az emberi kor legvégső határáig.

ELISMERÉSBEN RÉSESZÜLTEK

az Ezüst Nyár Somogyi Szépkorúak Tábora

jogelődjének az Őszi Napfény Nyugdíjasok Tábora

megalapításának

40.

évfordulója

alkalmából.

1. Szövetségben a Szépkorúakért díj:

-   Dr. Gyenesei István

Miniszter, SOMOGYÉRT Egyesület elnöke, Szövetség Dísz tagja, korábbi Somogy Megyei Tanácselnöke és a közgyűlés elnöke  alapító   ( Somogy megyei Tanács )

A Tábor megalapításában és negyven éves működtetésében végzett elévülhetetlen         és kiemelkedő munkájáért.

-   Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete

mint tábor alapító

-   Kovács Margit

25 év óta végzett kiváló, önzetlen és önkéntes táborvezető munkájáért

2. Emlékplakett. ( Szövetség logoja )

- Bíró Norbert Somogy Vármegye Közgyűlésének elnöke Erkölcsi és anyagi                                           támogatásáért

-    Csapó Tamásné

a kezdetektől a Tábor kulturális munkájáért

-    Horváthné Pintér Piroska

a Tábor alapításában tevékenyen részvételéért és azt követően másfél                              évtizedes a tábor vezetői munkájáért

-    Kálmán László

közel másfél évtizedes tábor zenészi önkéntes, önzetlen munkájáért

-   Takács István

Esély Budapest alapítvány Üdviteli titkára az üdülő vezetőjként

a Táborért végzett lelkiismeretes színvonalas munkájáért  ( 10 éve )

-   Berzencei Színjátszó Kör

a tábor 15 éve végzett  önkéntes önzetlen megnyitó progranjait                                         megköszönve

  1. Szövetség DÍSZOKLEVELÉT kapták:

-          Boór Miklósné Balatonszemesi Derűs Ősz Nyugdíjas Klub korábbi vezetője

-          Dergez Ferencné közel másfél évtizedig a táborvezető segítőjeként dolgozott

-          Szollár Istvánné közel másfél évtizedig a táborvezető segítőjeként dolgozott

-          Szabó Tiborné a táborvezetőt hosszú ideig segítő munkájáért

-          Trunkó Ferenc borász két évtizede kiváló borával járul hozzá a jó hangulathoz

-          Háromfai Dalnokok az utóbbi évek rendszeres fellépői a búcsúestnek


Elismerések átadása 2022

Díjazottak

Taszáron került sor a kitüntetések átadására, amelynek során első alkalommal jutalmazta a Szövetség ilyen módon a kiemelkedő tevékenységet végző közösségeket is.

38 tagunk és tagszervezetünk vehetett át különböző szintű elismerést. 17 díjat és különdíjat osztottunk ki az év közben meghirdetett három verseny helyezettjeinek.

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége a legmagasabb elismerését a „Szövetségben a Szépkorúakért” Díjat adományozta

BARANYAI  LAJOSNÉ a Segesdi „Derűs Ősz” Nyugdíjas Egyesület elnök részére.

Egész életében az egészségügyben dolgozott és dolgozik ma is. Ahogy ő fogalmazott ennyi idő alatt volt ideje megismerni Segesd minden lakójának ügyes bajos dolgait. Közel került az emberekhez és természetessé vált számára a velük való törődés a segítség nyújtás. Misem volt természetesebb, hogy eljött annak az ideje és igénye is, hogy településén 25 évvel ezelőtt nyugdíjas szervezett alapítson, melynek azóta is vezetője. A két és fél évtized alatt a Szövetség érdekében is önzetlenül, szívesen dolgozott. Egyesületének erős oldala a kulturális munka. Számos emlékezetes produkció bizonyítéka ennek. Seged községért, a szépkorúakért végzett kiemelkedő munkáját több elismerés is fémjelzi, köztük „Segesd községért” kitüntetés.

Önzetlen, önkéntes színvonalas segítő, szervezői munkája példa értékű.

IHAROSBERÉNYI NOSZTALGIA HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET részére.

Az Egyesület idén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. E negyed szádos kiemelkedő kulturális munka mára kikövetelte magának, hogy a Szövetség tagjaként elsőként kapják meg ezt a díjat. Az évek során az egyesület hagyományőrző tánckara és sokoldalú énekkara olyan színvonalat ért el, amely nem csak az országban, de a határon túl is elismertté tette munkájukat. A Szövetség  rendezvényein, kulturális gálákon minden alkalommal nagy sikerrel szerepeltek.

Országos kulturális rendezvényeken rövid időn belül ismerté és népszerűvé vált az tánccsoportjuk, melyet több első hely és helyesés fémjelez. Az egyesült vezetője Horváthné Szanyi Éva, valamint a tánccsoport és az énekkar vezetője munkájuk elismeréseként Iharosberény Díszpolgára címmel büszkélkedhetnek.

Az egyesület munkája eredményei tiszteletet és elismerést parancsolóak.

MÁJ PÉTER a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége általános alelnöke részére.

Közel tíz évvel ezelőtt egy rendezvényen beszélgetett Stikel János elnökkel, ahol többek között szóba került, hogy a sok feladat miatt a Szövetségnek nagy szüksége lenne egy ismert szorgalmas elnök helyettesre. Péter az ő szóhasználatával élve elmondta, hogy számos társadalmi funkciója mellett még „vannak szabad gyökei” s ha a szövetség megtiszteli őt akkor ezeket a gyököket szívesen leköti a nyugdíjasok érdekében végzendő munkával. Az elnök ismerve Máj Péter addigi közéleti munkásságát örömmel javasolta a Szövetség küldöttei felé általános alelnökké történő megválasztását. Ez a hiteles története a szervezetünkhöz történő csatlakozásának. Azóta nagy szorgalommal, alapossággal, lelkesedéssel és kellő szerénységgel végzi alelnöki munkáját. Tevékenysége tartalmassá, ötletgazdagabbá és hatékonyabbá tette az elnökség és a Szövetség munkáját.

Eddigi munkája példaértékű és elismerésre méltó.

MAGYAREGRESI „EGYÜTT – EGYMÁSÉRT” NYUGDÍJAS KLUB részére.

A Magyaregresi „Együtt – Egymásért” Nyugdíjas Klub a Szövetség egyik legaktívabb legmozgalmasabb szervezete. A Klubban folyó kulturális munka magas színvonalú. Műsoraikkal évről évre megújulnak, melyek nagyon látványosak és szórakoztatóak. Külön színfolt a Szövetség egészét illetően is a klubon belül működő férfikar, amely  állandó résztvevője a rendezvényeknek.

A klub egész estét betöltő szórakoztató repertoárral rendelkezik, melyet már több alkalommal is részben, vagy egészében bemutattak a Szövetség különböző rendezvényein. A klub számos tagja szívesen vesz részt verses rendezvényeken. Szervezettségük, összetartásuk közösségi munkájuk példa értékű. Tagépítő munkájuk átlagon felüli.

Településük érdekében végzett munkájukat az önkormányzat „Magyaregresért” oklevél adományozásával ismerte el.

Tevékenységük a szövetségen belül példaértékű és követésre méltó!

SALAMON JÓZSEFNÉ a Szóládi Kék ibolya” Nyugdíjas klub vezetője, a Kelet-Balatoni Nyugdíjas Kistérség vezetője és a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségi tagja részére.

Közel egy évtizede vezetője klubjának. Öt éve fogja össze, koordinálja a Kelet-Balatoni Nyugdíjas Kistérség tevékenységét. Vezetése alatt a kistérség működése stabilizálódott és erősödött. Aktív tagja a Szövetség elnökségének. Megfontolt, praktikus javaslataival eredményesen segíti a testület munkáját. Vezetői munkája színvonalas és tartalmas. Szorgalmas tevékenysége nagy értéke a Szövetségünknek. Szólád község egyik meghatározó személyisége. Önkéntes közösségi munkáját az önkormányzat Oklevélben köszönte meg.

Munkája szorgalma, aktivitása példa értékű!

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2022 évben

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA” címet adományoz

MÁNYOKI LÁSZLÓ Informatikai mérnöknek a Freemax Kft. ügyvezetője részére.

Több mint egy évtizede segítője, szakmai tudásával támogatója a Szövetség informatikai eszközök üzemeltetése, javítása és karbantartása területén. Segítségére mindig számíthat az elnök. Sürgős üzemzavar esetében is a legrövidebb időn belül az iroda segítségére van. Önzetlen, színvonalas munkája eredményeként folyamatosan biztosított az informatikai eszközök működése. Térítésmentes munkájával jelentős anyagi megtakarítással járul hozzá a Szövetség működési költségeinek csökkentéséhez.

Eddigi munkáját köszönjük, melyre a jövőben is számíthatunk.

A településén működő nyugdíjas szervezet a Szövetség támogatásában, programjai segítésében, abban való aktív részvételében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként azt megköszönve a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségea „ Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége Díszoklevelét” adományozta:

Bódis Sándor Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klub tagja részére

Cseh Istvánné Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub tagja részére

Harmónia Énekegyüttes részére

Horváth Sándorné Nagyatádi Cérnagyári Nyugdíjas Klub elnöke részére

Kocsonya Imréné Kőröshegyi Nyugdíjas Klub tagja részére

Kovács Józsefné Kaposfői Nyugdíjas Klub tagja részére

Kulcsár István ügyvezető igazgató részére

Nagy Gyuláné Csombárdi Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagja részére

Nagyberki Nyugdíjas Klub részére

Patak Józsefné Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete tagja részére

Pfaffné Barna Renáta a Kaposmérői Alapszolgáltató Központ intézményvezetője részére

Rácz Ferencné Nagyatádi Cérnagyári Nyugdíjas Klub tagja részére

Springman Jánosné Kaposfői Nyugdíjas Klub tagja részére

Az elnökség „KOVÁCS LAJOS” EMLÉK PLAKETTET adományozott a

2022. október 01.- i  Idősek Világnapja és a Szépkorúak Hónapja alkalmából az alábbi tagszervezeti vezetőknek:

12 éves vezetői munkájáért :

Stikel Jánosnak a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökének 

15 éves vezetői munkájáért:

Györke Józsefnek a Háromfai „Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub vezetőjének

Vinter Józsefnek a Mikei Nyugdíjas Klub vezetőjének

20 éves vezetői munkájáért:

Rónai Csabánénak a Várdai „Gyöngyvirág” Nyugdíjas Klub elnökének

Grofsics Jánosnénak az Ötvöskónyi Ezüsthárs Nyugdíjas Egyesület elnökének

Emléklapot adományoz

10  éves vezetői munkájáért:

Maczék Tibornénak a Látrányért Kultur Klub vezetőjének  

Kaponyás Anitának a Kazsoki „Margaréta” Egyesület elnökének


Az elnökség az alábbi tagszervezetek részére adományozott „Kovács Lajos” Emlékplakettet:

Megalakulása 35. évfordulója alkalmából:

Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub részére

Megalakulása 30. évfordulója alkalmából:

Nagyatádi Cérnagyári Nyugdíjasok Klubja részére

Megalakulása 25. évfordulója alkalmából:

Várdai „ Gyöngyvirág”  Nyugdíjas Klub részére

Az elnökség Emléklapot adományozott:

Megalakulása 10. évfordulója alkalmából:

Látrányi Kultur Klub részére;

Kazsoki „Margaréta „ Egyesület részére

Megalakulása 15. évfordulója alkalmából:

Háromfai „Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub részére

Mikei Nyugdíjas Klub részére

Mezőcsokonyai Nefelejcs Nyugdíjas Klub részére

Megalakulása 20. évfordulója alkalmából:

Szentgáloskéri „Napsugár” Egyesület részére

Jákói „Búzavirág” Nyugdíjas Klub részére

Mikei Nyugdíjas Klub részére

Ötvöskónyi „Ezüsthárs” Szépkorúak Egyesülete részére

 

Az elnökség a tavasz folyamán három versenyt hirdetett meg a tagszervezetek részére, melyet külső személyek és szervezetek részére nyíltá tett.

Az alábbi versenyeken lehetett részt venni:

Húsvéti tojás pingálás ( egyéni );

Tegyük meg a maratoni távot ( csoportos )

Bokrétát kötöttem tavaszi virágból ( egyéni és csoportos de együttes értékeléssel )

A versenyek értékelésére,  a díjak és az ajándékok átadására Somogyi Szépkorúak VIII. Katonadalos Találkozón Taszáron került sor. Az értékelés során a Szövetség elnöke kiemelte, hogy mindhárom verseny első alkalommal került megrendezésre. A versenyeken való részvétel megfelelt a várakozásoknak és biztató a jövőre nézve. A legnagyobb létszámban - több mint 160 fő – a „Tegyük meg a maratoni távot” versenyben vettek részt. Az díjazással kapcsolatosan elhangzott, hogy az legfontosabb értékelési szempont a verseny kiírás szerinti végrehajtás volt. Az elnökség figyelemmel a részvételre és az érdeklődésre úgy döntött, hogy 2023. évben is meghirdeti mindhárom versenyt.

A versenyek győztesei, helyezettjei és külön díjasai az alábbiak voltak:

A  Húsvéti tojás pingáló verseny győztesi és helyezettjei:

I. helyezett: Nagy Ida ( Kisgyaláni Nőegylet tagja )

II.  helyezettBelányi Gyuláné ( Kazsoki Margaréta Egyesület tagja )

III. helyezett: Pataki Gyuláné ( Magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub tagja )

Külön díjban részesültek:

Horváthné Szanyi Éva

az Iharosberényi Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület elnöke

Sipos Irén

a Kaposfői Nyugdíjas Klub tagja

A „Tegyük meg a maratoni távot” verseny győztese és helyezettjei:

I. helyezett: Iharosberényi Nosztalgia hagyományőrző Egyesület

II. helyezett: Nagyatádi Cérnagyár nyugdíjas Klubja

III. helyezett megosztva: Hetesi Nyugdíjas Klub

Zákányfalui Együtt-Egymásért Hagyományőrző és Nyugdíjas

Egyesület

Különdíjban részesültek:

a legtöbb résztvevő: Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete

a verseny precíz dokumentálásáért: Somogyaszalói Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub

A  „Bokrétát kötöttem tavaszi virágból” című verseny győztese és helyezettjei.

I. helyezett:

Jakab Antalné

Iharosberényi Nosztalgia hagyományőrző Egyesület

II. helyezett:

Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete

III. helyezett:

Somogyaszalói Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub

Különdíjban részesültek:

Iharosi Hagyományőrző Hangulat Nyugdíjas Klub ( sokrétű gyűjtő

munkáért)

Somogysárdi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub (a legszebb csokrok  készítőinek)

Zákányfalui Együtt-Egymásért Hagyományőrző és Nyugdíjas Egyesület ( a legjobb csapatmunkáért )

A versenyekről és a díjátadásról készült fotók

a honlap GALÉRIA könvtárában láthatók

elnökség

Díjazottak 2021

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége a legmagasabb elismerését a „Szövetségben a Szépkorúakért” Díjat adományozta

BARANYAI ÉVA

a Balatonfenyvesi „Ezüstfenyő” Nyugdíjas Egyesület tagja, volt elnöke részére

Baranyai Éva 2013-tól tagja a Balatonfenyvesi Ezüstfenyő Egyesület, melynek két évig elnöke is volt.

Ahogy Ő mondja magáról MEZEI NÉPMŰVELŐ. 1972-ben került Buzsákra mint óvónő, ahol első pillanatban megfogta lelkét az élő népművészet az ének, tánc, népszokások. Ettől a pillanattól kezdve

élete elválaszthatatlan részévé vált az élő népművészet a hagyományok gyűjtése, feldolgozása, melyet számos elismerés fémjelez. Köztük „Nívódíj” „Jákó Vera Díj”a művészeti csoportjai aranyminősítése.

1998-ban megjelent könyve „500 év öröksége” címmel  Buzsák történetét dolgozza fel.

2013-ban felkérték a Balatonfenyvesi Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület művészeti vezetőjének, melyet a tőle megszokott hatalmas lelkesedéssel és szakmai tudással végzett. Az általa vezetett tánccsoport, a megalakított hagyományőrző csoport és az énekkar megszámlálhatatlan sikert ért el az élő és felkutatott, majd színpadra állított néphagyományok bemutatásával. A Szövetség által életre hívott népviseleti bemutató lelkes támogatója és aktív résztvevője volt. 2014-ben „BUZSÁK KÖZSÉGÉRT” kitüntető címet adományozták részére. A szó legnemesebb értelmében a népművészet, a hagyomány a népi kultúra szolgálatának „IGAZI NAPSZÁMOSA”.

Életútja, munkássága mindnyájunk számára példaértékű.

GYÖRKE JÓZSEF

a  Háromfai „Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub elnöke részére

Györke József alapító tagja a 14 éve megalakult Háromfai Ezüst Évek Nyugdíjas klubnak, melynek a megalakulás óta az elnöke. Háromfán tiszteletnek örvendő személy. Több cikluson keresztül alpolgármesterként dolgozott a településéért és az ott élő nyugdíjasokért.  Hobbyja a fotózás, melyet nem csak saját örömére, hanem a köz szolgálatában is végzi. Ezzel összefüggésben újságíróként hosszú évek óta krónikása a Szövetségben folyó munkának és elsősorban a nagyatádi térségben folyó klubéletnek. Irásai, fotói eredményeként a Somogyi Hírlapban megjelenő írásai eredményeként megyénkben sokan kapnak tájékoztatást a szövetségünkről. A GENERÁCIÓNK országos nyugdíjas folyóirat rendszeres tudósítója, így a Szövetség és tagszervezeteink életét országosan is jól ismerik.

Ez irányú munkájával nagy szolgálatot tett és tesz a Szövetségünk munkájának bemutatásáért.

Több évtizedes - közte másfél évtizedes - közösségi munkája tiszteletre méltó és példaértékű.

KOSZPEKNÉ KISS ARANKA

a Hetesi Nyugdíjas Klub  alelnöke részére

Koszpekné Kiss Aranka 22 éve a Hetesi Nyugdíjas Klub meghatározó személyisége. A klub népdalkörének alapító tagja. Nagy szorgalommal és aktivitással vesz részt a klub életében. A települési és klubélet minden területén lehet számítani önzetlen lelkes munkájára. A Hetesen korábban megtartott

„Reuma kúra” sportnapok szervezésében kiemelkedő munkát végzett. A Szövetség elnöksége mindig számíthatott a kulturális rendezvények megszervezése és lebonyolítása területén. A feladatokhoz való hozzáállása a klubja, települése és a Szövetség érdekében eddig végzet munkája példaértékű.

SAJTINÉ KISS KATALIN

a Kaposvár Dalárda vezetője részére

Sajtiné Kiss Katalin 16 éve kórusvezető. Az évtizedek során több kórus szakmai fejlődésében jelentős szerepet töltött be. Nevéhez fűződik a Gárdonyi Dalárda, majd a Kaposvár Dalárda megalakítása. Állandó, aktív résztvevője a Szövetség kulturális életének. Szakmai tudásának köszönhetően az általa vezetett Kaposvár Dalárdában színvonalas munka folyik. Szakmai munkáját több elismeréssel, több díjjal jutalmazták. A dalárdával aktív szereplője Kaposvár kulturális életének. Több évtizedes munkája kiemelkedő és példaértékű.

TILESCH JÓZSEF

a Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület, a Nyugat - Balatoni Nyugdíjas Kistérség és a Szövetség elnökségi tagja részére.

Tilesch József  több mint másfél évtizede vezetője a Balatonberényi Nyugdíjas Egyesületnek. Vezetése alatt az egyesület erősítette Balatonberény közösségi életében betöltött szerepét. Egy nagy létszámú egyesület vezetőjeként sikerült megőriznie azokat az értékeket, amelyeket az elődjétől megörökölt. Higgadt megfontolt vezetői tevékenysége fontos alapja annak hogy az egyesület egy jól működő értékes szervezete települése közéletének és a Szövetség tevékenységének. Értékes hagyományőrzés folyik az egyesület kórusában, ahol kiemelt figyelmet szentelnek a Balatonnal kapcsolatos népdal kincs ápolásának és bemutatásának. Kistérségi vezetőként és a Szövetség elnökségi tagjaként felelősségteljes munkát végez. A szépkorúak érdekében folyó tevékenysége példaértékű!

 

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége   „SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA” címet adományozott

BÍRÓ NORBERT

Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

részére.

A megyei közgyűlés elnökévé történt megválasztását követően, felismerve a Szövetség által képviselt értékeket fontos feladatának tekintette és tekinti ma is a somogyi nyugdíjasokért dolgozó Szövetségünkkel való együttműködés erősítését. A tagságunkkal, szervezeteinkkel történt találkozásai meggyőzték arról, hogy Szövetségünk érdemes és méltó arra, hogy úgy erkölcsileg, mint anyagilag támogassa tevékenységünket. Ennek a támogatásnak is köszönhető, hogy a megyében és a közgyűlésen belül is erősödött a Szövetségünk megbecsülése, tevékenységének elfogadása. Szövetségünk köszöni a támogatást és a jövőben is számít erre.

PÜNKÖSD MÁRTON

Nagyatádi Kulturális és Sportközpont igazgatója

részére

Pünkösd Márton több mint egy évtizede támogatója és segítője a nagyatádi szervezeteink, a Rinya -  menti kistérségünk és a szövetségünk kulturális és egyéb rendezvényeinek. Elkötelezett híve az idősügynek. Precíz és színvonalas munkájának köszönhetően a Nagyatádon megtartásra kerülő nyugdíjas rendezvényeink köztük a kistérségi és megyei kulturális gálák technikai feltételei és külsőségei mindenkor biztosították a rendezvények megtartásának maximális feltételeit.

Személye mindenkor garancia arra, hogy a kulturális központban megtartásra kerülő rendezvényeink színvonalasak élményt nyújtók legyenek. Kiváló és megbízható együttműködő partnere Szövetségünknek.

Munkája példaértékű. Szövetségünk köszöni a támogatását, melyre a jövőben is számítunk.

VÉRTES ZOLTÁN

fotós

részére

Vértes Zoltán több mint egy évtizede képi krónikása a szövetség életének. Színvonalas, munkájának köszönhetően Szövetségünk történetének több mint egy évtizede gazdag képi anyaggal is dokumentálásra kerül. Neki köszönhetően a honlapunkon megjelenő fotókon keresztül széles körben megismerhetik a honlap látogatók Szövetségünk életét. Fotóival gyakran nyújtott segítséget az írott sajtó képviselőinek is. Önzetlen, segítőkész munkájának köszönhetően a Szövetség több mint egy évtizedes munkájáról gazdag képanyaggal rendelkezünk. Köszönjük a segítő kész munkáját, melyre a jövőben is számítunk.


A „ Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége Díszoklevelét” vehette át

Barna Lászlóné a Kaposfői Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőségi tagja;

Bécsi Józsefné a Kaposfői nyugdíjas Klub tagja;

Czimbalek János a Nagyatádi ÁFÉSZ  Nyugdíjas Klub tagja;

Dvornik István a Bábonymegyeri Nyugdíjasok Egyesülete elnöke

Farkas Béláné a Nagyatádi Cérnagyári Nyugdíjas Klub alapító tagja;

Fett Mihályné a Kaposfői Nyugdíjas Klub alapító tagja;

Huber István a Nagyatádi Szakszervezeti Nyugdíjas Klub tagja és    szponzora                                                                                                                                               Kozári Tibor a Magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub tagja;

Kozári Tiborné a Magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub tagja

Lukács Jenőné a Csombárdi Nefelejcs Nyugdíjas Klub alapító tagja;

Légrádi Lajosné a Hetesi Nyugdíjas Klub vezetőségének tagja;

Springman Józsefné a Kaposfői Nyugdíjas Klub alapító tagja;

Szabó Péternek Szentgáloskér polgármestere;

Strublics Józsefné a Nagyatádi ÁFÉSZ Nyugdíjas Klub alapító tagja.

 

Az elnökség „KOVÁCS LAJOS” EMLÉK PLAKETTET adományozott

15 éves vezetői munkájáért:

Erdei Gábornénak a Taszári Rozmaring Kórus vezetőjének;                                                                                                                    Kovács Lászlónénak a Mosdósi Nyugdíjas Klub vezetőjének;                                                                                                                                                                              Keresztény Gyulánénak a Fonói Őszi Fény Nyugdíjas Klub vezetőjének;

20 éves vezetői munkájáért:

Fülep Istvánnak a Nagyatádi Bajtársi Egyesület elnökének;

EMLÉKLAPOT adományoz:

10 éves vezetői munkájáért:

Éder Erzsébetnek Hörbstrosen Chor Német nemzetiségű csoport vezetőjének;

Horváth Józsefnek a Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti  Nyugdíjas Klub  elnökének;

Horváth Sándornénak a Nagyatádi Cérnagyári Nyugdíjas Klub elnökének;

 

Az elnökség „KOVÁCS LAJOS” EMLÉK PLAKETTET adományozott

Megalakulásuk 25. évfordulója alkalmából:

Babócsa Nárcisz Nyugdíjas Klub részére

Kaposfői Nyugdíjas Klub részére

Hetesi Nyugdíjas Klub részére

Szóládi Kék ibolya Nyugdíjas Klub részére

Magalakulása 30. évfordulója alkalmából:

Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete részére

EMLÉKLAPOT adományoz:

Megalakulása 15. évfordulója alkalmából:

Mosdósi Nyugdíjas Klub részére

Taszári „Rozmaring” Kórus részére

Megalakulása 20. évfordulója alkalmából:

Bálványosi „Búzavirág” Nyugdíjas Klub részére

 

Díjazottak 2020

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége a legmagasabb elismerését a „Szövetségben a Szépkorúakért” Díjat adományozta

FARKAS JÁNOSNÉ a Csombárdi Nefelejcs Nyugdíjas Klub elnöke részére

Farkas Jánosné a klubnak 1997 évi megalakításától kezdődően elnöke. Nagy lelkesedéssel, kitartással, gondossággal apadni nem akaró energiával és szorgalommal vezeti a klubot. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a klub ma is működik. Fiatalos lendülettel szervezi a klub életét, kulturális rendezvényeket, kirándulásokat és az egyéb rendezvényeket. Aktivitása az elmúlt 23 évben töretlen. Odafigyel a klubtagokra és amennyiben igény van rá igyekszik segíteni ügyes bajos dolgaik megoldásában. Kiemelt figyelmet fordít az egészségi problémákkal küzdő klubtagok lelki segítésére. Csombárd község elismert, köztiszteletnek örvendő  közösségi tagja.

A Szövetség munkájában segítően, aktívan részt vesz. Klubjával rendszeres résztvevője a Szövetség rendezvényeinek.

A szépkorú társaiért, a Szövetségért végzett közel negyed százados munkája példaértékű.

 

GROFSICS JÁNOSNÉ az Ötvöskónyi Ezüsthárs Szépkorúak Egyesülete  elnöke részére

Grofsics Jánosné hosszú és sikeres tanítói pályájának befejezését követően nyugdíjasként is hamar megtalálta helyét Ötvöskónyi közéletében. Felkészültségét, energiáját a település szépkorú lakósainak szolgálatába állította. 1999-ben megalakította a település asszonykórusát, majd ennek bázisán létrehozta az Ezüst Hárs Szépkorúak Klubját, amely később egyesületté alakult. Egyesületi vezetőként tevékenységének fókuszába a hagyomány őrzést állította. Elsősorban a somogyi népdalkincs, népszokások és hagyományok feldolgozásával és bemutatásával sok emberhez jutottak el azok az értékek, amelyek részben már feledésbe merültek. Egyesületével rendszeres résztvevői a Szövetség különböző rendezvényeinek, ahol minden esetben nagy sikerrel szerepelnek. Ma is töretlen lendülettel végzi munkáját. Ötvöskónyiban személyét, munkáját elismerik és tisztelik. 2002 óta a település Nagyasszonya cím tulajdonosa. Több mint két évtizedes közösségi munkája tiszteletet parancsoló és példaértékű.

 

RÓNAI CSABÁNÉ a Várdai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub  elnöke részére

Rónai Csabáné 17 éve elnöke a Várdai Gyöngyvirág Klubnak és tíz éve tagja a Szövetség Kulturális bizottságának, két éve kistérségi vezető. A hagyomány őrzés és kulturális munka területén kimagasló a tevékenysége mint a Szövetség, mint a klubja vonatkozásába. A aktív ötletgazdag és színvonalas munkájával  klubjának  a településnek és a Szövetségnek országos szintű ismertséget és  elismerést szerzett. A Szövetség kulturális bizottságának tagjaként igényes munkájának is köszönhető, hogy a Szövetség kulturális és hagyományőrző tevékenysége sikeres és a megyehatáron kívül is tiszteletet parancsoló  sikereket eredményező. Várda község aktív elismert lakósa. Néptáncos múltja következtében ismert és elismert alakja a hagyományőrzésnek. A klubja, települése és a Szövetség érdekében eddig végzet munkája példaértékű.

 

STIKEL JÁNOS a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége  elnöke részére

Stikel János a Magyar Honvédségtől történt nyugállományba vonulását követően a Somogy Megyei Önkormányzatnál társadalmi kapcsolatok referenseként dolgozott tovább. Munkaköréből fakadóan itt került kapcsolatba Somogy megye nyugdíjas társadalmával. Az ott eltöltött hat év során nagy munkabírásának köszönhetően a megye nyugdíjas szervezetei megkedvelték és munkáját tisztelet övezte.

Ennek is köszönhette, hogy 2010-ben a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökévévé választották, mely társadalmi funkciót jelenleg is betölti. A rá jellemző lendülettel és kreativítással látott hozzá a Szövetség tevékenységének megújításához. Az időközben történt környezeti változások eredményeként nehéz helyzetben vette át a Szövetség vezetését. Nagyrészt köszönhető személyének, hogy a Szövetség ebből az időszakból megerősödve került ki és továbbra is a megye civil világának meghatározó szervezete.

Nevéhez köthető a Szövetség elnökségének és szervezetének megreformálása, szimbólum rendszerének megalkotása, több erkölcsi elismerés megalapítása, a kultúrális munka gyökeres átalakítása.

Elnökké választásával markáns hangsúlyt kapott a Szövetség érdekvédelmi és érdekképviseleti munkája. Bátran, következetesen és pártpolitikától mentesen fáradhatatlanul dolgozik a nyugdíjasok megbecsülésének, benne az életszínvonalának javításáért.

Fáradságot nem kímélő munkáját az országos nyugdíjas szervezetek is respektálják és elismerik.

 

ZANA ISTVÁN a Törökkoppányi Nyugdíjas Klub alapító tagja részére

Zana István budapesti aktív munkájának befejezését követően visszatérve szülőfalujába Törökkoppányba saját erejéből idős otthont alapított, mellyel nagyon sok rászoruló idős embernek teremtette meg a tisztes és emberhez méltó élet lehetőségét és feltételeit.

Visszaköltözését követően hamar bekapcsolódott a település közéletébe is. Az Ő kezdeményezésére alakult meg 10 évvel ezelőtt a Törökkoppányi Nyugdíjas Klub, melynek azóta is aktív tagja. Nagy érdeme van abban, hogy a klub napjainkban is jól aktívan működik. Közvetlenségével,  segítő készségével nagy elismerést váltott ki a nyugdíjasok körében. Lehetőségeit felhasználva önzetlenül segíti a klubtagok rendezvényekre történő eljutását, részvételét. Települése aktív és elismert közösségi tagja.

Zana István Törökkoppányba történt költözését követően sok támogatást nyújtott a Szövetség munkájához is. Lehetőségét felhasználva gyakran oldotta meg a szervezet szállítási problémáit. Anyagi segítséget nyújtva segítette rendezvényeink színvonalasabbá tételét.

Aktív, jelentős területet felölelő személyes munkájának nagy szerepe van abban, hogy ma a Somogy Megyei Közgyűlésben a Szövetségnek képviselete van. Az idősek érdekében több mint egy évtizedes munkája,  példaértékű és követendő.

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége   „SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA” címet adományozott

NAGY LÁSZLÓ PÉTER Mesztegnyő község polgármestere részére.

A Szövetség öt éve Mesztegnyőn tartja a Somogyi Szépkorúak Hagyományőrző és Színjátszó Találkozóját, melyet a polgármester úr nagy örömmel fogadott be és lelkes támogatója, segítője, és személyes résztvevője ennek a megyei  rendezvénynek. Ezen túlmenően több alkalommal nyújtott segítséget a Szövetség megyei szintű rendezvényeihez is. Elnökségünk köszöni az önzetlen segítséget.

PÁSZTOHY ANDRÁS  PÉTER az „Agrária” Mezőgazdasági Zrt. elnök     vezérigazgatója részére

Pásztohy András az idősek élete segítésének elkötelezett híve. Sokat tesz az „Agrária” Zrt környezetében lévő települések nyugdíjas szervezeteinek segítése érdekében. Hosszú évek óta anyagilag segíti ezeket a klubokat az őket tömörítő kistérségi szervezet rendezvényeit és több éve nyújt anyagi támogatást a Szövetség különböző eseményeihez is. Ezen túlmenően ha elfoglaltsága megengedi rendszeresen résztvevője ezeknek az eseményeknek. Elnökségünk köszöni az önzetlen támogatást.

VARGA LÁSZLÓ a Somogyi Hírlap szerkesztője részére

Varga László a Somogyi Hírlap szerkesztője négy év óta szerkeszti, írja a Somogyi Hírlap két hetente megjelenő nyugdíjas oldalát. Nagy empátiával és magas szintű szakmai munkájának köszönhetően a Szövetség sajtója, ezáltal ismertsége az ő munkájának is köszönhető. A szakmai együttműködésen túl a korrektség és őszinteség talaján szoros kapcsolat alakult ki közte és a Szövetség között. Nagyon érzékeny a szépkorúak problémáira. A Szövetség tagszervezeteinél is nagy népszerűségnek örvend. Az elnökség köszöni a színvonalas munkát.

 

A településén működő nyugdíjas szervezet a Szövetség támogatásában, programjai segítésében, abban való aktív részvételében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként azt megköszönve a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége

a „ Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége Díszoklevelét” adományozta:

Bodor Zoltánnak

Magyaregres polgármesterének;

Mecseki Jánosnak

Kercseliget polgármesterének;

Nyerges Péternek

Fonó polgármesterének,

Baranyai Lajos

főtanácsosnak  Balatonszemes község Önkormányzat műszaki és   kommunális vezetőjének;

Novák Mariannának

az Iharosi Hagyományőrző Hangulat Nyugdíjas Klub  rendszeres támogatójának

Sebestyén Károlynénak

a Kaposmérői Nyugdíjas Klub művészeti vezetőjének

Stepán Sándornénak

a Kaposfői Kultúrház vezetőjének

Dóra Lajos Zoltánnénak

a Mezőcsokonyai Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjának

Fülöp Lászlónénak

a Csombárdi Nefelejcs Nyugdíjas Klub elnök helyettesének

Gyerákné Márton Magdolnának

a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete  elnökségi tagjának

Jüngling Jánosnak

a Háromfai „Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub tagjának

Jüngling Jánosnénak

a Háromfai „Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub tagjának

Kovács Jánosnénak

a Somogysárdi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub alapító tagjának;

Kövesdiné Panyi Antóniának

a Mesztegnyői Honi Hagyományőrző Egyesület elnökének

Molnárné Csécs Ágnesnek

a Sávolyi Dalkör alapítója és művészeti vezetőjének

Pankász Józsefnének

Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klub tagjának

Szabó Istvánnénak

Szóládi Kék ibolya Nyugdíja Klub alapító tagjának.

Zöld Jánosné

Nagyatádi Aranykör Nyugdíjas Klub csoportvezetőjének

 

 

Az elnökség „KOVÁCS LAJOS” EMLÉK PLAKETTET adományozott az alábbi tagszervezeti vezetőknek:

15 éves vezetői munkájáért:

Sajtiné Kiss Katalinnak

a Kaposvár Dalárda vezetőjének

Horváthné Tadics Viktóriának

a Nagyberki Pedagógus Kórus vezetőjének

Hegedűs Jánosnénak

az Iharosi Hagyományőrző Hangulat Nyugdíjas Klub  vezetőjének

20  éves vezetői munkájáért:

Fülep Istvánnak

a Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi  Társulása vezetőjének

Kovács Lászlónénak

a Nagyberki Nyugdíjas Klub vezetőjének

Horváth Tibor

a Nagyatádi Rendőrkapitányság Nyugdíjas Klubja leköszönő vezetőjének

35 éves vezetői munkájáért:

Neisz Péternek

az Ádándi Népdalkör elnökének

Házi Ferencnének

az Ádándi Népdalkör művészeti vezetőjének

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy megyei Szövetsége elnökségében végzett 12 éves munkájáért; valamint  Somodori Hagyományőrző Egyesület korábbi vezetőjeként végzett 15 éves tevékenységéért

Buzsáki Károlynénak

a Szövetség elnökségi tagjának, Kulturális Bizottság elnökének;

Emléklapot adományozott

10  éves vezetői munkájáért:

Vida Irénnek

Törökkoppányi Nyugdíjas Klub vezetőjének.

 

Az elnökség az alábbi tagszervezetek részére adományozott „Kovács Lajos” Emlékplakett:

Megalakulása 35. évfordulója alkalmából:

Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klub részére

Ádándi Népdalkör részére

Bodrogi „Szivárvány” Nyugdíjas Klub részére

Megalakulása 30. évfordulója alkalmából:

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete részére

Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata részére

Megalakulása 25. évfordulója alkalmából:

Lábodi „Hölgykoszorú” Nyugdíjas Klub részére

Somogysárdi „Ezüstfenyő” Nyugdíjas Klub részére

Kaposmérői Nyugdíjas Klub részére

Gyékényesi „Margaréta” Nyugdíjas Klub

 

Az elnökség Emléklapot adományozott:

Megalakulása 10. évfordulója alkalmából:

Sávolyi Dalkörnek;

Törökkoppányi Nyugdíjas Klubnak,

Megalakulása 15. évfordulója alkalmából:

Balatonszentgyörgyi Margaréta Nyugdíjas Egyesületnek

Kisgyalánért Egyesület Nőegyletének

Kaposvár Dalárdának

Nagyberki Pedagógus Kórusnak

Megalakulása 20. évfordulója alkalmából:

Balatonlellei Őszirózsa Egyesületnek

Zákányfalui Együtt-Egymásért  Nyugdíjas Klubnak

Porrogi Gyöngyvirág Nyugdíjas Klubnak

Fonói „Őszi Fény” Nyugdíjas Klubnak

Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi Társulása részére

Nagyberki Nyugdíjas Klubnak

 

 

DÍJAZOTTAK 2019

A díjak, elismerések 2019 évben a "Szépkorúak Hónapja"  alkalmából Taszáron a Somogyi Szépkorúak VII. Katonadalos Találkozóján, valamint a Nagyatádon és Tabon megrendezett XXVI. Somogyi Szépkorúak Vegyes Műfajú Megyei Művészeti Gáláján kerültek átadásra.

2019-ban "SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT" Díjban

részesültek:

Andorka Sándorné

a Balatonföldvári Szépkorúak Klubja tánccsoportja vezetője.

A balatonföldvári nyugdíjas szervezet tánccsoportjának 2002-ben történt megalakulása óta szakmai vezetője. Munkáját 17 év óta nagy szakmai hozzáértéssel, türelemmel végzi. Önkéntes, térítés nélküli tevékenységének szakmai színvonalát bizonyítja, hogy többnyire saját koreográfiájú táncaival a tánccsoport számos sikert ért el. A csoport rendszeres résztvevője a Szövetség megyei gáláinak. Meghatározó érdeme van abban, hogy a csoport országos arany minősítés birtokosa is.

Majd két évtizedes önzetlen szorgalmas munkája példaértékű.

Balogh Bálintné

a Szóládi „Kék ibolya” Nyugdíjas Klub alapító tagja.

Piroska néni 1995-től a megalakulása óta tagja a szóládi nyugdíjas klubnak. Kezdettől fogva nagy aktivitással, tevékenyen vett részt a szervezet közösségi életében és Szólád településsel kapcsolatos önkéntes munkákban. 87 éves kora ellenére még ma is aktív és oszlopos tagja a klub dalkörének. Önzetlen közösségi munkája, aktivitása példa értékű.

Horváth József

a  Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klub elnöke.

2008-tól elnöke klubjának. Több mint egy évtizedes vezetői munkája során nagy elismerést vívott ki magának nemcsak a klub tagjai sorában, hanem a szövetség elnökségének körében és Nagyatád város közéletében is. Kiváló szervező munkájának köszönhetően város egyik kiemelkedően működő nyugdíjas szervezetének vezetője. Eredményes munkája során klubja létszáma folyamatosan gyarapszik. Vezetésével Klubja aktívan részt vesz a város közéletében. Állandó a jelenlétük, segítő munkájuk a Nagyatád városi rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában. Emberi tisztessége, önkéntes, önzetlen munkája példaértékű. A Szövetség munkájának egyik megbízható és kiemelkedő segítője.

Kovács Lászlóné

a Szövetség Északi – régió alelnöke, négy nyugdíjas szervezet vezetője.

Kovás Lászlóné közel két évtizede aktív tagja a Szövetségnek. A Nagyberkiben és környékén működő négy nyugdíjas szervezet lelkes önkéntes vezetője. A Szövetség, a vezetése alatt álló klubok érdekében végzett munkájának döntő részét aktív dolgozóként, szabadidejének jelentős feláldozásával végezte. A közelmúltban történt nyugdíjba vonulását követően választották meg a Szövetség északi régiójának vezetőjévé. A tagszervezetek vezetői elismerik és értékeli a munkáját. A Szövetség elnökségének határozott, aktív tagja. Munkájára mindig lehet számítani, azt színvonalasan végzi.

A Szövetség vezetésében betöltött funkciójából fakadó tevékenysége, aktivitása nagy segítség az elnök számára.

Lelkesedése, szervező készsége, munkabírása példa értékű.

Takacné Schmidt Mária

a Kaposfői Nyugdíjas Klub alapító tagja.

A klub magalapításában elévülhetetlen érdemei vannak. Kezdetektől fogva kiemelkedő és példa értékű önkéntes munkát végez. Megszámlálhatatlan azon kulturális és egyéb rendezvények száma, melyen a több mint két évtized során részt vett és aktív sikeres szerepléseivel öregbítette települése és klubja jó hírnevét. 1998 - 2002 között a klub vezetője volt, de megromlott egészségi állapota miatt átadta a szervezet vezetését. A hagyományőrzés területén végzett munkája kiemelkedő, magas színvonalú. A rendezvénye szervezésében lebonyolításában a mai napig is aktívan részt vesz. A klubja, nyugdíjas társai érdekében hosszú időn keresztül végzett munkája példaértékű.

 

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2019 évben

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA”

címet adományozott

Kara Lajos Buzsák község polgármestere részére;

Karsai József Kadarkút város polgármestere részére.

Schmidt Jenő Tab város polgármester részére

Zsombok Lajos Lengyeltóti város polgármester részére.

Mindnyájuk esetében elmondható, hogy nem csak a megyei szintű művészeti gálák helyszínének önzetlen támogatásként nyújtott biztosításában, hanem ezen rendezvények körülményeinek színvonalas megszervezésében is nagy segítségére voltak a szövetségnek. Több alkalommal voltak házigazdái megyei és kistérségi szintű rendezvényeinknek. Minden alkalommal készségesen segítették a Szövetséget felvállalva a védnöki tisztséget és az ezzel járó kötelezettségeket is A  segítő, támogató munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Szövetség tevékenysége sikeres, eredményes legyen. Településükön fontosnak tartják a nyugdíjas szervezet támogatását és programjaik megvalósításához minden esetben megadják a szükséges segítséget.

A Szövetség köszöni az önzetlen támogatásukat és a jövőben is számítunk segítségükre.

Utasiné Kenderák Tímea a Taszári Napsugár Óvoda és bölcsőde intézmény vezetője a Taszári Rozmaring Kórus vezetője részére.

Taszár község egyik legaktívabb közéleti szereplője, aki szívesen segíti a civil szervezetek munkáját is. Hat éve rendszeresen helyi szervezője és műsorvezetője a katonadalos találkozónak. Igényes, precíz szervezői munkájának köszönhetően minden évben színvonalas körülmények között rendezhettük meg a katonadalos találkozókat. Ezen túlmenően szívesen vállal más szervezési feladatokat, így  Kodály Emlékév alkalmából megrendezett 12. Kaposvár Kelet Nyugdíjas Kistérség  népdalos találkozó megszervezését is. A Taszári Rozmaring Kórus művészeti vezetőjeként és szólistaként is számtalan kiemelkedő produkcióval ajándékozta meg hallgatóságát.

Önzetlen, önkéntes színvonalas segítő, szervezői munkája példa értékű.

 

Tagszervezetében hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2019-ban a Küldöttgyűlés és a Szépkorúak  Hónapja alkalmából

DÍSZOKLEVELET

adományozott:

Küldöttgyűlésen:

Erdélyi Lajosné a Bábonymegyeri Nyugdíjas Egyesület alapító tagja;

Nemes András a Taszári Turul Egyesület vezetője;

Molnár Andorné a Kaposfői Nyugdíjas Klub tagja;                                                                                                 

Bozsoki Ferencné a Jákói Búzavirág nyugdíjas Klub vezetője;

Gulyás Tiborné a Nagyatádi Cérnagyári és Őszi Napfény Nyugdíjas Klub tagja;

Csere Istvánné a Somogysárdi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub tagja

Az Szépkorúak hónapja alkalmából:

Deák Gyula Nagyberki polgármestere;

Jakab Gyuláné a Fiadi „Ezüstfenyő” nyugdíjas Klub vezetője;

Salamon Józsefné a Szövetség Kelet – Balatoni Nyugdíjas Kistérség vezetője és a Szóládi „Kék ibolya „ Nyugdíjas klub vezetője,

Sztányi Tibor Kaposfő polgármestere

részére.

 

Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2019 évben a Szépkorúak Hónapja alkalmából

„Kovács Lajos” emlékplakettet adományozott:

Patakfalvi  József Somodori vállalkozónak.

Patakfalvi  József hosszú évek óta önzetlenül segíti, anyagilag támogatja a Szövetség rendezvényeit, kiemelten a Somogyi Szépkorúak Katonadalos találkozóját. Rendszeresen segíti a Kaposvár Kelet Nyugdíjas Kistérség rendezvényei, valamint a somodori tagszervezeteinket is.

Támogatásának köszönhetően a Szövetség programjainak lehetőségei kibővülnek, színvonalasabbak lesznek.

Az elismerések átadásáról készült fotók a GALÉRIA könyvtárban láthatóak!

 

DÍJAZOTTAK 2018

A díjak, elismerések 2018 évben a "Szépkorúak Hónapja"  alkalmából Kadarkúton és Buzsákon megrendezett XXIII. Somogyi Szépkorúak Vegyes Műfajú Művészeti Gáláján kerültek átadásra.

2018-ban "SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉR" Díjban

részesültek

Hegedűs Jánosné

az Iharosi Hagyományőrző Hangulat Nyugdíjas Klub elnöke részére, a nyugdíjas közösségépítés a kultúra és a hagyományőrzés területén végzett kiemelkedő munkájáért.

Hegedűs Jánosné, több évtizede maghatározó személyisége Iharos község nyugdíjas közösség építő életének. Mint a megyei, mint az országos nyugdíjas kulturális élet és hagyományőrzés ismert és elismert résztvevője. Kiemelkedő szerepléseivel az ott kapott elismerésekkel országosan is ismerté tette , mint Iharos község, minta Szövetség nevét, öregbítette hírnevét. Elkötelezett híve a hagyományőrzésnek, a magyar és egyetemes költészetnek, a versmondásnak. Szívesen ír maga is verseket és azt nagy szenvedéllyel adja elő. Elsősorban a magyarság sorsát bemutató versek, irodalmi alkotások állnak szerepléseinek középpontjában. Elkötelezettsége példa értékű!

Koszpek Béla

a Hetesi Nyugdíjas Klub  tagja részére, a Szövetség érdekében és a klubjában hosszú ideje végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Koszpek Béla 22 éve tagja a Hetesi Nyugdíjas Klubnak Kezdettől fogva nagy aktivitással vesz részt szervezete életében rendezvényei szervezésében és lebonyolításában. Másfél évtizede felelőse a klub gazdálkodásának, mely munkát mindenki megelégedésére végzi. Közel egy évtizede önzetlenül és nagy szorgalommal segíti a Szövetség rendezvényeinek szervezését és konkrét lebonyolítását. Pontos, precíz munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az öt éven keresztül hetesen megrendezett Reuma kúra nyugdíjas sportverseny hagyománnyá váljon és hírnevet szerezzen magának. Szorgalma, önzetlenmunkája példa értékű!

Lakosa Ferenc

a Nagyatádi ÁFÉSZ Nyugdíjas Klub tagja, volt elnöke részére, a szervezete elnökeként végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Lakosa Ferenc egészségi állapota megromlásáig nagy szorgalommal, lelkesedéssel és önzetlenül vezette szervezetét. A Klub elnökeként sok tartalmas programot szervezett, igyekezett mindig hasznos és kellemes tartalommal megtölteni a szervezet életét. Kiemelkedő munkájának köszönhető,  utódjának a klubot jól szervezetten és jó kondíciókkal adta át. Megromlott egészségi állapota ellenére ma is aktív és megbecsült tagja a klubjának.

Károlyi Imréné

a Szóládi Kék ibolya Nyugdíjas Klub alapító tagja részére, a nyugdíjas közösségépítés a kultúra és a hagyományőrzés területén végzett kiemelkedő munkájáért.

Károlyi Imréné, Bözsi néni több évtizede maghatározó személyisége a Szólád nyugdíjas közösségének. 10 évig a Klub elnökhelyetteseként végezte önkéntes önzetlen munkáját. 87 éves kora ellenére a klub dalkörének ma is egyik meghatározó tagja. A település érdekében is mindig szívesen végzett társadalmi munkát és még erejéhez mérten ma is szívesen vesz részt a közös tevékenységekben. A Nyugdíjas közösségben végzett tevékenysége példa értékű.

Nagy Istvánné

a Magyaregresi Együtt - Egymásért Nyugdíjas Klub elnöke részére, a Szövetség érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért, valamint a több mint két évtizedes közösségépítő munkájáért, klubja vezetőjeként  végzett kimagasló teljesítményének elismeréseként.

Nagy Istvánné, Terike a magyaregresi nyugdíjas klub alapító tagja. kezdettől fogva vezetője az 1998-ban megalakult szervezetnek. Következetes vezető, aki a két évtized alatt igazi közösséggé kovácsolta a klub tagságát. A kultúra és a hagyományőrzés területén végzett munkája magas színvonalú. Számtalan nagyszerű műsorszám ötletgazdája és betanítója. Települése vezetése, minden esetben számíthat önzetlen munkájára. Aktivitása, szorgalma, önzetlen munkája példa értékű!

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2018 évben

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA”

címet adományozott

Szilágyi István

a Gyékényesi Mezőgazdasági Zrt. elnök igazgatója részére.

Szilágyi István, a gazdasági élet egyik vezetőjeként évek óta szimpátiával és elismeréssel figyeli a Szövetség tevékenységét, a szépkorúak érdekében kifejtett munkáját. Gyékényesen a helyi nyugdíjas klub munkáját is lehetőségeihez mérten önzetlenül segíti. De nem csak helyi szinten, hanem megyei szinten is állandó és készséges segítője a nyugdíjasoknak ezen belül is a Szövetségnek. Több éven keresztül és folyamatosan jelentős anyagi segítséggel járul hozzá a Szövetség működési feltételeinek biztosításához, rendezvényeinek megtartásához. Önzetlensége, az idősek segítése iránti elkötelezettsége példaértékű.

Trunkó Ferenc

borász részére.

Trunkó Ferenc Somogy megye egyik meghatározó, Somogy bora címmel többszörösen kitüntetett borásza, évek óta szimpátiával és elismeréssel figyeli a Szövetség tevékenységét, a szépkorúak érdekében kifejtett munkáját. Több éven keresztül és folyamatosan jelentős segítséggel járul hozzá a Szövetség rendezvényei ital gasztronómiai választékának bővítéséhez, kellemes hangulatához. Önzetlensége, az idősek segítése iránti elkötelezettsége példaértékű.

Czeferner Józsefné

Nagybajom város polgármester asszonya részére.

Czeferner Józsefné Nagybajom város vezetőjeként évek óta szimpátiával és elismeréssel figyeli a Szövetség tevékenységét, a szépkorúak érdekében kifejtett munkáját. A helyi nyugdíjas klub munkáját is lehetőségeihez mérten önzetlenül segíti. Készséges segítője a nyugdíjasoknak, Nagybajomi Őszikék Nyugdíjas Klubnak, a Kaposvár Környéke Nyugdíjas Kistérségnek és a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének is.

Több éven keresztül és folyamatosan jelentős természetbeni támogatással járul hozzá a Szövetség, a nyugdíjas kistérség rendezvényeinek megtartásához és a város nyugdíjas klubjának működéséhez. Önzetlensége, az idősek segítése iránti elkötelezettsége példaértékű.

 

Tagszervezetében hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2018-ban a Küldöttgyűlés és a Szépkorúak  Hónapja alkalmából

DÍSZOKLEVELET

adományozott:

A 2018 évi Küldöttgyűlésen:

Verb Józsefnének a Zselickislaki Nyugdíjasok Egyesülete elnökének;

Kovács Lászlónénak a Kercseligeti, Mosdósi, Nagyberki, Kaposkeresztúri tagszervezetein                                                    vezetőjének;

Bencs Józsefnének a Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület alelnökének;

Molnár Imrénének a Magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Egyesület vezetőségi tagjának;

Fajcsi Jánosnénak a Magyaregresi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Egyesület vezetőségi tagjának;

Lőczi Jánosnénak a Nagyatádi Aranykör Nyugdíjas Klub tagjának

Tüttő Lajosnénak a Somogyvári Sárga Rózsa Dalkör vezetőjének

Kutor Sándornak a Csömendi Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetőjének és a Marcali és Környéke                                      Nyugdíjas Kistérség vezető helyettesének.

A „Szépkorúak Hónapja” alkalmából:

Cserenkó Jánosnénak, a Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klubtagjának, csoport                                           vezetőjének;

Ladomerszki Bélánénak a Kaposfői Nyugdíjas Klub alapító tagjának;

Szabó Lászlónak a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata                                                vezetőjének.

Jónás Zoltánnénak a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete tagjának;

Kanizsai Lászlónénak, a  nyugdíjasok Buzsáki Egyesülete alapító tagjának;

Kiss Tar Gyulánénak Nagyberki nyugdíjas pedagógusnak;

Mag Andrásnénak a Somodori Hagyományőrző Egyesület tagjának, az egyesület  művészeti                                            vezetőjének;

Molnár Zoltánnénak a Somodori Idősek Klubja vezetőjének.

Az elismerések átadásáról készül fotók

a GALÉRIA könyvtárban megtekinthetők.

 

 

SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díj

2017

A díjat 2017 évben a "Szépkorúak Hónapja"  alkalmából Kaposváron és Lengyeltótiban megrendzett 21. Somogyi Szépkorúak Vegyes Műfajú Művészeti Gáláján vehették át az elismerésben részesültek

2017-ben SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díjban részesültek:

Buzsáki Károlyné

a Somodori Hagyományőrző Egyesület elnöke, a Kaposvár Kelet Nyugdíjas Kistérség elnöke a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségi tagja, a Kulturális Bizottság elnöke.

2006 óta elnöke a Somodori Hagyományőrző Egyesületnek. A legnagyobb és egyik legaktívabb kistérség a Kaposvár Kelet Nyugdíjas Kistérség vezetője A Szövetség elnökségi tagja. Jogilag még nem tagja a szépkorúak családjának, ennek ellenére munkája mellett nagyon sok szabadidejét áldozza egyesülete, a kistérsége programjainak megszervezésére. Megszámlálhatatlanul  sok hagyományőrző és egyéb kulturális rendezvény megszervezése és megrendezése fűződik a nevéhez. A Szövetség elnökségi tagjaként is nagy lelkesedéssel dolgozik a szervezet tevékenységének sikeréért. A Kulturális Bizottság elnökeként kiemelkedő a szervező munkája. A feladatokhoz való hozzáállása, közösség formáló és összetartó munkája példaértékű.

Csicskó Józsefné

a Nagyatádi Aranykör Nyugdíjas Klub vezetője.

Tíz éve elnöke Nagyatádi Aranykör Nyugdíjas Klubnak. A Szövetség és a Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi Társulása által tartott rendezvények megszervezésének és lebonyolításának egyik legaktívabb és legmegbízhatóbb pillére. Munkájára mindig számíthat a kistérségi elnök és a Szövetség elnöksége. Nagyatád város rendezvényeinek egyik legaktívabb segítője a klub tagságával együtt. A Város Idősügyi Fórumának aktív tagja. Megfontolt és hasznos tanácsaival sokat tesz a szépkorúak körében jelentkező és megoldásra váró problémák megoldásáért.Aktivitása az idős ügy iránti elkötelezettsége példa értékű!

Szabó Tibor

a Hetesi Nyugdíjas Klub alapító tagja

A 21 éves Hetesi Nyugdíjas klub alapító tagja. 18 éven keresztül aktív és igényes munkájával jelentősen és sikeresen járult hozzá a klub által megtartott rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához. A klubja szerény és szorgalmas tagjaként mindig lehetett számítani segítségére aktivitására. Az elmúlt két évtizedben példaértékű önkéntes munkát végzett. 86 éves kora ellenére még mindig lehet számítani önzetlen munkájára. Ő annak a csendes, háttérben dolgozó embernek a megtestesítője, aki nélkül egyetlen civil szervezet sem működhetne eredményesen.

Bleier Sándorné

a Karádi Szivárvány Nyugdíjas Klub elnöke

Bleier Sándorné megalakulása óta 21 éve vezetője a Karádi Szivárvány Nyugdíjas Klubnak. Az elmúlt két évtizedben klubjában nagyon színvonalas és aktív kulturális munka folyik. Sok dalt, táncot és jelenetet tanított be klubtagjainak, melyek előadásait számos elismerés fémjelzi. Az Ő ötletére indult el Karádon 2011-ben a Kodály Dalos Találkozó, mely azt a kodályi örökséget hivatott ápolni, mely elsősorban Karádhoz és Somogy Megyéhez kötődik. Nevéhez fűződik a településén immáron 12. alkalommal megrendezésre került jótékonysági rendezvény. 2014-ben Joli ötletére alakult meg a Kelet-Balatoni Nyugdíjas Kistérség Közös Énekkara, amely a mai napon is fellép. A kistérség társelnökeként is nagy szorgalommal és lelkiismeretesen dolgozik. Szívesen áldozza szabadidejét a közösségi munkára. Aktivitása az idős ügy iránti elkötelezettsége példa értékű!

Kis Dörnyei Lajosné

a Táskai Nyugdíjas Egyesület és a Táskai Asszonykórus alapító tagja

Kis Dörnyei Lajosné, Mariska néni alapító tagja a határon túl is ismert Táskai Asszonykórusnak. Mintegy négy évtizede töretlen lelkesedéssel gyűjti és mutatja be a táskai és somogyi népdalkincset. Az Asszonykórus műsorán szereplő népdalok nagy része az ő emlékeiből került elő, ahogy azt a nagyszüleitől hallotta. Akár szólistaként, akár a kórus tagjaként is jelentősen hozzájárult a Táskai Asszonykórus sikeréhez, ahhoz a sok elismeréshez, melyet a kórus az évtizedek során kapott. A magyar népdal éneklés ikonikus alakja.

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2017 évben

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA” címet adományozott

Dr. Kerekesné Pytel Anna részére.

Dr. Kerekesné Pytel Anna Kaposvár, Somogy megye és Magyarország zenei kultúrájának kiemelkedő alakja. Ő az, aki fantasztikus szakmai szeretetével, tudásával, emberi tisztességével, energiától és lelkesedéstől duzzadó habitusával már életében fogalommá vált. Minden korosztályban jelen van a zene iránti szeretetét és alázatát árasztó lelkes tevékenységével. Hosszasan lehetne sorolni azon kórusok és zenei formációk nevét, akiknek átadta  a tudását és a zene szeretetét. Igényes és lelkes munkájával  sok nyugdíjas szervezettel ismertette és szerettette meg a közös éneklés örömét, varázsát. A Szövetség számos tagszervezetének kórusát segíti kiapadhatatlan energiájával. A szövetség kórusainak élén, karnagyaként példát mutat és lendületet ad az igényes közösségi éneklésnek. Kiemelkedő szerepe van abban, hogy a somogyi és országos népdalkincs ápolói, hordozói és tovább örökítői a nyugdíjas szervezeteink is.

Takács József Balatonszemes polgármestere részére.

Takács József Balatonszemes polgármestere, mint település vezetőként, mint magán emberként elkötelezett híve az idősek segítésének, tevékenységük támogatásának. A Szövetség öt éve tartja Balatonszemesen az Ezüst Nyár Somogyi Szépkorúak Táborát, melyet úgy erkölcsileg, mint anyagilag a kezdetektől fogva jelentős mértékben támogat. Az évek során a Tábor nagyon sok programjának megvalósításában tevékenyen részt vett. Javaslatára Balatonszemes képviselőtestülete minden esztendőben komoly anyagi segítséget nyújtott a hajókirándulások költségeihez. Igazi lokálpatriótaként mutatta be nekünk Balatonszemes turisztikai kincseit. A tábor megszervezésével és a programok megvalósításában mindig és mindenben számíthatunk rá.

Az elismerések átadásáról készült fotók a GALÉRIA könyvtárban tekinhetők meg!

 

SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díj

2016

A díjat ezúttal a hagyományoktól eltérően a Szövetség Jubileumi Ünnepi Küldöttgyűlésén november 23.-án Taszáron vehették át az elismerésben részesültek

2016-ban SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díjban részesültek:

Antal Józsefné

a Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület elnöke

Antal Józsefné Marika 1993 óta meghatározó tagja a Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület ének és tánc karának. Ez irányú elkötelezett és magas színvonalú munkája elismerésekét az egyesület tagsága 2000-ben a szervezet elnökhelyettesévé és művészeti vezetőjévé választotta.

Amióta bekapcsolódott az egyesület életébe, minden erejével azon van, hogy a népdal és néptánc örökséget fenntartsa, minél szélesebb körben népszerűsítse. Ezt nagyon sok fellépés szervezésével valósítja meg. Az elmúlt évtizedek során végzett aktív színvonalas szakmai és szervezői munkájának köszönhetően az egyesület tevékenysége nem csak Nagyatádon vált ismerté és népszerűvé, hanem ez átlépte a város, Somogy megye és az ország határát is. Vezetésével a énekkar és a tánccsoport számos nagysikerű fellépésével váltott ki elismerést és öregbítette az egyesület és Nagyatád hírnevét.

Az egyesület tagsága 2015-ben választotta meg a szervezet elnökének. A nyolcadik iksz felett is lendülete töretlen. Több évtizedes munkája példaértékű a Szövetség más szervezeti számára is.

Bányai Károlyné

a Mosdósi Integrált Szociális Központ keretén belül működő Mosdósi Népdalkör vezetője, Mosdós község DÍSZPOLGÁRA

Bányai Károlyné, Rózsika néni 1956-ban kezdte meg tanítói munkáját Mosdóson. Már ekkor szívén viselte települése kulturális életének segítését. Ez az elhivatottsága nyugdíjba vonulását követően is kitartott. A Mosdósi Dalkör megalapítója és vezetője a mai napig is. A Dalkört már 1974-ben a „Röpülj páva” vetélkedőig vezette, ahol „Arany Páva” díjjal jutalmazták a magas színvonalú munkát. 80 éves kora ellenére sem csökken a vezetői aktivitás, melyet mindvégig az elhivatottság, az igényes szakmai munka jellemezett és jellemes napjainkban is.  A népdalkör vezetésében, a nyugdíjas klubban és Mosdós község településért végzett önzetlen kimagasló közösségi munkáját a települése Díszpolgári címmel ismerte el.

Berkesné Hegedűs Márta

a Balatonföldvári Nyugdíjas Egyesület elnöke

1988-ban lett a Balatonföldvári Nyugdíjas Klub vezetője. 1993-ban javaslatára és kezdeményezésére a klub egyesületté alakult, melynek napjainkban is vezetője. A közművelődés területén megszerzett magas szintű szakmai ismeretének, gyakorlati tapasztalatainak  és a művelődés területén tanúsított elhivatottságának köszönhetően az általa vezetett nyugdíjas szervezetben az évtizedek során mindvégig színvonalas kulturális munka folyt és folyik napjainkban is. Szociális érzékenysége és az idősügy iránti elkötelezettsége következtében több a nyugdíjasok életminőségét javító kezdeményezést tett. A több mint két és fél évtizedes munkája során számos helyi, kistérségi és megyei szintű nyugdíjas kulturális rendezvény ötletgazdája, szervezője és házigazdája volt. A Balatonföldvári Bajor Gizi Közösségi Ház vezetőjeként is mindig kiemelt figyelmet fordított a szépkorúak támogatására, szabadidős programjaik szervezésére.

Fülep István

a Nagyatádi Bajtársi Egyesület elnöke, a Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi Társulásának vezetője és Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének alelnöke

Több mint másfél évtizede vezetője a Nagyatádi Bajtársi Egyesületnek. Korengedményes nyugdíjba vonulását követően nagy szorgalommal és aktivitással kapcsolódott be Nagyatád város, a környék és a Szövetség munkájába. Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi Társulásának vezetőjeként aktívan és eredményesen dolgozik a Szövetség második legnagyobb nyugdíjas tömörülése kulturális és érdekvédelmi munkájának összehangolásában, koordinálásában. A közel másfél évtizede a Szövetség elnökségi tagja. 2010-ben a Szövetség alelnökének, majd a strukturális átalakítást követően a Déli – régió vezetőjének választották. Úgy a kistérségi vezetői, mint az alelnöki munkája során sok hasznos javaslattal segítette és segíti a Szövetség életének irányítását. Önzetlen munkájára mindig lehet számítani.

Horváthné Borda Mária

a Tabi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub elnöke

Horváthné Marika, szinte nyugdíjba vonulását követően azonnal bekapcsolódott a szépkorúak közösségi életébe. A 41 éves Tabi Őszi Napfény Nyugdíjas Klubnak 15 éve vezetője, melyet nagy szorgalommal, töretlen lelkesedéssel vezet. Önzetlen, a nyugdíjasok ügye iránt elkötelezett vezetői munkája sokak számára példamutató. Tab város tiszteletben álló ismert személyisége. A Koppány-völgye Nyugdíjas Kistérség legnagyobb létszámmal rendelkező klubja vezetőjeként szívesen vállal fel kistérségi, vagy megyei szintű kulturális rendezvényeket, melyeket minden esetben nagyon magas szinten szervez meg klubtársaival együtt. A Szövetség mindig számíthat munkájára, segítő készségére. Sokat dolgozik a magyar és somogyi népdalkincs ápolásáért, a hagyományok folytatásáért. A szervezete vezetésében végzett munkája példa értékű.

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2016 évben

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA” címet adományozott

Ormai István Nagyatád város polgármestere részére

Ormai István Nagyatád város polgármestere az idősügy elkötelezett híve. A városban működő nyugdíjas szervezetekkel polgármesterré történt megválasztása óta folyamatosan, töretlen jó kapcsolatot ápol. Városvezetői munkájának egyik súlyozott területe a szervezetekben tömörült nyugdíjasok tevékenységének segítése.

A létrehozott Idősügyi Fórum által jelzett problémák megoldásában segítőkész, gyakran kezdeményező. Rendszeres erkölcsi és anyagi támogatója a nyugdíjas klubok, egyesületek programjainak, munkájának. Rendezvényeiken rendszeresen részt vesz.

A Szövetség önzetlen segítője. Az évek során számos megyei szintű rendezvény házigazdája, védnöke volt. Minden alkalommal személyes ügyének tekintette a Nagyatádon több alkalommal megrendezett Megyei Kulturális Gálák és Tagszervezetek Vezetői Találkozók megrendezésével kapcsolatos ideális feltételek megteremtését. Kezdeményezésére Nagyatád képviselő testülete a Szövetség rendezvényeinek támogatásaként minden esetben térítésmentesen biztosította a szükséges infrastuktúrát.

Személyen szervezett és vezetett programjaival nagy elismerést váltott ki tagszervezeti vezetőink körében.

Az évek során Szövetség vezetésével közvetlen, baráti kapcsolat alakult ki, melynek eredményeként segítségére a váratlan helyzetekben is számíthatunk.

A Nagyatádon működő nyugdíjas szervezetek és a Szövetség munkájának segítésében végzett kiemelkedő, tevékenységét a Szövetség Dísz Tagja cím adományozásával köszöni meg.

 

Pataki Sándor Taszár község polgármestere részére

A Szövetség az elmúlt évek során Pataki Sándor polgármester úrban igazi, önzetlen segítőkész partnerre talált. A maga nemében országosan is egyedülálló Somogyi Szépkorúak Katonadalos Találkozóinak kezdetektől fogva házigazdája lelkes támogatója és védnöke. A négy éves hagyományra visszatekintő találkozó megrendezésének támogatójaként kezdeményezésére a taszári önkormányzat képviselő testülete minden alkalommal támogatásként térítésmenetesen biztosított a művelődési házat, mint ahogy a jubileumi rendezvényre is.

A évek során a Szövetség és közte kialakult jó kapcsolat a jövőre nézve is biztató.

A Szövetségnek a katonadalok hagyománya ápolásában, megőrzésében eddig folytatott munkája segítésében végzett kiemelkedő, tevékenységét a Szövetség Dísz Tagja cím adományozásával köszöni meg.

 

A Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából elismerésben résesültek 2016. november 23.-án

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségének felterjesztésére a Szövetség magalakulásának 25. évfordulója alkalmából, mint alapító tagnak, a szövetség egyik meghatározó tagegyesületének az elmúlt negyed században végzett folyamatos magas színvonalú érdekvédelmi és kulturális, hagyományőrző munkájáért, a közéletben való aktív   tevékenységéért,

Balogh Zoltán Emberi Erőforrások minisztere

ELISMERŐ OKLEVELET

adományozott :

Andocsi Nyugdíjas Klubnak

elnöke: Piurkó Györgyné;

Csurgói Őszi Napfény Nyugdíjas Klubnak

elnöke: Balogh Csaba;

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesületének

elnöke: Kiss Jánosné

Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klubnak

elnöke : Horváth József

Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubnak

elnöke: Pető László

 

A Szövetség elnökségének kezdeményezésére és javaslatára a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége megalapításának 25. évfordulója alkalmából a Szövetséget 1991 október 28.-án megalapító 18 szervezet közül „Kovács Lajos” Emlékplakettet adományoz azon alapítóknak, melyek a 25 éves jubileum időpontjában is működnek és jelenleg is a Szövetség tagjai.

Andocsi Nyugdíjas Klub

jelenlegi vezetője: Piurkó Györgyné

Csurgói Őszirózsa Nyugdíjas Klub

jelenlegi vezetője: Balogh Csaba

Balatonlellei „Őszi Rózsa” Nyugdíjas Klub

jelenlegi vezetője: Bihari József

Kaposvári „Zselic” Természetjáró Nyugdíjas Klub

jelenlegi vezetője: Kiss Gali János

Marcali „Szivárvány” Városi Nyugdíjas Egyesület

jelenlegi vezetője: Klujber Imréné

Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klub

jelenlegi vezetője: Horváth József

Nagyatádi Cérnagyári Nyugdíjasok Klubja

jelenlegi vezetője: Horváth Sándorné

Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja

jelenlegi vezetője: Pető László

Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete

jelenlegi vezetője: Kiss Jánosné

Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete

jelenlegi vezetője: Sipos Ferenc

Toponári „Frézia” Nyugdíjas Klub

jelenlegi vezetője: Németh Jánosné

A Szövetség elnöksége „Kovács Lajos” Emlékplakettet adományozott továbbá:

Kovács Lajosnénak

a Szövetség megalapítója özvegyének, ez alkalommal is megköszönve azt a hátteret, melyet férje számára biztosított

Borsos József alapítónak

az alapító Csurgói Őszirózsa Nyugdíjas Klub akkori elnökének

Bék Géza alapítónak

az alapító Vasutasok Szakszervezete Önálló Nyugdíjas Csoport akkori vezetőjének.

A Somogyi Hírlap szerkesztősége részére

azért a két és fél évtizedes munkáért, melynek során érdeklődésével végig kísérte a Szövetség tevékenységét és arról folyamatosan korrekt, tárgyilagos írásaival nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a lap olvasói megismerjék a munkánkat.

 

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége korábbi vezetésében hosszú ideig végzett kimagasló munkájának elismerésekén a Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából az elnökség emlékplakettet adományozott:

Antalicz Istvánné volt elnökségi tagnak

Bankné Mezővári Mária volt alelnöknek

Bánffy Lőrincné volt alelnöknek

Bene János festőművésznek Szövetség logója alkotójának

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének több alkalommal történt önzetlen támogatásáért:

Takács Józsefnek Balatonszemes polgármesterének

Schmidt Jenőnek Tab polgármesterének

Fülöpné Kesztyűs Ágotának Niklai polgármesterének

 

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének több alkalommal történt önzetlen segítéséért:

Domján Tamásnak a Domján Desing cégvezetőjének

Pünkösd Mártonnak a Nagyatádi Művelődési és Sportközpont igazgatójának

A Somodori Hagyományőrző Egyesületnek

Trunkó Ferenc borásznak

Vértes Zoltán fotós vállalkozónak

 

 

SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díj

2015

A  díjat a Szövetség hagyományainak megfelelően az Idősek Hónapja alkalmából megrendezett Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláin Nagyatádon október 03.-án, Balatonföldváron október 17.-én vették át az elismerésben részesültek.

2015-ben SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díjban részesültek:

Balhási Józsefné a Hetesi Nyugdíjas Klub alapító tagja.

A 19 éves Hetesi Nyugdíjas klub alapító tagja. Nagyon sokat tett azért, hogy a településen megalakuljon a nyugdíjas klub. Azóta is fáradhatatlanul dolgozik a szépkorúakért. A Klub történetének legaktívabb tagja. Kiemelkedő és példa értékű önkéntes munkát végez. Megszámlálhatatlan azon kulturális és egyéb rendezvények száma, melyen a közel két évtized során részt vett és aktív sikeres szerepléseivel öregbítette települése és klubja jó hírnevét.

Erdei Ferencné a  Taszári Rozmaring Kórus alapító tagja, vezetője.

A  közel tíz évvel ezelőtt alapított kórusnak kezdetektől fogva vezetője. Aktív igényes munkájával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kórusban folyamatos közösségi és kulturális élet alakuljon ki. Folyamatosan szervezi a kórus szerepléseit. Sokat dolgozott és dolgozik azért, hogy az utána jövő generációknak átadja tapasztalatait. 81 éves kora ellenére napjainkban is aktív szervezője és résztvevője települése rendezvényeinek. 2015-ben „Taszárért” elismerő díjban részesült.

Szentpáli Imréné a Nyugdíjasok Somogyjádi Egyesülete alapító tagja.

Az egyesület 1996-ban történt megalakulása óta folyamatosan tagja az elnökségnek. A klubhelység gondnoka. Nyolcvan éves kora ellenére az egyesületnek ma is az egyik legaktívabb tagja. Minden munkában lehet rá számítani. nagy szorgalommal vesz részt az egyesület rendezvényeinek előkészítésében és lebonyolításában. A település közéletében még ma is aktív résztvevő. A feladatokhoz való hozzáállása munkája példa értékű.

Vígh Magdolna a Balatonszárszói Nyugdíjas Klub vezetője.

Az 1995-ben alakult a Balatonszárszói Nyugdíjas Klubnak  2001 óta elnöke. Agilis, kreatív vezetője szervezetének. Színvonalas értékteremtő munkájával gazdagítja és színesíti a Szövetség kulturális tevékenységét.  Jelentős munkát végez a néptánc és népdalkincs ápolása megőrzése és bemutatása területén. A koreográfiákat, dalcsokrokat  Ő állítja össze és tanítja be. Munkája során igényes és precíz. Nagyon sok helyen lépett fel  tánc és ének csoportjával, többek között a Stefánia palotában is. 2007-ben a Dr. Gyenesei István által alapított „Somogyi Szépkorúakért” plakettet adományozta részére a megyei közgyűlés elnöke. Települése kulturális életének egyik meghatározó egyénisége. Munkája példaértékű.2010-ben a klub és személyes munkája elismeréseként Balatonszárszó önkormányzatától "Balatonszárszó Polgáraiért" kitüntető címet kapták.

Wolf Sándorné a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete alapító tagja.

Az 1992-ben alakult egyesületnek nyugdíjba menetelétől, 2000 óta tagja. 2002 – 2010 között az egyesület elnöke volt, mely idő alatt a szervezet töretlenül fejlődött. 2000-ben alapította meg az Egyesület népdalkörét, amelynek azóta is vezetője. Igényes és magas színvonalú szakmai munkájának köszönhetően az egyesület énekkara szinte állandó résztvevője a Szövetség gáláinak. Az általa vezetett énekkar rendszeres szereplője Lengyeltóti közéleti eseményeinek és a környékbeli településekre is gyakran hívják őket. A Népdalkör vezetése során végzett munkáját és az énekkar színvonalas szerepléseit a Lengyeltóti önkormányzat „Lengyeltóti Kultúrájáért” kitüntetéssel ismerte el.

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2015 évben

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA” címet adományozott

Török Tiborné

részére.

Török Tiborné Hetes község polgármestere. 2014-ben második alkalommal választották meg ismét a település vezetőjének. 2010-ben történt megválasztását követően hamar tapasztalható volt a szépkorúak iránti tisztelet, a szépkorú emberek élethelyzetével kapcsolatos empátiája. A Szövetséggel való kapcsolata öt évvel ezelőtt kezdődött, amikor a Reuma Kúra sport verseny megrendezéséhez lelkes és önzetlen támogatást nyújtott településén és elvállalta a házigazda szerepét. Ezt egy ötéves együttműködés követte. Támogatásának köszönhetően öt éven keresztül rendezhette meg a Szövetség  Hetesen a mára már hagyománnyá vált szépkorúak sporttalálkozóját. Az Ő támogatásával válhatott sikeres rendezvényünkké.

Nem csak színvonalas feltételeket biztosított a Szövetség által szervezett polgármesteri találkozónak, hanem maga is lelkes támogatója és szervezője volt a rendezvénynek.

A Szövetséget segítő, támogató munkájával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Szövetség tevékenysége sikeres, eredményes legyen.

A Szövetség köszöni az önzetlen támogatását és a jövőben is számít segítségére.

Fotók a GALÉRIÁBAN


SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díj

2014

A  díjat a Szövetség hagyományainak megfelelően az Idősek Hónapja alkalmából megrendezett Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláin Nagyatádon október 04.-én, Siófokon október 18.-án vették át az elismerésben részesültek.

2014-ben SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díjban részesültek:

Gábriel Fülöpné a Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete tagja.

20 éve tagja a Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének. Ez idő óta vezeti az Egyesület énekkarát. Munkájának sikerét számos elismerés fémjelzi. Irányításával a női énekkar több alkalommal kapott országos, megyei és kistérségi elismerést, különböző kulturális események alkalmával. Még betegsége idején sem hagyta cserben szeretett énekkarát. Az Egyesület irodalmi műhelyét is szívesen segíti szakmai tanácsaival. A vezetőség munkájában tanácsadóként vesz részt. Egész élete, az Egyesületben végzett kiemelkedő szakmai munkája, emberi kvalitásai tették méltóvá az elismerésre.

Kiss Ferencné a Kaposfői Nyugdíjas Klub alapító tagja.

A 18 éves Kaposfői Nyugdíjas Klub alapító tagja. Nagyon sokat tett azért, hogy a településen megalakuljon a nyugdíjas klub. Azóta is fáradhatatlanul dolgozik a szépkorúakért. A Klub 18 éves történetének legaktívabb tagja. Kiemelkedő és példa értékű önkéntes munkát végez. Megszámlálhatatlan azon kulturális és egyéb rendezvények száma, melyen a közel két évtized során részt vett és aktív sikeres szerepléseivel öregbítette települése és klubja jó hírnevét.

Hét gyermek édesanyja! 80 éves kora ellenére ma is a Kaposfői Nyugdíjas Klub egyik legaktívabb tagja.

Kisiván Ferencné a Várdai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub tagja.

Az 1997-ben alakult klub alapító tagja. Aktív igényes munkájával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a klubjában folyamatos közösségi és kulturális élet alakuljon ki. A kistérségi, megyei és egyéb kulturális rendezvények állandó szereplője, ahol számtalan sikert ért el és ajándékozta meg színvonalas előadásával hallgatóságát. Sokat dolgozott és dolgozik azért, hogy az utána jövő generációknak átadja tapasztalatait.

Tevékeny résztvevője a várdai alkotótáboroknak. Korát meghazuttoló aktívitással vesz részt ma is Várdai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub munkájában.

Varga Károly a Bélavári Pünkösdi Rózsa Nyugdíjas klub alapítója, volt elnöke. A Dráva-menti Nyugdíjas Egyesület volt alelnöke.

Az 1998-ban alakult Pünkösdi Rózsa Nyugdíjas klub elnökének 1999-ben választották meg. 2012-ig 13 éven keresztül volt vezetője a szervezetnek. Ez idő alatt aktivitásának köszönhetően nagyon gazdag és színvonalas kulturális élet folyt a klubban. Szinte állandó résztvevői voltak a különböző szintű kulturális találkozóknak.

Az 1999-ben megalapított Dráva-menti Nyugdíjas Egyesület alapító tagszervezeti elnöke volt. Az egyesület tagszervezetei alelnökké választották. E funkcióban dolgozott 2012-ben történt visszavonulásáig. Mind a klubja élén, mind az egyesület alelnökeként mindvégig nagy szorgalommal lelkesedéssel és precízen dolgozott. A nyugdíjas mozgalom iránti elkötelezettsége példa értékű!

Törőcsik Ferencné Andocs község polgármestere, az Andocsi Nyugdíjas klub tagja.

18 éve települése polgármestere. Ez idő alatt mindvégig nagy figyelmet fordított az Andocson élő szépkorúakra, a nyugdíjas klubra. Az elmúlt közel két évtizedben sokat tett azért, hogy a településen működő nyugdíjas klub kellemes időtöltést és sok programot tudjon kínálni tagjainak. Javaslataira, kezdeményezéseire a képviselő testület rendszeresen anyagilag és erkölcsileg támogatta és támogatja a nyugdíjas klub működését, programjait. Soha nem feledkezik meg az idősek köszöntéséről, akár az idősek világnapja, vagy más jeles évfordulók alkalmából. Kezdetben a nyugdíjas klub pártoló, majd később rendes tagja lett, melynek aktív tagja. Sokirányú elfoglaltsága mellett mindig figyelmet fordít arra, hogy a klub rendezvényein, különböző kulturális fellépésein cselekvően részt vegyen.

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2014 évben

„SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA” címet adományozott

Kovács Margit

részére.

Kovács Margit több mint két és fél évtizede segíti a Szövetség munkáját. Nevével egybeforrt a 31 éve Gyenesei István akkori tanács elnök által alapított „Őszi Napfény”, 2013-tól mint jogutód „Ezüst Nyár” tábor. A táborok vezetőjeként több ezer somogyi szépkorú kellemes pihenéséről élmény gazdag programjairól gondoskodott, nyújtott életre szóló emléket. Önzetlen emberszeretete, az idősek iránti elkötelezettsége a somogyi nyugdíjasok körében elismert és tisztelt személlyé emelte, tette nevét és személyét ismertté. Segítőivel együtt az Őszi Napfény táborok kiemelkedő vezetéséért Somogy Megye Közgyűlése korábban „Somogy Polgáraiért” elismerésben részesítette.

Fotók a galériában!


SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díj

2013

Harmadik alkalommal kelült átadásra a Szövetség által 2011-ben alapított

„ SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT „ díj. Az alapítók szándéka szerint minden évben ezt olyan személyek kapják, akik sok – sok év óta kiemelkedő önkéntes munkát végeztek, végeznek a Szövetségért és saját szervezetükért. A díj minden évben a Szépkorúak Hónapjában megtartásra kerülő Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláján öt főnek kerül átadásra.

2013-ban SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díjban részesültek:

Gál Istvánné a Mezőcsokonyai Nefelejcs Nyugdíjas Klub alapító tagja, a klub korábbi elnöke.

Gál Istvánné a 18 éve alakult Mezőcsokonyai Nefelejcs Nyugdíjas Klub alapító tagja. 2000-től 2005-ig a klub elnökeként dolgozott. Lelkes és önzetlen munkája eredményeként jelentősen emelkedett a klub taglétszáma. Gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki Mezőcsokonya civil szervezeteivel, az általános iskolával, és a társklubokkal. Megromlott egészsége miatt öt év után kénytelen volt a klub vezetését átadni, de klubtagként korlátozott mozgása ellenére továbbra is aktívan dolgozik. Öt éve a klub pénztárosa. A jó gazda módjára őrködik szervezete anyagi biztonsága felett. Aktív tagja a klub népdalkörének, de szívesen énekel szólóban is magyarnótákat, népdalokat.

Léber Gyuláné a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségi tagja, a Lábodi Hölgykoszorú Nyugdíjas Klub tiszteletbeli elnöke, megalapítója, korábbi elnöke.

18 éve Lábodon elsőként megalakult civil szervezet a  Hölgykoszorú Nyugdíjas Klub alapítója, majd 13 évig elnöke volt. Vezetésével a klub gyorsan kivívta a település vezetésének és lakosságának elismerését, tiszteletét. Tevékenységét a klub 10 éves évfordulóján Lábod Önkormányzata „ Lábod Község Közösségéért” kitüntetéssel ismerte el. Vezetésével a klub kulturális tevékenysége évről évre színvonalasabbá vált. Az általa megalapított énekkar és tánckör rendszeres szereplője volt korábban és jelenleg is a település, a térség és a megyei szövetség rendezvényeinek. A klubért és Lábodért végzett munkájáért Lábod Község Díszpolgára megtisztelő cím tulajdonosa.

Kiss Lajos a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy megyei Szövetsége volt elnökségi tagja,a Pogány – völgye Nyugdíjas Kistérség volt vezetője, a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete alapítója, volt elnöke

1991 őszén Ő alapította meg a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesületét, melynek 12 évig volt elnöke. A Pogányvölgyi Nyugdíjas Kistérség megalakulásakor annak vezetőjévé választották. A Szövetség elnökségének is tagja volt egészségének megromlásáig. Mindhárom funkciójában közmegelégedéssel dolgozott. Aktív tettre kész hozzáállásával  hasznos tagja volt a Szövetség elnökségének. Lengyeltótiért és az ott élő nyugdíjasokért végzett munkáját „ Lengyeltóti közéletéért” díjjal ismerték el. Noha egészségi állapota nehezíti közéleti tevékenységét a körülményeihez képest jelenleg is aktívan tevékenykedik a szépkorúakért.

Németh Jánosné a Toponári Frézia Nyugdíjas Klub elnöke.

A 21 éve megalakult szervezet alapító tagja. A megalakulás óta a klub, korábban egyesület elnöke. A 21 éves elnöki munkája alatt folyamatosan bizonyította rátermettségét. Odaadóan, nagy szakmai hozzáértéssel vezeti klubját. A kultúra iránti elkötelezettsége, különösen az irodalom területén kiemelkedő. Rendszeres résztvevője a szavaló versenyeknek, versmondó találkozóknak. Több kistérségi gála házigazdája volt, mindenki megelégedésére. Szívén viseli a szépkorúak gondjait és lehetőségeihez mérten igyekszik azok megoldásában segítséget nyújtani. Kaposvár - Toponár városrészének aktív közéleti résztvevője.

Szecsődi Sándorné a Ságvári Nyugdíjas Egyesület elnöke.

1997 óta elnöke az egyesületnek. Vezetése alatt mint létszámában, mint tevékenységében megerősödött az egyesület. Ságváron elismert vezetőként tisztelik. Vezetésével sok elismerést kaptak a kistérségi és megyei gálákon. Odaadó, önzetlen munkájának vezetői rátermettségének és szakszerűségének köszönhető, hogy egyesülete tagságának aktivitása évek óta töretlen.

2013 júniusi elnökségi ülésünkön megalapítottuk a „SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA” címet.

A címet minden esztendőben legfeljebb egy fő kaphatja meg a Szövetség tagságához nem tartozók közül, akik hosszú időn keresztül kimagaslóan támogatták, segítették a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége munkáját.

2013 - ban a Szövetség elnöksége SZÖVETSÉG DÍSZ TAGJA címet adományozott:

Dr Gyenesei Istvánnak

Gyenesei István aktív szerepet vállalt a Szövetség 22 évvel ezelőtti megalapításában. Az elmúlt több mint két évtizedben különböző közéleti funkcióiban mindig kiemelt figyelmet fordított a Szövetség tevékenységének segítésére, a somogyi szépkorúak életminőségének javítására. Támogatása jelentős szerepet játszott abban, hogy szövetségünk Somogy megye legnagyobb civil szervezetei közé tartozik és meghatározó szerepet tölt be a nyugdíjasok érdekeinek képviseletében.

Az elismerések átadásáról készült fotók a Galériában láthatók!

SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT Díj

2012

2012-ben is az alpító szabályzatnak megfelelően a Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláján öt nyugdíjas társunk vehette át a „SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT” díjat. Ebben az évben 14 személyre érkezett javaslat és több körös szavazás után született meg a döntés.

Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége 2012 évben  „SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT” díjat adományozott:

Antalicz Istvánné a Marcali Szivárvány Városi Nyugdíjas Egyesület, a Marcali és Környéke Nyugdíjas Kistérségi Társulás elnöke, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy megyei Szövetsége elnökségi tagja részére

Antalicz Istvánné, Marika 1994 óta tagja a Marcali Szivárvány Városi Nyugdíjas Egyesületnek. Belépését  követően egy évig titkárként, majd 1995-től az egyesület elnökeként dolgozik. A szépkorúakért végzett munkáját Nagyasszonyi címmel ismerték el. Vezetésével az egyesület 2004-ben Marcali Városért kitüntetést kapott. Egyesülete a Somogy polgáraiért kitüntető cím tulajdonosa is. Vezetésével alakult meg a Marcali és Környéke Nyugdíjas Kistérségi Társulás, melynek elnökévé választották. A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy megyei Szövetsége elnökségi tagjaként aktívan és alkotó módon vesz részt a Szövetség vezetésében.

Boór Miklósné a Balatonszemesi „Derűs Ősz” Nyugdíjas Egyesület elnöke, a Kelet-Balatoni Nyugdíjas
Kistérségi Társulás elnöke a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy megyei Szövetsége elnökségi tagja részére.

Boór Miklósné, Aranka 1997-ben alapítója volt a Balatonszemesi „Derűs Ősz” Nyugdíjas Egyesületnek. Kezdettől fogva az egyesület vezetője. Hatékonyan dolgozik az idősek érdekében. Nagy hozzáértéssel vezeti csoportját, melynek kulturális tevékenysége kiemelkedő. 2006 őszétől elnöke a 16 települést magába foglaló Kelet-Balatoni Nyugdíjas Kistérségnek. A Szövetség elnökségi tagja. Mindhárom minőségében nagy felelősségtudattal, és magas színvonalon végzi munkáját. Balatonszemes közéletének, kulturális életének kiemelkedő szervezője, segítője. Rátermett vezető, aki szívesen dolgozik önzetlenül másokért.

Borsos József a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége alapító tagjának részére.

Borsos József kezdettől foga aktív és meghatározó tagja volt a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének. Kezdeményezője és tevőleges résztvevője volt a Szövetség 1991-ben történt megalakításának. 13 évig volt elnöke a Csurgói Őszi Rózsa Nyugdíjas Klubnak. Országosan is példaértékűen elsőkén tömörítette egyesületi formába a Csurgó környéki klubokat egyesületeket, amely megkönnyítette az anyagi források megteremtését. 13 évig volt elnöke a Drávamenti Nyugdíjas Egyesületnek. A Szépkorúakért végzett munkájáért korábban Köztársasági Érdemrend ezüst fokozatával tüntették ki. A Szövetség elnökségének 2012 évben történt viszavonulásáig 21 éven keresztül volt tagja.

Geszti Györgyné az Osztopánért Kulturális Egyesület Rozmaring Nyugdíjas Klubja alapító tagja részére .

Geszti Györgyné, Mariska néni alapító tagja az 1988-ban magalakult Osztopáni Rozmaring Nyugdíjas Klubnak. A klub 24 éves történetének legaktívabb tagja. Megszámlálhatatlan azon főzőversenyek, kulturális rendezvények száma, melyeken a klub az ő aktív részvételével  sikert ért el. 84 éves kora ellenére napjainkban is egyik legaktívabb tagja klubjának. Főzőtudományával sok gasztronómiai élményt adott és ad ma is a klub rendezvényeken résztvevő tagoknak és vendégeknek.

Jekl Józsefné a Görgetegi Közéleti Nyugdíjas Klub és a Csokonyavisonta Borostyán Nyugdíjas Klub tagja részére

Jekl Józsefné nyugalmazott iskolaigazgató 1988 óta nyugdíjas. Ezt megelőzően pedagógusként is aktívan segítette a nyugdíjas klub munkáját. Több kitüntetés és dicsérő oklevél jelzi az oktatásban és a közéleti munkájában elért sikereit. Nyugdíjba vonulását követően aktívan bekapcsolódott a klubok munkájába és 15 éve  fáradhatatlanul és önzetlenül dolgozik az idősek napjainak szebbé tételéért.

Elhivatott munkával dolgozik a népi hagyományok megőrzéséért a fiatalabb nemzedéknek történő átadásáért. Hitvallása az együtt egymásért cselekedni, egymásnak segíteni örömöt szerezni. A nyugdíjas klubok sok sikert arattak az általa betanított népi hagyományok, népdalok bemutatásával.

A díjazottakról készült fotók a Galériában láthatóak

„ Gyermekkorom legszebb élménye”

novella pályázat

Értékelés

Szövetségünk 2011 évben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból sok más rendezvény mellett az elnökség novella pályázatot írt ki tagságunk részére. Azt szerettük volna, hogy a mi két évtizedes visszapillantásunk mellett tagságunk is visszatekintsen a sok évtizedekkel azelőtti időkre, a gyermekkorukra és akik bátorságot éreznek magukban vessék papírra élményeiket.

Ezért is adtuk novella pályázatunknak a „Gyermekkorom legszebb élménye” címet.

A felhívásra 15 pályamunka érkezett. A jeligével ellátott mini novellákat 5 fős szakértői zsűri értékelte és hozta meg a döntést.

Néhány összefoglaló és általánosítható értékelő gondolat:

-   A gyermekkor legszebb élménye finom emlékezéssé alakult át az évtizedek során és ez a  memoár felmagasztosította a sok évtizedes múltat. A szegénység, a háborús évek, az 1945 utáni  politikai rendszer alkotta korlátok ellenére az írásokból szinte kivétel nélkül a boldog gyermekkor emléke érződik.

-   Az írások központi témája a család, az összetartozás. A generációk együtt élése sok élmény forrása. A testvérek iránti szeretet, a szülők és nagyszülők tisztelete átszövi a történeteket.

-   A novellák jelentős része tisztelgés a nagymamák és az édesanyák emléke előtt. A nagymamák fáradhatatlan élete az unokák szent ereklyéje marad.  Egyik munkában az anyára való utalásban érdekes megfogalmazás szerepel. „ Az anya volt a TV és a rádió”. A mese, a történet mesélés helyettesítette akkor ezeket az eszközöket.

-   A apa személye kevésbé jelenik meg, inkább csak a háborús évekre való visszaemlékezésekben.

-  Több írásban nagyon hangulatosan és szemléletesen  jelennek meg a falusi élet múltba vesző szokásai, hagyományai, melyek tele vannak gondokkal és szívet melengető örömökkel.

-  Nagyon sok olyan kifejezést használnak, melyeket a mai fiatalok valószínűleg már nem ismernek. Mint például az árendás ház, kis ángyi, napszámos, svártlizsír, kismenyasszony, sparhelt.

-  Kevesebb volt a humor az írásokban. Talán inkább a felsejlő önirónia, irónia, amely néhány írásban, így a második és harmadik helyezett írásokban el van rejtve a sorok között.

DÍJAZOTTAK:

Harmadik helyezést ért el:

Boór Miklósné

a Balatonszemesi „Derűs Ősz”  Nyugdíjas Egyesület  Elnöke, a Kelet          Balatoni Nyugdíjas Kistérség vezetője, a Szövetség elnökségi tagja.

Írásának címe: Ez már történelem

Aranka élménye olyan korszakhoz fűződik, melyet történelmünkben nem a dicső korszakokhoz sorolunk. Ez az ötvenes évek. Gyermekként máskén érte meg, mint az akkori felnőttek. Ekkor volt általános iskolás. Több élményét fogta csokorba. Hazánk felszabadulásának 10 évfordulójának központi ünnepségén Budapesten való részvételét. Ekkor járt először a fővárosban. Kéthetes üdülésének élményeit Csillebércen. Az iskola csapatelnökké való megválasztását.

Második helyezést ért el:

Bánffy Lőrincné a Szövetség alelnöke

Írásának címe: Vizsga a konyhában

A konyhában való szakácsnői szárnybontogatásáról ír. Tíz évesen készítette el az első ebéd menü sorát, amely krumpli levesből és túrós tésztából állt.

Legjobbnak a „Az Isten veled, Isten hozott” című novellát tartotta a zsűri ezzel a verseny győztese lett

Miseta Lajosné

a Nyugdíjasok Buzsáki Egyesületének tagja.

Rátóti Zoltán a Csiky Gergely színház igazgatója a színház idősek iránti tiszteletének jeleként felajánlotta, hogy a társulat egyik művésze az eredmény hirdetés után felolvassa a művészeti gálán jelenlévőknek a győztes alkotást. Erre Grisnik Petra színművésznőt kérte fel. A fiatal színésznő nagyszerű előadásával az író élményeivel való teljes azonosulással „adta át” a győztesnek és a nézőknek a megható novellát.

Köszönet Rátóti Zoltán igazgató úrnak és Grisnik Petra színművésznőnek ezért a szép ajándékért.

A díjátadásról készült fotók a galériában láthatók

A győztes novella:

Miseta Lajosné:

Isten veled! Isten hozott!

Az 1940-es évek háborús idejét éltük. Édesapámat is, mint annyi más férfit, besorozták katonának és indulniuk kellett a háborúba.

Az egész kiterjedt nagy családunkra ráborult a szomorúság, az elkeseredettség. Szüleim házassága szerelemre, egymás tiszteletére épült, akik az egyszerű paraszti munkából megélő, vallásos emberek mindennapjait élték.

Édesapám volt testvérei közül a legfiatalabb gyermek és az ősi szokás szerint a legfiatalabb fiú maradt a szüleivel, haza házasodott, és így nagyszüleim is velünk együtt élhettek. A szomszédaink is apám testvérei, unokatestvéreiből kerültek ki, s így továbbra is egymás mellett élhetett a rokonság, a kiterjedt nagy család. Minket gyermekeket, de a felnőtteket is nagy-nagy szeretet vett körül, melyet napról-napra kézzelfoghatóan tapasztalhattunk. Ennek azt hiszem, és ma már biztosan tudom is, nem lehetett más alapja, mint az erős Istenhit és az ezen alapuló szeretet.

Az édesanyám és édesapám Isten áldásának vették a gyermekek születését a családokban. Így érkeztem én is. Nagy örömet szereztem családomnak, amikor 1930. decemberében az édesanyám a világra hozott. Sokáig, 12 éves koromig édestestvér nélkül éltem, de nem magányosan, hiszen ott voltak az unokatestvéreim körülöttem, akikkel naponta együtt élhettem a gyermekek akkori életét. Testvérhiányom nem volt. Ám amikor az édesapám „elment a katonáékhoz” – így beszélték otthon – valamilyen hiányérzet keletkezett bennem, ha nem is mindig, de előfordult. Azt hiszem azért, mert erős szállal kötődtem az édesapámhoz. A sok együtt végzett otthoni és mezei munka, az - az alatti beszélgetések kapcsoltak szorosan össze bennünket.

Elkövetkezett az a bizonyos szomorú nap, amikor édesapámnak be kellett vonulnia Kaposvárra, hogy induljanak a háborúba. Elbúcsúzott tőlem. Sírtam.... Édesanyám elkísérte őt Kaposvárra, és úgy emlékszem béreltek egy szobát, hogy az indulásig még együtt lehessenek, örülhessenek egymásnak, hiszen nem volt semmi biztosíték arra, hogy viszontláthatják valaha is egymást. Az édesanyám szomorúan érkezett haza egyedül. Aznap este együtt imádkoztunk édesapám viszontlátásáért, majd összebújva együtt aludtunk a kézzel szőtt lepedővel letakart szalmazsákon, de a reggeli imánk után kezdődtek a mindennapok az édesapám nélkül.

A gyermeki társaság, játék, felnőtti figyelmesség már-már feledtették édesapám hiányát, de az esték mindig felidézték őt. Egy kis idő múlva, véletlenül hallottam, hogy nagyanyám intő szavakkal beszél az édesanyámhoz, de ez az intés inkább vigasztalás, mint korholás volt. „Örülj Panni, majd a Jóisten megsegít bennünket és meglásd visszahozza nekünk az én drága Pistikámat. Te pedig vigyázz nagyon magadra, hogy épségben tudd világra hozni öled gyümölcsét!” Én akkor még nem tudtam, hogy minek örüljön az édesanyám. Nem is törődtem tovább a hallottakkal, de valahogy megmaradtak bennem továbbra is nagyanyám szavai. Egy kis idő elteltével ismét felfigyeltem arra, hogy kímélik az édesanyámat. Nem emel, többet hagyják pihenni, úgy kínálják az étkezésnél, mint a gyermekeket.... Furcsa volt, nagyon furcsa, de mint minden gyermeknek, nekem is csak pillanatnyi figyelmemet érintette, és játszottunk tovább.

Egyszer, egy nyári vasárnap délután a szokásos vasárnapi játékunk helyére, a mabuszinicai legelőn lévő futballpályára mentünk Grésli Rozikával a barátnőmmel és beszélgettünk. Ő elmondta, hogy várják testvére születését. Mivel közel volt a buzsáki búcsú napja, Nagyboldogasszony napja, amikor is új ruhát kaptak a buzsáki lányok, köztük mi is, és azon kesergett Rozika, ha megszületik a búcsú időpontjáig kistestvére, akkor ő bizony nem kap az új búcsúi szoknyája alá stráfos péntőt, de ha mégis később születik meg testvére, vagy egyáltalán nem születik meg – aminek úgy éreztem, tiszta szívből örülne a péntő miatt – akkor megkapja a szoknyája alá a stráfos péntőt. Én elgondolkodtam ezen és hangosan ki is mondtam az erről alkotott véleményemet: „Tudod Rozika, én szívesen lemondanék a stráfos péntőről, csak testvérem születne!” „Ó te butus – mondta ő – hiszen neked is lesz testvéred nemsokára. Hallottam, amikor otthon beszélték.”

Hát, én először nem akartam hinni a fülemnek, de aztán otthon megkérdeztem nyanyától (nagyanyám), aki elmondta, hogy hamarosan, még Karácsony előtt megérkezik hozzánk a gólya. Nagyon boldog voltam, szikrázó kedvemben futottam egy kört az udvaron. Ettől a naptól kezdve figyeltem édesanyámat. Minden olyan mozdulata, ami nem a megszokott volt, felkeltette az érdeklődésemet (pld. jobb kezével többször támasztotta derekát, mintha fájt volna a háta, dereka, stb.), és elgondolkodtam azon, hogy mit miért tesz úgy, ahogy teszi...

Aztán beköszöntött az ősz. Kezdődtek az őszi munkák a mezőn, édesapám nélkül. Édesanyám nagyon sokat dolgozott, fáradozott. A betakarítások és szüretelések után közeledett a Mindenszentek ünnepe, és nekünk az öreg és az új temetőben is rendbe kellett tenni sírjainkat. Az egyik reggelen, mielőtt iskolába mentem volna, észrevettem, hogy édesanyám arcán fájdalom ül és mozgása is nehézkes, nem olyan fürge, mint más napokon. Amint délután hazaértem az iskolából megtudtam, megkezdődtek édesanyám szülési fájdalmai. Édesanyám nővére Bazár nényém, a szomszédból a kisángyi, a körösztnyanya, Julcsa nénye a cselédünk, a nagyanyám, tetokám, mind azon sopánkodtak csendesen, hogy megkezdődött, megkezdődött... Kérdeztem is, hogy mi, és mi történik körülöttem, mire nagynényém a Bazár, megfogta kezem, és elindultunk a temetőbe, majd útközben elmesélte nekem, hogy édesanyám most szüli meg a testvéremet, aki egy kicsit korán érkezik. No én ezzel nem törődtem, bennem csak annak az öröme hatott, hogy testvérem születik. Mire a temetői munkálatokból hazaértünk, megérkezett a világra kisfiú testvérem, aki nem volt igazán szép, mert ahogy emlékszem inkább zöldes-szürke volt, mint fehér, és nagyon picike. Édesanyám saját kezűleg varrt kelengyéje nagy volt rá. Az én Lidi babám ruhácskáit adták rá. Körösztnyanya azonnal kapta a kisdedet és vitte a templomba az esperes úrhoz, hogy megkeresztelje, félve attól, hogy az újszülött meghalhat. A kistestvérem keresztelő paplanját gyönyörűnek láttam, de az alatta fekvő testvéremet nagyon féltettem, hogy a paplan alatt nem kap levegőt és megfullad. Most tudom csak , hogy ez a nagy-nagy féltés a mérhetetlen szeretetem volt testvérem iránt, ami azóta sem veszített erejéből. A paplan felirata a következő volt: „Téged látni régi vágyunk, Te vagy a mi boldogságunk”. (Sajnos édesapám ezt nem láthatta)

Itt be is fejezem, mert gyermekkorom legszebb élményét írtam le, amely számomra testvérem születése volt. Ettől szebbet, értékesebbet szülő nem adhat gyermekének, mint egy másik gyermeket, egy örökös testvért!

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Köszönet az évtizedes önzetlen munkáért.

„Szövetségben a Szépkorúakért”

2011 évi díjazottjai.

Szövetségünk 2011 évben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. E két évtized alatt a 18 alapító tagszervezetet még nagyon sokan követték. Az évforduló évében 178 tagszervezetet tömörítünk, fogunk szövetségbe. Számos egyesületünk, klubunk egyidős, némelyik idősebb Szövetségünknél. Ezek vezetői, vagy nem rég visszavonult elnökei 15, vagy még ennél is hosszabb ideig dolgoztat önzetlenül szépkorú társaikért településükért, Szövetségünkért. Elnökségünk a jubileum kapcsán elérkezettnek látta az időt arra, hogy díjat alapítson, mellyel elismeri ezeknek a vezetőknek a munkáját.

Elnökségünk 2010. november 09-i ülésén alapította meg a „Szövetségben a Szépkorúakért” díjat, melyet a létesítő okiratnak megfelelően első alkalommal 2011-ben adtunk át a Szépkorúak Hónapja alkalmából október 09-én Lengyeltótiban megrendezett Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláján négy kiváló szervezeti vezetőnk részére. Az ötödik díjazott a Gála „második felvonásán” Kadarkúton vette át a díjat.

Szövetségünk elnökségéhez 18 javaslat érkezett. Szeptember 13. Fonyódligeten kihelyezett elnökségi ülésünkön döntöttünk a díjazottak személyéről. A testület egyöntetű szavazással az alábbi aktív és volt vezetőink munkáját ismerte el első alkalommal a „Szövetségben a Szépkorúakért” díjjal.

Beke Pálné a Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub vezetője.

Beke Pálné Ida néni az 1987-ben megalakult jogelőd klub alapító tagja. Kezdetektől fogva aktívan részt vállalt a klub munkájában. Elsősorban kulturális téren végez kiemelkedő munkát. Színjátszó kört és országosan egyedülálló nyugdíjas bábjátszó kört vezet. 2000 óta vezetője a klubnak. Szakszerű kitartó munkájának köszönhetően nagyon eredményes a klubélet. Kiváló szervezőképességével, figyelmes vezetéssel, mindig jó irányt ad az „ŐSZI Napfény erős sugárzásához”

Fülöp Tiborné a Szóládi Kék Ibolya Nyugdíjas Klub elnökhelyettese.

A Nyugdíjasok Kelet-Balatoni Kistérségi Társulásának egyik legidősebb, egyben legrégebbi vezetője. Korához képest aktív részese minden megmozdulásunknak, egy összetartó személyiség. Példamutatóan végzi munkáját, irigylésre méltó dokumentummal rendelkezik a Megyei Szövetség megalakulásának pillanatától napjainkig. A klub alapító tagja, és megalakulásától 1996-tól 14 évig vezetője volt. Az elmúlt esztendőben adta át a stafétabotot. Helyettesként azonban továbbra is aktívan részt vállal a munkában.

Péter Lajosné a Somogyaszalói Nyugdíjas Klub volt elnöke.

Ő alapította meg 1990-ben Somogyaszalóban  a nyugdíjas klubot.  Húsz évig volt a szervezet vezetője. Ez idő alatt a klub megerősödött.  Nagyon sok programot szervezett. Többször volt házigazdája a kistérségi gáláknak. A település megbecsült embere. Az elsők között volt, aki felismerte, hogy meg kell alakítani a nyugdíjas kistérségeket.

Simon Ferencné a Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület alapítója és volt elnöke.

A Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület alapító tagja és az 1999-ben történt  megalakulástól 2010-ig töltötte be az egyesület elnöki posztját.  Megalakította a hagyományőrző énekkart, mellyel nagyon sok sikert értek el. Egészségi állapotának megromlásáig a település rendezvényeinek egyik legaktívabb szervezője és részvevője volt. Nagyon sokat tett a faluért, az itt élő nyugdíjasokért.

Szabó Tiborné a Hetesi Nyugdíjas Klub és a Kaposvár Környéki Nyugdíjas Kistérség elnöke, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségi tagja.

1996 óta vezeti a Hetesi nyugdíjas klubot. Két évvel később lett a Szövetség elnökségének tagja. Kistérségi vezető. Munkáját mindhárom szinten nagy odaadással, szorgalmasan, lelkiismeretesen és precízen végzi. Kistérségi vezetőként jól biztosítja az információ áramlást a Szövetség és a klubok között. A szövetségben végzett munkáját tisztelet övezi. Megalapozott javaslataival hatékonyan segíti a kitűzött célok megvalósítását. Mind a klubjában, mind a kistérségében elismerik tevékenységét és azt nagyra becsülik. Hetes település elismert és megbecsült lakosa.

A Szövetség elnöksége megköszöni a díjazottak önzetlen és színvonalas munkáját. jó egészséget, családja és a szépkorú társai  körében sok boldogságot kívánunk.

A díjátadásról és a díjazottakról készült fotók a honlap GALÉRIÁJÁBAN láthatók.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége

8/2010. (11. 09.) Eü.számú határozata

SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT

díj

létrehozásáról és adományozásáról

A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége 2011. január 01.-i hatállyal

„SZÖVETSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT”

díjat alapít.

Az adományozás rendjére vonatkozó szabályok:

  1. Átadás időpontja: minden évben a „Szépkorúak Hónapja” ünnepélyes megnyitóján.
  2. Az egy esztendőben kiadható plakettek száma maximum: 5 darab, mely megosztottként és posztumuszként nem adható.
  3. A díjat kaphatják:

-          a szövetséghez tartozó egyesületi és klubvezetők,

-          a szövetséghez tartozó egyesületi és klubtagok,

-          a szövetség elnökségi tagjai,

-          az egyesületeket, klubokat támogató polgármestereka szövetséget, egyesületeket, klubokat támogató magánszemélyek, vállalkozásokakik hosszú időn keresztül:

-          kiemelkedő munkát végeztek a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségéhez tartozó szervezetek vezetésében, tevékenységük programjaik megvalósításában,

-          aktív tevékenységet folytatnak a szervezetük életében,

-          erkölcsileg anyagilag támogatják a szövetséget, vagy valamely tagszervezetét,

4. A díj adományozására történő javaslat tétel rendje:

A plakett odaítélésére javaslatot tehetnek:

-   a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségéhez tartozó egyesületi és klubvezetők,

-  egyesületi és klubtagok,

-  a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségének tagjai.

A javaslatok felterjesztésének határideje: minden év június 01, melyet a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnökségének a kiadott formanyomtatványon kell írásban eljuttatni.

5. A díj odaítélésének elbírálási rendje:

A beérkezett javaslatokat Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöksége  megtárgyalja és dönt a díj odaítéléséről.

A díj odaítéléséhez az elnökség 2/3-nak igen szavazata szükséges.

6. A díj leírása: szobor, ( plakett ), amely formájában kifejezi a díj gondolatiságát. A díjhoz adományozó oklevél jár.

Az elnökség felkéri a szövetség elnökét és ügyvezető elnökét, hogy a díj formájára 2011 áprilisáig tegyen javaslatot.

 

Kaposvár, 2010. november 09.

Elnökség

 

Letölthető anyagok
1% felajánlása
AKTUALITÁSOK
Civileket a Somogy Vármegyei Közgyűlkésbe    
Általános | 2024.05.10.
Civileket a Somogy Vármegyei KözgyűlkésbeMint mindenki előtt ismeretes, hogy egy hónap múlva június 09.-én az ország választásra jogosult polgárai, dönthetnek a településük új vezetéséről, a vármegyei közgyűlések tagjairól és képviselőket küldhetnek az Európai Parlamentbe.
PORGRAMOK 2024    
Általános | 2024.04.15.
Szövetségünk 2024 április 04.-én tartotta Küldöttgyűlését. A küldöttek az előírt napirendek között elfogadták az elnökség 2024 évre ajánlott munkaprogramját, benne a tagszervezetek felé javasolt pályázatokat és versenyeket.
Isten veled Elnök Úr! Isten Veled Gyenesei Pista!    
Általános | 2024.04.15.
Mint ismeretes előttetek, Dr. Gyenesei István a 30. éves SOMOGYÉRT Egyesület elnöke, türelemmel viselt súlyos betegség következtében március 21.-én elhunyt. Április 06.-án Kaposváron helyezték végső nyugalomba. A gyászszertartáson a SOMOGYÉRT Egyesület és a Szövetségünk nevében Stikel János mondott búcsúzó beszédet.
Nagy segítség számunkra a személyi jövedelemadó 1%.-nak felajánlása    
Általános | 2024.01.22.
Nagy segítség számunkra a személyi jövedelemadó 1%.-nak felajánlása
Legördült a függöny 2023-ban    
Általános | 2023.12.23.
Siófokon a Szépkorúak Hónapja rendezvény sorozat zárásaként megtartott vegyes műfajú gálával véget ért a Szövetség 2023. második féléves programja, amely hat vármegyei szintű rendezvényt foglalt magába. A sokszínű több programot is felsorakoztató rendezvények szövetségünk tagságának túlnyomó többségét aktivizálták. Közel kétezer szépkorú társunk volt tevékeny résztvevője a tartalmas, változatos és szórakoztató eseményeknek.
LEGÚJABB KÉPEK
Ulrich Róbert a csurgói Viktor Kft. igazgatója Díszoklevél 
 
Gál Istvánné Mezőcsokonya Díszoklevél 
 
 
 
Gyurik Attila Fiad polgármestere Díszoklevél 
 
Tóth Gergely a CE Plaza Hotel tulajdonosa Díszoklevél 
 
Tóth Lajosné Nágocs Szövetségben a Szépkorúakért Díj 
 
Székely Lászlóné Somogysárd Díszoklevél  
 
Pápa Erzsébet Csurgó Díszoklevél 
 
Márkus Ferencné Várda Díszoklevél 
 
Majzik Gyuláné Mezőcsokonya Díszoklevél 
 
László Vilmosné a Várda Díszoklevél 
 
Kovács Ferenc Szentgáloskér Díszoklevél 
 
Joós Ferencné Nagyatád Díszoklevél  
 
Horváth Győző Iharos polgármestere Díszoklevé 
 
Fülöp Magdolna Csombárd Díszoklevél 
 
Éder Erzsébet Kaposvár Díszoklevél 
 
Dékány Lászlóné Csombárd Diszoklevél 
 
Huszti Gábor Somogy Vármegye Közgyűlés alelnöke Szövetség Dísz Tagja 
 
 
 
Verb Józsefné Zselickislak Szövetségben a Szépkorúakért Díj