Hírlevél
BEMUTATKOZÁS SZERVEZETEINK AKTUALITÁSOK ESEMÉNYEK TAGSZERVEZETEINKTŐL GALÉRIA LINKEK ELÉRHETŐSÉG DÍJAZOTTAK GÁLÁK
AKTUALITÁSOK
...hogy jó legyen nyugdíjasnak lenni!... Újabb négy év tartalmas munkájával lett patinásabb Szövetségünk!    
Általános | 2018.03.30.
Magas részvétel mellett tartottuk meg március 21-én Szövetségünk tisztújító küldöttgyűlését, amely számadás volt az elmúlt négy év és a 2017-es év munkájáról.

A Küldöttgyűlés kezdetének különleges színfoltja volt, hogy első alkalommal hangzott el új hangszerelésben a Szövetség szignálja, melyet a Kaposvári Helyőrségi Fúvószenekar karnagya Major András hangszerelt és a fúvószenekar előadásában rögzítették hanghordozóra! Nagy tetszést aratott!

A beszámolóban  Stikel János elnök az elmúlt négy esztendőt értékelve, kitért a szervezet erősségeire, nem elhallgatva a kevésbé sikeres területeket sem. Mondandóját ez utóbbiak egyikével, az érdekvédelmi- és érdekképviseleti tevékenységgel kezdte.

Bevezetőként hangsúlyosan kiemelte:

„….érdemes néhány cöveket leverni, amelyek mentén az elnökség a nyugdíjasok érdekében végezte és végzi érdekvédelmi, érdekképviseleti munkáját!

  1. Szövetségünk 27 évvel ezelőtt azzal az elsődleges céllal alakult meg, hogy tagságának érdekképviseletet és érdekvédelmet biztosítson. A célok között ez áll az Alapszabályunkban az első helyen. Ez a cél azóta sem változott!
  2. Szövetségünknél nincs jobb, vagy baloldali nyugdíj, csak nyugdíjas van!
  3. Szövetségünk nem valaki ellen, hanem a nyugdíjasainkért, fogalmazza meg jó szándékú kritikai észrevételeit, javaslatait a nyugdíjasok életszínvonalával és életminőségével kapcsolatosan. Ez a szellemiség a 27 év során nem változott!
  4. A nyugdíjasoknak is joga van jobban élni, ha az ország gazdasági helyzete ezt lehetővé teszi! „

A beszámoló kiemelte, hogy Szövetségünk ez irányú munkáját mindenkor meghatározta a politikai-gazdasági környezet, különösen a nyugdíjasokkal kapcsolatos állami szerepvállalás- szögezte le. Elmondta, hogy különösen az átlag alatti nyugdíjak rendezéséért emeltek szót több alkalommal is, adatokkal alátámasztva azt a tényt, miszerint a nyugdíjasaink kétharmadának folyamatosan romlik az életszínvonala.– Ez érdekes módon évek óta egyetlen politikai szereplőnek sem tűnt fel, csak a választások előtt irányul rá nagyobb figyelem - tette hozzá. Sajnos az évek során a „kutyaugatás” nem hallatszott fel az égig! Majd a kulturális tevékenységük értékelésére tért át. – Ezen a területen vagyunk a legsikeresebbek, főleg a hagyományápolásunk kiemelkedő. Büszkeséggel említette, hogy a színvonal évről évre növekszik.  Az egyéb rendezvények közül a nagy sikerű Reuma- kúra sportnapról beszélt, az Ezüst nyár táborról elmondta, hogy az évek során létjogosultságot szerzett magának Balatonszemesen, amely az utóbbi években már „telt házzal” működik. Különösen büszke az elnökség arra, hogy a korábbi évtizedektől eltérően, a Tábor támogatás nélkül is életképes maradt!

Méltatta a rendezvények rendkívül igényes lebonyolítását, megköszönve az önkormányzatok, kiemelten is Ormai István nagyatádi és Takács József balatonszemesi polgármester támogatását. - Egyre több helyen ismerik fel, hogy az idősebb generációra mindenkor számíthatnak, ezért a rájuk fordított pénz és energia sokszorosan megtérül- húzta alá. Örömtelinek tartotta a fiatalabbak növekvő számú részvételét a szervezetek tevékenységében, amit mindaddig egészségesnek tart, amíg az időskorúak vannak többségben.

A Tagépítés és a szervezetépítés kapcsán kitért arra, hogy az évek, évtizedek során az idős kor elkerülhetetlen velejárójaként a Szövetség tagjai közül sokan hagyták el a földi létet. Elkerülhetetlen, hogy pótlásukra a legváltozatosabb formákban de meg kell szólítani a szervezethez nem tartozó szépkorúakat, kiemelten a „fiatal nyugdíjasokat”.  Az elkövetkező időszak legnagyobb kihívása lesz ez a munka, amelyhez mindenkit mozgósítani kell, aki ebben segíteni tud - hangsúlyozta, majd hozzátette: elsősorban azokat a településeket kell felkeresni, ahol még nincsenek szervezeteik.

Aláhúzta, hogy van kiből meríteni, mert nyugdíjasok voltak, vannak és lesznek.

A közgyűlés további részében pénzügyi beszámoló, felügyelőbizottsági jelentés hangzott el, majd a küldöttgyűlés áttért a költségvetések megtárgyalására.

Szövetségünk évek óta főleg a tagdíjakból és a pályázati pénzekből gazdálkodik. Sajnos  az adók egy százalékából kevés bevételünk volt, ezért a felajánlásokra nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, amihez útmutatás is található a szövetségünk honlapján- hívta fel a figyelmet az elnök.

A leköszönő elnökség útravalóul  a következő elnökségnek a folyamatosság megtartása érdekében következő 2018-2022 közötti négy éves ciklusra fő tevékenységének irányaként az alábbiakat javasolja:

  1. Továbbra is kiemelt és elsődleges feladata legyen az elnökségnek az érdekképviseleti és érdekvédelmi munka;
  2. Fontos feladat legyen a kulturális tevékenység és hagyományápolás;
  3. Kiemelten kezelje az elnökség a szervezet építést és minden tagszervezet a tagépítést, melyhez az elnökség adjon meg minden lehetséges segítséget. E két szervezetépítést célzó területen a korábbiaktól sokkal hatékonyabb munkát kell végezni;
  4. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szomszédos megyék ( Baranya, Tolna ) megyei szintű nyugdíjas szervezeteivel és tagszervezeteivel együttműködésre. Ennek érdekében az elnökség helyezze új alapokra a három megye nyugdíjas szervezeteinek együttműködését. Még 2018-ban készítsenek új együttműködési megállapodást;
  5. Meg kell újítani, kiemelten a Somogy megyével közös határszakaszon lévő horvát nyugdíjas szervezetekkel való együttműködést. Új alapokra kell helyezni a Nyugdíjasok Szervezeteinek Koprovnica-Križevci Megyei Anyaszervezetével való kapcsolatot. Nyitni kell és keresni kell a kapcsolat felvételt a Vajdasági magyar és erdélyi nyugdíjas szervezetekkel.”

Ezt követően elismerő okleveleket kaptak a jubiláló szervezetek és tagok. Első alkalommal adtak át DÍSZOKLEVELET a huzamos időn keresztül kiválóan dolgozó tagok részére. Az A Küldöttgyűlés elköszönt Szabó Tiborné ügyvezető alelnöktől, aki tizenöt évig töltötte be ezt a funkciót.

Végül pedig tisztújításra került sor, amelynek eredményeként a Szövetség vezetésére további négy évre Stikel János kapott bizalmat, általános helyettese Máj Péter, a déli régió alelnöke Fülep István maradt, ügyvezető alelnök Terdikné Szolnoki Erzsébet lett, míg az északi régió élére Kovács Lászlónét választották.

Az elnökség és a bizottságok teljes névsora a

honlap „SZERVEZETEINK” könyvtárban olvasható el!

A Küldöttgyűlésről készült fotók a

honlap „GALÉRIA” könyvtárában tekinthetőek meg.

elnökség

    iwiw facebook twitter kedvencekhez nyomtatási képCikk nyomtatása


« VISSZA

 

Letölthető anyagok
1% felajánlása
AKTUALITÁSOK
Somogyi Népviseletek Bemutatója    
Általános | 2018.08.14.
Somogyi Népviseletek BemutatójaSzövetségünk kiemelt feladatának tekinti a néphagyományok megőrzését, bemutatását és átörökítését a jövő nemzedékének.Ezek közé tartozik a somogyi népviseletek megőrzése és bemutatása is.
Vegyes aktualitások 2018 második félévéről    
Általános | 2018.07.05.
Elnökségünk júniusi ülésén megtárgyalta a 2018 második félévre tervezett programokat, az ezekkel kapcsolatos szervezési tennivalókat.Döntés született a rendezvények helyszíneiről és időpontjairól.Az előttünk álló félévben a Szövetség 9 megyei szintű rendezvényt tervezett és szervez. Sokszínű programokban gazdag félév elé nézünk.
Vegyes aktualitások    
Általános | 2018.04.24.
Megint kimaradnak a fával és szénnel fűtők a rezsi csökkentésből ?    
Általános | 2018.03.30.
Március 27.- én Szövetségünk elnöksége nevében levelet küldött Stikel János elnök Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek a fával és szénnel fűtők rezsicsökkentése körül érzékelhető bizonytalanság miatt!
...hogy jó legyen nyugdíjasnak lenni!... Újabb négy év tartalmas munkájával lett patinásabb Szövetségünk!    
Általános | 2018.03.30.
...hogy jó legyen nyugdíjasnak lenni!... Újabb négy év tartalmas munkájával lett patinásabb Szövetségünk!Magas részvétel mellett tartottuk meg március 21-én Szövetségünk tisztújító küldöttgyűlését, amely számadás volt az elmúlt négy év és a 2017-es év munkájáról.
LEGÚJABB KÉPEK
Hunyadi Magdolna leköszönő kistérségi vezető 
 
Szabó Tiborné ügyvezető alelnök nyugdíjba vonulása az elnökségből 
 
Az Etikai Bizottság 
 
A Felügyelő Bizottság 
 
A Kulturális Bizottság 
 
Az elnök és a négy alelnök 
 
Az új elnökség 
 
Igen 
 
Kutor Sándor a Marcali és Környéke Nyugdíjas Kistérség vezető helyettese 
 
Tüttő Lajosné a Somogyvári Sárga rózsa Dalkör vezetője  
 
Verb Józsefné a Zselickislaki Nyugdíjasok Egyesülete elnöke 
 
Kovács Lászlóné klub vezető Nagyberkiből 
 
Nagy Istvánné a Magyaregresi Együtt-egymásért Egyesület elnöke 
 
Tilesch József a Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület elnöke 
 
Átadásra várva 
 
Alelnöki előkészület 
 
Gyenesei István a Szövetség Dísz Tagja köszönt 
 
Ormai István a Szövetség Dísz Tagja, Nagyatád polgármestere köszönti a küldöttek 
 
Kiss Jánosné egy verssel köszönti a küldötteket