Hírlevél
BEMUTATKOZÁS SZERVEZETEINK AKTUALITÁSOK ESEMÉNYEK TAGSZERVEZETEINKTŐL GALÉRIA LINKEK ELÉRHETŐSÉG DÍJAZOTTAK GÁLÁK
ESEMÉNYNAPTÁR

 

A Szövetség elfogadott

munkaprogram tervezete

2021 évre

Sajnos a koronavírus járvány szinte az egész 2020. évben meghatározta azokat a korlátokat, melyek közepette lehetetlenné vált a Szövetség programjának megvalósítása. Ugyanez történt az egyesületekkel és klubokkal is. Szövetségünk csak a második félévbe tudott két programot megrendezni. Az „Ezüst Nyár 2020” Somogyi Szépkorúak Táborát és a Szépkorúak Hónapja alkalmából ÜNNEPI GYŰLÉST. Minden más programot törölnünk kellett.

Ebben az esztendőben a járványügyi helyzet nem a remélteknek megfelelően alakult és az előrejelzések szerint még bizonytalan ideig nem oldhatóak fel a korlátozó intézkedések. Ennek ellenére 2021 évre óvatos optimizmussal csökkentett, de végrehajtó programot összeállítottunk.

Szövetségünk Alelnöki Értekezlete 2021. január 19.-én tartotta meg ülését és állította össze, fogadta el a Szövetség 2021 évi munkaprogramjának tervezetét.

Reálisan értékelve a jelenlegi helyzetet 2021 első félévében programokkal nem számolunk. Ugyanakkor a működőképesség és a tervezés érdekében elsősorban alelnöki értekezletek megtartása szükséges. Amennyiben a korlátozó intézkedések enyhülnek, akkor elnökségi ülések megtartására is sor kerülhet.

Figyelemmel a jelenlegi egészségügyi helyzetre, és az érvényben lévő korlátozásokra az általunk ismert információkra és prognózisokra az alábbi az alábbi MUNKAPROGRAM TERVEZET került elfogadásra.

A fentiek figyelembe vételével nem tervezhetjük munkaprogramunkat a már korábban megszokott hármas tagozódás szerint.

Ugyanakkor továbbra is három fő célkitűzésünk mentén tervezzük végezni munkánkat, szervezzük rendezvényeinket:

-    hatékonyabb és eredményesebb érdekvédelem, érdekképviselet;

-    sokszínűséget biztosító gazdag és színvonalas kulturális és

hagyományőrző tevékenység;

-    eredményes szervezet és tagépítő munka;

2021 év

MUNKAPROGRAM TERVEZETE

( módosatva a június 23.-i elnökségi ülésen )

  1. I. Testületi rendezvények:

-  Éves beszámoló Küldöttgyűlés:

Az éves beszámoló küldöttgyűlés anyagait elnökség hagyja jóvá, írásos, elektronikus úton beküldött szavazással.

Az éves beszámoló anyagainak megvitatása: május 10 – 20 között;

A szavazás időpontja: május 20 - 26 között;

a Pénzügyi Beszámoló beküldése az Országos Bírósági Hivatalhoz  május 31. - ig

-  Alelnöki Értekezletek:

2021.01.19.

2021.02.18.

2021.05.05.

2021.09.14.

Az Alelnöki Értekezlet a járványhelyzet alakulásának az erre reagáló kormányrendeletek függvényében szükségszerűen a fenti időpontokban minden alkalommal Kaposváron a Szövetség hivatalos helységében ülésezik.

-   Elnökségi ülések:

2021.06.23. ( megtartásra került )

2021.11.24 ( Év végi értékelő ülés )

Az elnökségi ülések, csak akkor kerülnek megtartásra, ha ezeket a jogi szabályozások lehetővé  teszik. Ellenkező esetben internetes szavazással kerülnek a napirendek megtárgyalásra és elfogadásra.

  1. II. A Szövetség szervezésében megtartásra kerülő rendezvények:

  1. 1. „Ezüst Nyár  2021” Somogyi Szépkorúak Tábora

Időpontja: 2021.09.11- 2021.09.17.

Helyszín: Balatonszemes, Budapesti Esély Alapítvány Üdülője

  1. 2. Nyugdíjas vezetők kétnapos találkozója. ( Az előző évi program kerül végrehajtásra )

Időpontja:  2021.09.19- 2021.09.20.

Helyszín: Nagyatád

  1. 3. Egy rendezvény keretében ünnepi ülés:

- Szövetségünk megalakulásának 30. évfordulója;

- Megemlékezés az Idősek Világnapjáról, a Szépkorúak Hónapja rendezvény keretében;

- a 2021 évi elismerések, jubileumi plakettek, emléklapok átadása.

Időpontja: 2021. 10. 01. 10.00.

Helyszín: Vállalkozók Háza ( ÉDOSZ ) nagyterme, Kaposvár Cukorgyár köz. 8.

1. 4.  "Újraindító Gála". A Szövetség megyei szintű vegyes műfajú kultúrális                      találkozója.

Időpontja: 2021. 11.06.10.00

Helyszín: Csombárd  Faluház


  1. 5. „KÖZÖSSÉGBEN A SZÉPKORÚAK TESTI LELKI AKTIVITÁSÁÉRT „

Együtt az önkormányzatokkal a szépkorúakért.  Szervezet és tagépítés. Találkozók   Somogy Megye      polgármestereivel.

- időpontok és helyszínek egyeztetés, szervezés folyamatában a koronavírus járvány alakulása nyomán született intézkedések függvényében.

Bízunk abban, hogy a járvány helyzet kedvező alakulása, ennek nyomán meghozott kormányzati intézkedések lehetővé teszik a korábbi évekhez képest sokkal szerényebbre tervezett programunk megvalósítását. Természetesen változások is előfordulhatnak, melyek bekövetkezésének elmaradásában reménykedünk.

Kaposvár. 2021. június. 23.

Elnökség


 

A koronavírus járvány miatt

a Szövetség többszörösen módosított

munkaprogramja

2020 évre

2019 a rendezvények szempontjából sikeres év volt. Sikerült megvalósítanunk célkitűzéseinket. A már hagyományos események mellett néhány új programot s megvalósítottunk. Rendezvényeink színvonala a korábbi évhez képest emelkedett. Minden betervezett program anyagi hátterét sikerült biztosítani. Örvendetes, hogy rendezvényeinken a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a résztvevők száma.

Aktívabbá vált az érdekvédelmi, érdek képviseleti munkánk ugyanakkor eredményességét tekintve sajnos nem sikerült az elképzeléseink terén érzékelhetően előre lépni.

 

2020 évben is a Szövetségünk a hármas célkitűzése közül tevékenységünk fókuszába helyeztük a szervezeti és tagépítő munkát.

Továbbra is három fő célkitűzésünk mentén végezzük munkánkat, szervezzük rendezvényeinket:

-    hatékonyabb és eredményesebb érdekvédelem, érdekképviselet;

-    sokszínűséget biztosító gazdag és színvonalas kulturális és

hagyományőrző tevékenység;

-    eredményes szervezet és tagépítő munka;

E hármas célkitűzés magvalósítása érdekében terveztük meg 2020 évi szervezeti és rendezvény programunkat.

A tervezett munkatervünk a KORONAVÍRUS JÁRVÁNY kapcsán bevezetett VESZÉLYHELYZET és az ennek kapcsán született kormányrendeletek alapján, valamint a veszélyhezte felfüggesztése alapján érvényben maradt szabályok szerint az alábbiak szerint többszörösen módosult.

-   Éves beszámoló Küldöttgyűlés:

Az éves beszámoló küldöttgyűlés anyagait a 102/2020(IV.10.) Korm. rendelet könnyítéseivel élve az elnökség hagyja jóvá, írásos, elektronikus úton beküldött szavazással.

Az éves beszámoló anyagainak megvitatása és a szavazás időpontja: május 10 – 20 között

-   Alelnöki ülések: 01.23. ( csütörtök ) Kaposvár  Megtartásra került

11.19. ( csütörtök ) Kaposvár

Az Alelnöki Értekezlet a járványhelyzet alakulásának az erre reagáló kormányrendeletek függvényében szükségszerűen telefonos konzultáció formájában „ülésezik”

-   Elnökségi ülések: 02.19. ( szerda ) Kaposvár (Megtartásra került)

06.23. ( kedd ) A módosult napirendekről elektronikus úton történik a                                                                     konzultáció, a  szavazás és a döntés.

12.09. ( szerda ) Kaposvár

II. A Szövetség szervezésében megtartásra kerülő rendezvények:

-   A Gálák helyett a tagszervezeti vezetők, meghívott vendégek és az elismerésben                        részesültek jelenlétében a Szépkorúak Hónapja alkalmából ÜNNEPI GYŰLÉST tartunk.

Tervezett időpontja: október 02. ( szombat )  10.00-kor

Tervezett helyszíne: Vállalkozók Háza nagyterme

Kaposvár Cukorgyár köz. 8.

 

-   Somogyi Szépkorúak „Ezüst Nyár 2020” Tábora: 09.06 - 09.12. ( kedd - hétfő, hat nap )

Helyszín: Balatonszemes, Esély Alapítvány Üdülő

Rendben megtartásra került.

-  Hangszeres szólisták és zenekarok találkozója:

Időpontja:  november .28. ( szombat )  10.00

Helyszín: Kercseliget ( egyeztetés alatt )

-   „Szövetségben a szépkorúakért”  díj, a Szövetség Dísz Tagja cím,  Díszoklevelek és a jubileumi elismerések átadása: a Szépkorúak Hónapja alkalmából megtartásra kerülő ÜNNEPI GYŰLÉSEN

-   „KÖZÖSSÉGBEN A SZÉPKORÚAK TESTI LELKI AKTIVITÁSÁÉRT „

Együtt az önkormányzatokkal a szépkorúakért. Szervezet és tagépítés. Találkozók   Somogy Megye polgármestereivel.

- időpontok és helyszínek egyeztetés, szervezés folyamatában.

AZ EZZEL KAPCSOLATOS MUNKA A VESZÉLYHELYZET FELOLDÁSÁNAK VÉGÉIG FELFÜGGEZSTÉSRE KERÜLT.

III: A kistérségek és a tagszervezeteik által tervezett rendezvények:

-  Koppány-völgye Kistérségi Nyugdíjas Társulás

Tabi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub

Kistérségi Nőnap

Helyszín: Tab Zichy Mihály Művelődési Ház

Időpontja: 03.07. 14.00

( Megtartásra került )

-  Kaposvár Környéke Nyugdíjas Kistérség

Somogysárdi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub

13. Dalos találkozó

Helyszín: Somogysárdi általános iskola

Időpontja: 11.21. 10.00

( Megtartásáról a szervezők döntenek )

-  Kelet – Balatoni Nyugdíjas Kistérség

Szóládi Kék ibolya Nyugdíjas Klub: ( Megtartásra került )

Tavasz Köszöntő Találkozó

Helyszín: Szólád Faluház

Időpontja:  március 07.

Elnökség

Záradék:

A Szövetség , az elnökség február 19.-i  ülésén megtárgyalt és elfogadott 2020 évi munkatervét az Alelnöki Értekezlet 2020 március 24.-én és május 04.-én, június 23.-án és szeptember 11.-én telefonos szavazással a fentiek szerint módosította.

 

 

A koronavírus járvány miatt

a Szövetség módosított

munkaprogramja

2020 évre

2019 a rendezvények szempontjából sikeres év volt. Sikerült megvalósítanunk célkitűzéseinket. A már hagyományos események mellett néhány új programot s megvalósítottunk. Rendezvényeink színvonala a korábbi évhez képest emelkedett. Minden betervezett program anyagi hátterét sikerült biztosítani. Örvendetes, hogy rendezvényeinken a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a résztvevők száma.

Aktívabbá vált az érdekvédelmi, érdek képviseleti munkánk ugyanakkor eredményességét tekintve sajnos nem sikerült az elképzeléseink terén érzékelhetően előre lépni.

2020 évben is a Szövetségünk a hármas célkitűzése közül tevékenységünk fókuszába helyeztük a szervezeti és tagépítő munkát.

Továbbra is három fő célkitűzésünk mentén végezzük munkánkat, szervezzük rendezvényeinket:

-    hatékonyabb és eredményesebb érdekvédelem, érdekképviselet;

-    sokszínűséget biztosító gazdag és színvonalas kulturális és

hagyományőrző tevékenység;

-    eredményes szervezet és tagépítő munka;

E hármas célkitűzés magvalósítása érdekében terveztük meg 2020 évi szervezeti és rendezvény programunkat.

A tervezett munkatervünk a KORONAVÍRUS JÁRVÁNY kapcsán bevezetett VESZÉLYHELYZET és az ennek kapcsán született kormányrendeletek alapján az alábbiak szerint módosult.

-  Éves beszámoló Küldöttgyűlés:

Az éves beszámoló küldöttgyűlés anyagait a 102/2020(IV.10.) Korm. rendelet könnyítéseivel élve az elnökség hagyja jóvá, írásos, elektronikus úton beküldött szavazással.

Az éves beszámoló anyagainak megvitatása és a szavazás időpontja: május 10 – 20 között

-  Alelnöki ülések:

01.23. ( csütörtök ) Kaposvár  Megtartásra került

11.19. ( csütörtök ) Kaposvár

Az Alelnöki Értekezlet a járványhelyzet alakulásának az erre reagáló kormányrendeletek függvényében szükségszerűen telefonos konzultáció formájában „ülésezik”

-  Elnökségi ülések:

02.19. ( szerda ) Kaposvár (Megtartásra került)

06.23. ( kedd ) A módosult napirendekről elektronikus úton történik a konzultáció,                            a szavazás és a döntés.

12.09. ( szerda ) Kaposvár

II. A Szövetség szervezésében megtartásra kerülő rendezvények:

1A Gálák helyett a tagszervezeti vezetők, meghívott vendégek és az                   elismerésben    részesültek jelenlétében a Szépkorúak Hónapja alkalmából       ÜNNEPI GYŰLÉST        tartunk.

Tervezett időpontja: október 2.-án  10.00-kor

Tervezett helyszíne: Somogy Megyei Önkormányzat nagyterme

( rendezvény helyszíne és időpontja a résztvevők köre a járványhelyzet kapcsán érvényben lévő kormányrendelet függvényében változhat, legrosszabb esetben el is maradhat)

2. Tagszervezeti vezetők találkozója: 09. 20 - 21  ( vasárnap-hétfő )

Helyszín: Nagyatád

( A járványhelyzet függvényében megtartására későbbi időpontban is sor kerülhet )

3. Somogyi Szépkorúak „Ezüst Nyár 2020” Tábora: 09.06 - 09.12.

Helyszín: Balatonszemes, Esély Alapítvány Üdülő

( A Tábor megtartására a járványhelyzet kapcsán érvényben lévő kormányrendeletek, a jelentkezők létszámának függvényében kerülhet sor )

4. Hangszeres szólisták és zenekarok találkozója: 11.28. ( szombat )  10.00

Helyszín: Kercseliget ( egyeztetés alatt )

5. „Szövetségben a szépkorúakért”  díj a Szövetség Dísz Tagja cím,  Díszoklevelek és a jubileumi elismerések átadása: a Szépkorúak Hónapja alkalmából megtartásra kerülő ÜNNEPI GYŰLÉSEN

6. „KÖZÖSSÉGBEN A SZÉPKORÚAK TESTI LELKI AKTIVITÁSÁÉRT „

Együtt az önkormányzatokkal a szépkorúakért. Szervezet és tagépítés. Találkozók   Somogy Megye polgármestereivel.

időpontok és helyszínek egyeztetés, szervezés folyamatában.

AZ EZZEL KAPCSOLATOS MUNKA A VESZÉLYHELYZET FELOLDÁSÁNAK VÉGÉIG FELFÜGGEZSTÉSRE KERÜLT

7Részvétel a Mesztegnyői Rétes Fesztiválon két csapattal

Időpont: 07.18

( A rétes fesztivál megtartásáról a Mesztegnyői önkormányzat dönt. )

III: A kistérségek és a tagszervezeteik által tervezett rendezvények:

- Koppány-völgye Kistérségi Nyugdíjas Társulás

Fiadi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub

Fiadi Arató Fesztivál

Helyszín: Fiad Faluház és környéke

Időpontja:  július 11. 08.00

( Megtartásáról a Fiadi önkormányzat dönt! )

Bábonymegyeri Nyugdíjas Egyesület

Bornap

Helyszín: Bábonymegyer Faluház

Időpontja: 09.19. 14.00

Tabi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub

Kistérségi Nőnap

Helyszín: Tab Zichy Mihály Művelődési Ház

Időpontja: 03.07. 14.00

( Megtartásra került )

-   Kaposvár Környéke Nyugdíjas Kistérség

Somogysárdi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub

13. Dalos találkozó

Helyszín: Somogysárdi általános iskola

Időpontja: 11.21. 10.00

( Megtartásáról a szervezők döntenek )


- Kelet – Balatoni Nyugdíjas Kistérség

Szóládi Kék ibolya Nyugdíjas Klub: ( Megtartásra került )

Tavasz Köszöntő Találkozó

Helyszín: Szólád Faluház

Időpontja:  március 07. ( megtartásra került )

-   Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi Társulása

Háromfai „Ezüst Évek” nyugdíjas Klub

„Reuma kúra 2020” Kistérségi Játékos Vetélkedő

Helyszín: Háromfa

Időpontja: 11.21. 10.00

( Megtartásáról a szervezők döntenek! )

Elnökség

Záradék:

A Szövetség , az elnökség február 19.-i  ülésén megtárgyalt és elfogadott 2020 évi munkatervét az Alelnöki Értekezlet 2020 március 24.-én és május 04.-én telefonos szavazással a fentiek szerint módosította.

 

 

Rendkívüli program módosítás 2.

Kedves Látogatóink

Szövetségünk elnöke és alelnökei szükségesnek tartották, hogy a 2020 március 13.-án megtartott Alelnöki Értekezletet követően az korona vírus okozta veszélyhelyzet kapcsán azóta történt események tükrében ismételten áttekintsék az aktuális helyzetet és a tagjaink egészségének mind teljesebb megóvása érdekében meghozzák a munkaprogramunkban már jóváhagyottak újabb módosításokat.

A veszélyhelyzet és az ebből fakadó korlátozások és egészségügyi ajánlások felülírnak Szövetségünk által tervezett minden programot. Az alábbi döntéseket nem csak a meghozott kormányzati intézkedések kötelező érvénye miatt, hanem a nyugdíjas társaink iránt érzett felelőségünk és aggódásunkból fakadóan is hoztuk meg.

Mint ahogy tapasztalhatjátok a járvány kapcsán a helyzet napról napra változik, így nekünk is folyamatosan reagálni kell az eseményekre, a prognosztizálható időpontokra.

Ebben a két hétben a vírus terjedésével és felszámolásával kapcsolatosan sok olyan információ jelent meg, amelyek azt támasszák alá, hogy a 2020 évi munkatervünkben az első félévre betervezett rendezvények megtartása nagy bizonyossággal nem lehetséges.

Ezért a Szövetség Alelnöki Értekezlete március 24.-én telefonos konzultáció formájában egyeztetett a kialakult helyzetről és az alábbi döntéseket hozta:

  1. Mivel a különböző rendezvényekre a veszélyhelyzet kapcsán kiadott korlátozó szabályok és ajánlások miatt nincs lehetőség felkészülni és a veszélyhelyzet feloldásának időpontja sem ismert a Szövetség Alelnöki Értekezlete a munkatervben szereplő első féléves összes programot, - beleértve az elnökségi üléseket és a Küldöttértekezletet is - TÖRLI!

Az Alelnöki Értekezlet kéri a tagszervezeteket, hogy a veszélyhelyzet korlátozó intézkedéseinek feloldásáig ne tartsanak összejöveteleket, rendezvényeket.

2. A második félévi rendezvények megtartásával kapcsolatosan az Alelnöki                Értekezlet az akkori információk és kiadott korlátozások függvényében június          hónap második felében dönt.

Kedves Tagjaink!

Az egészségünk megóvásánál fontosabb nincs. Ennek szellemében döntöttünk!

Kérünk benneteket, hogy azonosuljatok ezekkel  a döntéssekkel, melyek meghozatala számunkra sem volt könnyű.

VIGYÁZZATOK MAGATOKRA ÉS EGYMÁSRA!

MARADJATOK OTTHON VÉDVE EZZEL SAJÁT, CSALÁDOTOK ÉS EMBERTÁRSAINK EGÉSZSÉGÉT IS!

Kérjük, hogy a március 28.-án életbe lépett korlátozásokat fegyelmezetten tartsátok be!!!!

Kaposvár. 2020. március  26.-án

Az Alelnöki Értekezlet  nevében üdvözlettel:

Stikel János elnök sk.


Rendkívüli program módosítás

Tisztelt Látogatónk!

A Kormány a korona vírus magyarországi terjedése miatt 2020 március 11.-én 15.00 órától életbe léptette a Veszélyhelyzetet, amely sok állampolgári korlátozást tartalmaz. Ezek komolyan érintik a Szövetség 2020 évre jóváhagyott munkatervét is. A rendkívüli állapot bevezetése szükségessé tette, hogy Szövetségünk Alelnöki Értekezlete áttekintse a veszélyhelyzet nyomán kialakult helyzetet. Szövetségünk elnöksége számára jelen helyzetben tagjaink egészségének megóvása felül ír minden programot, rendezvényt.

A 2020 március 13.-án megtartott Alelnöki Értekezleten született döntések a Veszélyhelyzet korlátozásainak figyelembe vételéve módosították 2020 évi munkaterv, programjait. A döntések egyenlőre az első félévre tervezet programokat érintik.

A változások az alábbiak:

1.A „ Szeretet és a béke legyen mindnyájunk lelkében „ ökumenikus egyházi énekek találkozója

Változás

Egyházi énekek ökomenikus találkozója időpontjának felülvizsgálatára a veszélyhelyzet fenntartása, vagy feloldása függvényében május 05.-i elnökségi ülésen kerül sor. Ekkor döntünk a megtartás, az elhalasztás, vagy a rendezvény törlése mellett.

2.„KÖZÖSSÉGBEN A SZÉPKORÚAKÉRT, TESTI LELKI AKTIVITÁSÉRTcímet viselő kétéves tag és szervezet építő program

Változás

Az elnökség a Veszélyhelyet megszüntetéséig a Szervezetépítő munkát felfüggeszti. A folyamatban lévő ügyeket azonban lezárja.

3. A  Paksi Atomerőműbe május 06.-ra és június 11.-re tervezett autóbuszos kirándulás

Változás

Az Alelnöki Értekezlet a jelenlegi helyzetből kiindulva feltételezi, hogy az atomerőmű lefogja mondani a látogatást, de amíg erről nem érkezik tájékozató a Szövetség végzi a kirándulás előkészítését. Lemondás esetén az érintetteket azonnal értesítjük.

4. Takács Gyula és KORTÁRSAI versmondó találkozó

Változás

A rendezvényt határozatlan időpontra elhalasztottuk.

5. Elnökségi ülések, Küldöttgyűlés megtartása

Az üléseket a Szövetség megtartja. Amennyiben ezek időpontjában a Veszélyhelyzet korlátozó, tiltó intézkedései érvényben lesznek, az ülések megtartásának lehetséges módjait a törvények szellemében módosítjuk.

A Tavaszi Kulturális Zsongás kistérségi rendezvényei

A kilenc kistérségi rendezvény közül egy áprilisban, nyolc pedig májusban kerülne megrendezésre.

Az Alelnöki Értekezlet a veszélyhelyzet  ezen dátumokon túli fennmaradása miatt több lehetséges megoldással számol.

Változás

a,) Amennyiben április 15.-én a Veszélyhelyzet rendelkezései esetleges szigorításai érvényben lesznek akkor a Kaposvár Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szervezeteinek Kulturális Kistérsége  04.30. 14.00-ra tervezett rendezvényét május végére tervezzük át.

b,) Amennyiben a Veszélyhelyzet  intézkedései  május 01.-én érvényben maradnak, akkor a május 15.-ig tervezett kistérségi bemutatókat nem lehet megtartani. Ezeket vagy május utolsó hétvégéjére ( 30-31 ), vagy június 13-14 és 20-21 hétvégéjére tervezzük át.

c,) Amennyiben a Veszélyhelyzet május 15.-e után feloldásra kerül, akkor a május második felére tervezett   bemutatókat a tervezett időpontban meglehet tartani. Ha a 15.-i dátum után is fennállnak a tiltó rendelkezések, akkor  ezekez a bemutatókat szintén   június 13-14 és 20-21 hétvégéjére tervezzük át.

d,) Amennyiben június hónapban is érvényben lesznek még a Veszélyhelyzet  rendelkezései, akkor az összes kistérségi bemutatót töröljük a Szövetség programjából.

Ebben az esetben az októberi „Szépkorúak Hónapja” alkalmából csak két vegyes műfajú rendezvényt tartunk meghívásos alapon a kistérségi vezetők javaslata alapján.

A most hozott döntéseket  a május 05.-i elnökségi ülésen az akkori helyzetnek megfelelően újra megvizsgáljuk és ha lehetséges, vagy szükséges módosítjuk megváltoztatjuk.

Az egészségünk megóvásától fontosabb nincs. Ennek szellemében döntöttünk!

Kaposvár. 2020. március  13.-án

Az Alelnöki Értekezlet  nevében:

Stikel János elnök

 

Főbb tervezett rendezvények programja

2020 évre,

amely a

Szövetség szervezeti és tagépítésének,

éve

2019 a rendezvények szempontjából sikeres év volt. Sikerült megvalósítanunk célkitűzéseinket. A már hagyományos események mellett néhány új programot s megvalósítottunk. Rendezvényeink színvonala a korábbi évhez képest emelkedett. Minden betervezett program anyagi hátterét sikerült biztosítani. Örvendetes, hogy rendezvényeinken a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a résztvevők száma.

Aktívabbá vált az érdekvédelmi, érdek képviseleti munkánk ugyanakkor eredményességét tekintve sajnos nem sikerült az elképzeléseink terén érzékelhetően előre lépni.

 

2020 évben is a Szövetségünk a hármas célkitűzése közül tevékenységünk fókuszába helyezzük a szervezeti és tagépítő munkát.

Továbbra is három fő célkitűzésünk mentén végezzük munkánkat, szervezzük rendezvényeinket:

-    hatékonyabb és eredményesebb érdekvédelem, érdekképviselet;

-    sokszínűséget biztosító gazdag és színvonalas kulturális és hagyományőrző                     tevékenység;

-    eredményes szervezet és tagépítő munka;

E hármas célkitűzés magvalósítása érdekében terveztük meg 2020 évi szervezeti és rendezvény programunkat.

I.  Testületi ülések, rendezvények:

-  Éves beszámoló küldöttgyűlés: 05. 20. ( szerda ) 10.00  Kaposvár

-  Alelnöki ülések: 01.23. ( csütörtök ) Kaposvár

04.16. ( csütörtök ) Kaposvár

06.11. ( csütörtök ) Kaposvár

11.19. ( csütörtök ) Kaposvár

-  Elnökségi ülések: 02.19. ( szerda ) Kaposvár

05.05. ( kedd )   Kihelyezett ülés Hetes

06.23. ( kedd )   Kihelyezett ülés Nagyberki  Mosoly völgy

12.09. ( szerda ) Kaposvár

II. A Szövetség szervezésében megtartásra kerülő rendezvények:

- Megyei Szépkorúak Vegyes Műfajú Művészeti Gálái:

10.03,  ( szombat ), 09.30-kor, 

Tervezett helyszín: Csurgó ( egyeztetés alatt )

10.17,  ( szombat ), 09.30-kor

Tervezett helyszín: Kaposvár Együd Árpád Művelődési Központ

( egyezetés alatt )

- Somogyi Szépkorúak Hagyományőrző és Színjátszó Találkozója:

11.07 ( szombat ) 09.30-kor

Helyszín: Mesztegnyői  Művelődési Ház

Somogyi Szépkorúak Dalos Találkozója:

11.14 ( szombat ) 09.30-kor

Helyszín: Nagybajom Pálóczi Ádám Művelődési Központ

- Katonadalos  találkozó:

09.27 ( vasárnap ) 10.00

Helyszín: Taszár Művelődési Ház ( egyeztetés alatt )


Takács Gyula és KORTÁRSAI versmondó találkozó.

Tisztelgés a somogyi költőóriás előtt születésének 109. évfordulója alkalmából. Emlékezés a költészet napjára.

04. 23. ( csütörtök )10.30

Helyszín:  Kaposvár, Takács Gyula emlékház

( A rendezvény nyitott, szeretettel várják a versmondókat és az   érdeklődőket a szervezők )


- Tagszervezeti vezetők találkozója:

09. 20 - 21  ( vasárnap-hétfő )

Helyszín: Nagyatád

Somogyi Szépkorúak „Ezüst Nyár 2020” Tábora:

09.06 - 09.12. ( kedd - hétfő, hat nap )

Helyszín: Balatonszemes, Esély Alapítvány Üdülő

„Reuma kúra 2020” Jákos Ügyességi Vetélkedő:

08.08. ( szombat ) 10.00

Helyszín: Kaposmérő Sportcentrum

( A rendezvény nyitott, a Szövetséghez nem tartozó nyugdíjas   szervezetek is részt vehetnek rajta )

-  Hangszeres szólisták és zenekarok találkozója:

11.28. ( szombat )  10.00

Helyszín: Kercseliget ( egyeztetés alatt )

-  „ A szeretet és a béke legyen mindnyájunk lelkében ”

Egyházi énekek ökomenikus találkozója

05.28. ( csütörtök ) 10.00

Helyszín: Kaposvár Hősök temploma

( A rendezvény nyitott szeretettel várjuk a Szövetséghez nem tartozó szervezetek és szólisták részvételét és a hallgatóságot)

-  „Szövetségben a szépkorúakért”  díj a Szövetség Dísz Tagja cím, valamint Díszoklevelek átadása:  a Megyei Szépkorúak Vegyes Műfajú Művészeti Gáláin.


„KÖZÖSSÉGBEN A SZÉPKORÚAK TESTI LELKI AKTIVITÁSÁÉRT „

Együtt az önkormányzatokkal a szépkorúakért. Szervezet és tagépítés.                    Találkozók   Somogy Megye polgármestereivel.

időpontok és helyszínek egyeztetés, szervezés folyamatában.


-  Régió ( Baranya, Somogy, Tolna megye ) Nyugdíjas megyei vezetőinek találkozója.

Három Megye Kézfogása

június 13. 10.00

Helyszín: Kozármisleny Művelődési Ház


-  Kirándulás Paksra. A paksi atomerőmű megtekintése 2 x 40 fővel

Időpont: 05.06 ( Kaposvár és térsége ), 06.11 ( Nagyatád és környéke )

-  Részvétel a Mesztegnyői Rétes Fesztiválon két csapattal

Időpont: 07.18

-    Kistérségi Tavaszi Kulturális Zsongás : március – június hónapban:

Dráva-menti Nyugdíjas Klubok Köre: Berzence: 05.09. 10.00

Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi Társulása:                Nagyatád: 05.22. 14.00

Kelet-Balatoni Nyugdíjas Kistérségi Társulás: Balatonföldvár: 05.28.  10.00

Nyugat-Balatoni Nyugdíjas Kistérségi Társulás:                Balatonberény: 05.16. 09.30

Marcali és Környéke Nyugdíjas Kistérségi Társulás:         Mesztegnyő:   05.09. 10.00

Koppány-völgye Nyugdíjas Kistérségi Társulás:                Bábonymegyer:  05.16. 14.00

Pogányvölgye Nyugdíjas Kistérségi Társulás:                    Mesztegnyő: 05.09. 10.00

Kaposvár és Környéke Nyugdíjas Kistérségi Társulás:      Csombárd: 05.23. 10.00

Kaposvár Keleti Nyugdíjas Kistérség:                                 Nagyberki: 05.23. 09.30

Kaposvár Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szervezeteinek Kulturális Kistérsége:

Kaposvár:  04.30. 14.00

III: A kistérségek és a tagszervezeteik által tervezett rendezvények:

-  Kaposvár Kelet Nyugdíjas Kistérség:

XV. Kistérségi versmondó és V. Kistérségi dalos találkozó

Helyszín: Szentgáloskér Faluház

Időpontja:  március 14. 09.30

XIV. kistérségi népdalos találkozó

Helyszín: Magyaregres  Faluház

Időpontja: április 25. 10.00

-  Koppány-völgye Kistérségi Nyugdíjas Társulás

Fiadi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub

Fiadi Arató Fesztivál

Helyszín: Fiad Faluház és környéke

Időpontja:  július 11. 08.00

Bábonymegyeri Nyugdíjas Egyesület

Bornap

Helyszín: Bábonymegyer Faluház

Időpontja: 09.19. 14.00

Tabi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub

Kistérségi Nőnap

Helyszín: Tab Zichy Mihály Művelődési Ház

Időpontja: 03.07. 14.00

-  Kaposvár Környéke Nyugdíjas Kistérség

Somogysárdi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub

13. Dalos találkozó

Helyszín: Somogysárdi általános iskola

Időpontja: 11.21. 10.00

-  Kelet – Balatoni Nyugdíjas Kistérség

Szóládi Kék ibolya Nyugdíjas Klub

Tavasz Köszöntő Találkozó

Helyszín: Szólád Faluház

Időpontja:  március 07.

- Nyugdíjasok Rinya-menti Kistérségi Társulása

Háromfai „Ezüst Évek” nyugdíjas Klub

„Reuma kúra 2020” Kistérségi Játékos Vetélkedő

Helyszín: Háromfa

Időpontja: 11.21. 10.00

- Csurgói Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Vidám JÚLIÁLIS

Helyszín: Csurgó

Időpont: 07. 25. 10.00

Elnökség

Záradék:

A Szövetség 2020 évi munkatervét az elnökség február 19.-i  ülésén megtárgyalta és elfogadta.

 

Letöltheto anyagok
1% felajánlása
AKTUALITÁSOK
Rendezvények a koronavírus járvány árnyékában    
Általános | 2021.12.02.
2021 második felének feladatait képezte a megtartásra került négy kiemelt rendezvény megtervezése, megszervezése és lebonyolítása. Ezek az alábbiak voltak: 1. „Ezüst Nyár 2021” Somogyi Szépkorúak Tábora; 2. Tagszervezeti vezetők Kétnapos Nagyatádi Találkozója; 3. Az Idősek Világnapja a Somogyi Szépkorúak Hónapja és a Szövetségünk megalakulásának 30. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi ülés; 4. „Gála a Gálák helyett” Megyei Művészeti Találkozója.
Sinopharm: Igen? Nem? Szövetségünk elnökségének javaslatai, kérései Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökéhez    
Általános | 2021.06.20.
Szövetségünk elnöksége 2021. június 18.-án levelet küldött Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének. Tartalmát indokolja, hogy a koronavírus elleni oltásnál használt kínai Sinopharm vakcinával kapcsolatban rendkívül ellentmondásos információk hangzanak el nemzetközi és hazai szakemberek, valamint politikusok részéről. Nem tisztul, inkább zavarosabb a kép abban a tekintetben, hogy a 60 év feletti lakosság körében mennyire hatásos a Sinopharm vakcina.
Mit várok a kr.u. 2021. esztendőtöl?    
Általános | 2020.12.29.
Most 2020 végén nagyon egyszerű a válasz a címben feltett kérdése. Semmit nem várok jobban, mint hogy eltűnjön az életünkből a rettegett vírus
Vajon megőrizték e 2011-2020 között a nyugdíjak a vásárló értéküket! ( rövidített változat )    
Általános | 2020.12.25.
Tíz év telt el azóta, hogy a nyugdíjasok életszínvonalának megőrzése érdekében törvény született az infláció követő nyugdíjemelésről….
Vásárlási időzóna    
Általános | 2020.11.25.
Újabb, a koronavírus járvány lassítását és az idősek védelmét szolgáló intézkedés lépett életbe. A kormány az Idősek Tanácsa javaslatára keddtől ismét bevezette az idősek - vagyis a 65 év felettiek - vásárlási sávját. Sajnos ezzel kapcsolatosan bekövetkezett az a helyzet, amely előre kiszámítható volt.
LEGÚJABB KÉPEK
Stikel János elnök zárja a nagyszerű GÁLÁT 
 
Sótonyi Györgyné örömteli zárszóval köszönt el. 
 
 
 
A Szengáloskéri Citera és Hagyományőrző Egyesület ifjú citerásai 
 
A magyaregresiek férfikara örökzöld dalokat énekelt, hatalmas sikerrel 
 
 
 
A kaposvári HARMÓNIA énekegyüttes népdalokat énekelt 
 
Jákói Búzavirág Nyugdíjas Klub maréknyi csoportja 
 
 
 
A siófoki egyesület énekkara népdalokat énekelt 
 
Patak Józsefné pajzán vidám versekkel nevettette meg a közönséget 
 
 
 
A magyaregresiek western tánca 
 
Bózsa Sándorné a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete versmondója 
 
HAZAFELÉ. Táncok Európából 
 
 
 
Várdai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Tánckompozició 
 
 
 
Ádándi Népdalkör Galgamenti népdalok