Hírlevél
BEMUTATKOZÁS SZERVEZETEINK AKTUALITÁSOK ESEMÉNYEK TAGSZERVEZETEINKTŐL GALÉRIA LINKEK ELÉRHETŐSÉG DÍJAZOTTAK GÁLÁK
AKTUALITÁSOK
Nyugdíjasok voltak, vannak és lesznek!    
Általános | 2015.05.24.
2015 május 19.-én tartotta éves rendes közgyűlését Szövetségünk. A beszámoló összegzésként megállapította, hogy a működés szűkösebb anyagi feltételei ellenére a Szövetség sikeres évet zárt. Minden betervezett rendezvényét megtartotta, azok anyagi feltételeit előteremtette. Ugyanakkor önkritikusan az is elhangzott, hogy a három fő tevékenységi területen, nem egyforma sikerrel dolgoztak!

„ Nyugdíjasok voltak , vannak és lesznek"

Küldöttgyűlés a szervezetépítés jegyében

( Kivonatos összefoglaló )

2015 május 19.-én tartotta éves rendes közgyűlését Szövetségünk. Az elnökség három fő téma köré csoportosította az elmúlt év munkájáról szóló beszámolóját:

  1. A Szövetség tagsága – tágabb értelemben – Somogy megye nyugdíjasai érdekében végzendő érdekvédelmi és érdekképviseleti munka;
  2. A nagy hagyományokra visszatekintő kulturális és hagyomány ápoló tevékenység, annak gazdagítása, sokszínűbbé tétele, további erősítése;
  3. A  tag és szervezet építkezés.

A beszámoló összegzésként megállapította, hogy a működés szűkösebb anyagi feltételei ellenére a Szövetség sikeres évet zárt. Minden betervezett rendezvényét megtartotta, azok anyagi feltételeit előteremtette.

Ugyanakkor önkritikusan az is elhangzott, hogy a három fő tevékenységi területen, nem egyforma sikerrel dolgoztak!

2015 a választások éve volt!

A beszámoló a tevékenység három fő területének részletes taglalása előtt néhány gondolatban összefoglalta a 2014 évi választások tapasztalatait. Az elnökség szerint 2014-ben az országos és helyhatósági választások miatt a politika fókuszában volt a nyugdíjas társadalom a nyugdíjak helyzete.

Ígéretek sora hangzott el a pártok részéről, melyek gyakran mindenféle alapot és realitást nélkülöztek. Sokan a nyugdíjasok szavazataiért „mézesmadzag akciókat” folytattak.

Az önkormányzati választások során nagy örömünkre tagjaink közül is választottak polgármestert, alpolgármestert a települések szavazói. Örömteli az is hogy több település képviselő testületeiben vannak nyugdíjasok a Szövetségünkből.

A korábbi választásokhoz képest új elem volt Szövetségünkben, Somogyért Egyesület a Szövetségünk részére a megyei listájukon felajánlotta a harmadik helyet, amely a megyei politikai erőviszonyok alapján reális lehetőséget ígért a megyei közgyűlésbe történő bejutásunkra. Szövetségünk tagsága egyetértett azzal, hogy fogadjuk el a felkínált listás helyet, mert egy esetleges közgyűlési tagság esetén a nyugdíjasok hatékonyabb érdekképviselete valósulhat meg.

Sajnos, annak ellenére, hogy a Somogyért Egyesület a megyei önkormányzati választásokon a harmadik erőnek bizonyult, csak két mandátumhoz jutott a közgyűlésben, így a harmadik hely nem volt „bejutó”

Szövetségünk életében is a választás éve volt 2014.

A 2014-ben megtartott tisztújító küldöttgyűlés egy kisebb létszámú és más struktúrájú elnökséget fogadott el és választott meg. Az elnökség létszámát 21 főről lecsökkentettük és 16 főben maximáltuk. Az elnök mellett négy alelnököt választottunk, melyek közül háromnak megváltozott a feladata. Új feladattal és hatáskörrel választottuk meg az általános alelnököt és létrehoztuk az északi és déli régió alelnöki funkciót.

A beszámoló megállapította, hogy az új létszámú, összetételű és megváltozott alelnöki hatáskörű elnökség működésének egy éves tapasztalatai azt támasztják alá, hogy a testület sokkal mobilabbá, hatékonyabbá és operatívabbá vált.

Az érdekvédelem területén végzett munka áttekintésénél a beszámoló kiemelte, hogy a választásokat követően elsősorban adatgyűjtés folyt annak érdekében, hogy az ígéreteket összevessük az élet valóságával. Kiemelt cél volt annak megállapítása, hogy az infláció mértékével történt nyugdíjemelés megőrzi e a nyugdíjak vásárló értékét, hogyan alakul a nyugdíjasaink életszínvonala, életminősége. Az adatgyűjtés és a tapasztalatok alapján a rendelkezésre álló információink szerint az elnökség megállapította, hogy az országos átlag alatti nyugdíjak nem őrizték és nem őrzik meg a reálértéküket.

Az információkból és a személyes tapasztalatokból az a következtetés vonható le, hogy a szépkorúak nagyobbik részének a nyugdíja nem biztosította a korábbi életnívót.

E tények hatására az elnökség döntött arról, hogy 2015-ben a nyugdíjemeléssel kapcsolatos megállapításainkat és a reálérték megőrzésével kapcsolatos tapasztalatainkat és javaslatunkat megírjuk Orbán Viktor miniszterelnöknek és a parlamenti pártok frakcióvezetőinek. ( a levél, annak utóélete, valamint az ezzel kapcsolatosan a Szövetség elnökével a Somogyi Hírlapban megjelent interjú elolvasható és letölthető a honlapunk „ LETÖLTHETŐ ANYAGOK” könyvtárban. )

Kulturális értékek megőrzése, a hagyományápolás, hagyomány megőrzés és átörökítés területén végzett munkával kapcsolatosan a beszámoló kiemelte hogy, ez a terület továbbra is a legerősebb és a legkedveltebb része Szövetségünk tevékenységének. Az elmúlt évben 18 megyei szintű rendezvénye volt a Szövetségnek. A kistérségi és megyei szintű rendezvényeken túl közel 350 kulturális esemény, baráti találkozó, egyéb rendezvény volt a tagszervezetek szervezésében.

A Szépkorúak Hónapja megyei  rendezvényeit megdupláztuk. A korábbi két helyszín helyett négy településen voltak nagysikerű, színvonalas és nagy részvételt vonzó kulturális eseményeink.

A Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláin Nagyatádon  és Siófokon 5 főnek adtuk át a Szövetség által alapított „Szövetségben a Szépkorúakért” díjat, olyan nyugdíjasoknak, akik hosszú ideje kimagasló önkéntes munkát végeztek társaikért. Tapasztalatunk, hogy ebben az évben tovább nőtt a díj respektje! Második alkalommal adományoztunk egy főnek „Szövetség Dísz Tagja „ címet. Ezt a címet ezúttal Kovács Margit az „ Őszi Napfény, majd jogutódja az Ezüst Nyár Somogyi Szépkorúak Tábora több évtizedes kimagasló vezetéséért érdemelte ki.

Elnökségünk Küldöttgyűlésünkön is megköszönte Siófok, Nagyatád, Taszár és Nikla polgármesterének és képviselő testületének, hogy rendezvényeinket befogadták és méltó körülményeket biztosítottak. Köszönet azért is, hogy a kulturális intézményeket támogatásként bocsájtották rendelkezésünkre.

Szövetségünk lehetőségeihez mérten figyelmet fordított tagjai egészségének megőrzésére, igény szerinti pihenés biztosítására.

E munkánk során szorosan együttműködünk Somogy Megye Egészség Fórumával. A szervezet rendszeresen részt vett az elmúlt évben is több rendezvényünkön, ahol egyszerűen elvégezhető felmérések tapasztalatai alapján életmódbeli és egészség megőrző tanácsokkal látták el az érdeklődőket.

Szövetségünk 2014 évben ismét megrendezte az előző évben sikeres „REUMA KÚRA 2014” Szépkorúak Sportnapját. A Hetesi sportcentrumban negyedik alkalommal közel háromszáz résztvevő mérte össze erejét, ügyességét. Úgy a csapatversenyben, mint az egyéni számokban általában a nők domináltak.

Külön köszönetünket fejeztük ki Hetes Község polgármesterének Török Tiborné polgármester asszonynak, és a képviselő testületnek,  aki a sportlétesítményt térítés mentesen biztosították számunkra. Köszönet Éhl Fülöp Úrnak, a szervezői és rendezői munkájáért.

Az elmúlt évben a 32. alkalommal megrendezett „Ezüst Nyár” Somogyi Szépkorúak Tábora 96 fővel, a rendelkezésre álló férőhely maximális kihasználásával működött. A hagyományoknak megfelelően változatos, színvonalas és szórakoztató programok sora biztosította a jó hangulatot, melyhez a jó minőségű étkezés nagymértékben hozzájárult.

Az elnökség megköszönte a főszervezőknek Pető László alelnöknek és Szabó Tiborné ügyvezető alelnöknek, valamint Kovács Margit táborvezetőnek az alapos minden részletre kiterjedő szervező munkát. Köszönjük Takács József Balatonszemes polgármesterének a tábor támogatását.

Beszámoló a szervezeti élet fejlesztése és erősítése érdekében végzett tevékenység területén kiemelte, hogy az Szövetségünk munkájának harmadik kiemelt területe. Nagyon fontos helyen szerepel e feladat, mert célunk, hogy szervezetünkbe, tagszervezetinkbe minél több szépkorút vonjunk be és minél több településen működjön nyugdíjas szervezet, akiket szeretnénk bevonni programjainkba.

Ez a munka nagyon vegyes képet mutat. Vannak olyan tagszervezeteink, ahol ez a munka még nem kap a fontosságának megfelelő figyelmet. „ Nyugdíjasok voltak , vannak és lesznek”, állapította meg a beszámoló, ezért az utánpótlásnak, a tagépítésnek kifogyhatatlan a forrása.

Elnökségünk elodázhatatlan és kiemelt feladatnak tartja a tagépítést, melyet sokszínű módszerrel de folyamatosan végezni kell!

E tevékenységünkhöz szeretnénk megnyerni a települések polgármestereit is, akikkel 2015 év első felében egy konzultációs sorozatot indítottunk.

A kistérségek az elmúlt évben jól működtek, betöltötték azt a szerepet, melyet a megalakulásukkor elképzeltek az akkori vezetők.

A beszámoló megállapította, hogy az elnökség a Szövetség pénzügyi keretével takarékosan és hatékonyan gazdálkodott. Ennek köszönhető, hogy - a pénzügyi beszámolóban szereplő nehézségek ellenére - mint az infrastruktúra működtetésének, mint a programoknak a pénzügyi feltétele biztosított volt.

A 2015 évi költségvetés ha szűkösen is, de biztosítja a Szövetség működését, programjai zökkenőmentes és színvonalas lebonyolítását.

A 2015 évre elfogadott program 26 megyei szintű rendezvényt tartalmaz. ( program a honlapunk „ESEMÉNYEK” könyvtárban olvasható )

A 2014 évről szóló beszámolóból egyértelműen látható, hogy a Szövetség maga a tagszervezetinek összessége. Az elvégzett munka, a sikerek, eredmények a tagszervezetek sikerei, eredményei. A Szövetség legfőbb feladata e sokszínű tagság érdekeinek, érdeklődésének, elképzeléseinek megyei szintű összehangolása, koordinálása, segítése.

Az igazi „terepmunka” a tagszervezetekben, a településeken folyik! Hogy ez mennyire eredményes és sikeres az elsősorban a klubok, egyesületek vezetőin, vezetésén múlik! De nagyon fontos feltétele az egyesületi és klubéletnek a települési vezetőkkel, elsősorban a polgármesterekkel, képviselő testületekkel, de más civil szervezetekkel,  a közéletet befolyásoló személyekkel való kapcsolat is.

Köszönet!

E kivonatos összefoglaló végén a „világ nyilvánossága előtt” is a legmélyebb tisztelettel köszönjük meg a  tagszervezeti vezetők, a vezetőségek elmúlt évben végzett önzetlen, önkéntes és színvonalas munkáját, amelynek eredményeként Szövetségünk megőrizte értékeit azt a szellemiséget, amelyet megalakulása óta képvisel.

Köszönet illeti az elnökség munkáját, akik mindvégig felelősséggel vállalták a megváltozott körülmények közepette is a munkát és lelkesen, nagyon sok szabadidejüket szentelték az egyik legszebb ügyért, a másokkal való törődésért, a nyugdíjas társaink éveinek szebbé, tartalmassá tételért. Köszönjük a Kulturális Bizottság és a Felügyelő Bizottság tevékenységét.

Köszönöm a polgármestereknek a segítségét. Úgy gondoljuk, hogy az ő segítségük nélkül szerényebb eredményekről adhattunk volna számot. Köszönjük mindazoknak a közreműködését, akik bármilyen módon segítettek bennünket.

Elnökség

 

( A Küldöttgyűlésről készült fotók a „GALÉRIÁBAN” láthatók! )

    iwiw facebook twitter kedvencekhez nyomtatási képCikk nyomtatása


« VISSZA

 

Letölthető anyagok
1% felajánlása
AKTUALITÁSOK
Három hónap kilenc megyei szintű rendezvény 2018 második félévében    
Általános | 2018.12.03.
Minden évben hagyományosan a Szövetség naptárának második féléve bővelkedik eseményekben. Így volt ez 2018-ban is. A rendezvények sorát augusztus 04.-én megtartott „Reuma Kúra 2018” Játékos Sportverseny nyitotta és a Somogyi Szépkorúak II. Dalos Találkozója zárta november 14.-én. E két időpont között kilenc megyei szintű programot kínáltunk tagszervezeteink tagságának.
Vegyes aktualitások 2018 második félévéről    
Általános | 2018.07.05.
Elnökségünk júniusi ülésén megtárgyalta a 2018 második félévre tervezett programokat, az ezekkel kapcsolatos szervezési tennivalókat.Döntés született a rendezvények helyszíneiről és időpontjairól.Az előttünk álló félévben a Szövetség 9 megyei szintű rendezvényt tervezett és szervez. Sokszínű programokban gazdag félév elé nézünk.
Vegyes aktualitások    
Általános | 2018.04.24.
Megint kimaradnak a fával és szénnel fűtők a rezsi csökkentésből ?    
Általános | 2018.03.30.
Március 27.- én Szövetségünk elnöksége nevében levelet küldött Stikel János elnök Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek a fával és szénnel fűtők rezsicsökkentése körül érzékelhető bizonytalanság miatt!
...hogy jó legyen nyugdíjasnak lenni!... Újabb négy év tartalmas munkájával lett patinásabb Szövetségünk!    
Általános | 2018.03.30.
...hogy jó legyen nyugdíjasnak lenni!... Újabb négy év tartalmas munkájával lett patinásabb Szövetségünk!Magas részvétel mellett tartottuk meg március 21-én Szövetségünk tisztújító küldöttgyűlését, amely számadás volt az elmúlt négy év és a 2017-es év munkájáról.
LEGÚJABB KÉPEK
Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete. A derű hangjai. Vidám verses dalos összeállítá 
 
A vidám jelenet szereplői a megérdemelt tapsot élvezik 
 
 
 
Az asszonyok körében is népszerű a pinceszer 
 
Mesztegnyői Honi Hagyományőrző Egyesület. Szüret-pinceszer. Népi játék 
 
Alakul a szüret hangulata 
 
 
 
 
 
Kaposkeresztúri Nyugdíjas Klub. Egy szociális otthon élete. Vidám, keserű jelen 
 
Hol a beteg disznó? 
 
Bodrogi Szivárvány nyugdíjas Klub. A beteg disznó. Vidám jelenet. 
 
Békebeli pipázás 
 
Cigaretta és pezsgő 
 
 
 
Szentgáloskéri Napsugár Egyesület. Újságíró a Klubban,. Vidám jelenet 
 
Szent a béke. 
 
Nagyatádi Obsitos Hagyományőrző Dalárda. Jóska gyere haza. Hazaért. 
 
Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete. Az adóhivatalban. Vidám jelenet 
 
Kőröshegyi Nyugdíjas Klub. Interjú a 175 éves Kocog nénivel